Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

tiedotteet

12.12.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja ELY-keskukselle saapuneet JTF-hankehakemukset Pohjois-Pohjanmaan liitto on ottanut käsittelyyn ajalla 1.9.–30.11.2023 saapuneet Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman JTF-hankehakemukset. Hakemuksia saapui 23 kappaletta, joissa haetaan tukea n. 5,2 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut käsittelyyn ajalla 1.9.–30.11.2023 saapuneet Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät JTF-hankehakemukset. Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvia JTF:n ESR-tyyppisiä hakemuksia saapui 15 kappaletta, joista seitsemän on ylimaakunnallista. Tukea haetaan yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa, josta ylimaakunnallisiin noin 2,2 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle JTF-tyt hakuun saapuneet hakemukset, käsittelyynottopäivä 30.11.2023 Hankkeen…

11.12.2023
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokoustiedote

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin Maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 11. joulukuuta pitämässään kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sekä talousarvion 2024. Talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 883 020 euroa. Toimintakulut ovat 6 093 107 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 1,5 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin. Korotettavat kuntien jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, joten tuloslaskeman tasapaino edellyttää muutosta kehittämisrahastossa, josta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa. Kehittämisrahastoon siirrettiin varoja Maakuntavaltuusto päätti siirtää taseen yli-/alijäämätililtä 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon, jonka tarkoituksena on tukea Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeiden toteuttamista…

23.11.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Ajankohtaiset hanke-esittelyt OYSTER Terveys ja Life Science hautomo - hankkeen esitteli Network director Minna Komu BusinessOulusta. NIHAK GREEN DEAL -hankkeen esitteli aluekehityspäällikkö Kimmo Niskanen Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:stä. KASVA-hankkeelle puolto kirjallisella menettelyllä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä päätti kirjallisella menettelyllä puoltaa KASVA - Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä -hanketta rahoitettavaksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali / JTF Hakija: Kuusamon kaupunki Toteutusaika: 9.5.2023–30.6.2025 Kokonaiskustannusarvio: 2 532 261 € Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 772 582…

15.11.2023
Vaalan kunnalle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko -tunnustus

Vaalan kunta saa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiteko 2023 -tunnustuksen toiminnastaan kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Vaalan kunta on osoittanut edelläkävijyyttä panostamalla määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti ennaltaehkäisevään työhön kohdentaen niukkoja henkilöresursseja kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnan edellytysten luomiseen. Kunnassa on satsattu liikuntaolosuhteiden parantamiseen ja kehittämiseen. Hyvinvoinnin strateginen suunnittelu on kunnassa laadukasta ja järjestö-kunta-yhteistyötä on kehitetty esimerkillisellä tavalla. - Vaalan kunta ottaa tunnustuksen erittäin hyvillä mielin vastaan ja kiitoksena hyvin valmistellusta ja tehdystä hyvinvointityöstä pienessä kunnassa. Se on tärkeä viesti myös päättäjille, sillä aina ei ole helppoa nähdä hyvinvoinnin edistämisen vaikutuksia päätöstä tehdessään. Vaalan päättäjät ovat olleet rohkeita ja luottaneet päätösten tuovan hyvinvointia. Positiiviset vaikutukset…

15.11.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali Hakija: Kuusamon kaupunki Toteutusaika: 9.5.2023–30.6.2025 Kokonaiskustannusarvio: 2 532 261 € Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 772 582 € Hankkeen toteutuksella on tarkoitus nopeuttaa bio- ja kiertotalouspuiston investointeja, tukea alueen kehittymistä ja lisätä alueen houkuttavuutta. Investointien toteuttamisen osalta tavoitellaan alueelle useita toimijoita. Hankkeessa toteutetaan 6 hehtaarin kokoinen energiapuuterminaali. Highway to ICT Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy…

14.11.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti hybridikokouksen tiistaina 14. marraskuuta Oulussa. Esityslistalla oli muun muassa talous- ja toimintasuunnitelma, Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen suunnitteluperiaatteet ja sähkönsiirron kantaverkon tilannekatsaus sekä Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian päivitys. Talous- ja toimintasuunnitelma etenee maakuntavaltuuston käsittelyyn Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sekä talousarvion 2024. Talousarviossa 2024 esitetään toimintakulujen vähentämistä suhteessa edellisen vuoden talousarvioon. Henkilöstömäärän on arvioitu vähenevän suunnittelukaudella, mikä edesauttaa talouden tasapainottamista. Kuitenkin kunnalliset palkkaratkaisut vaikuttavat kuntarahoituksen piirissä olevan henkilöstön henkilöstömenojen kasvuun. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin. Korotettavat kuntien jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, joten tuloslaskeman tasapaino…

07.11.2023
Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinto Oulun Rantasaunaseura ry:lle

Oulun Rantasaunaseura ry sai vuoden 2023 Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinnon Kesän Saunan talkoo- ja kulttuuritoiminnasta, joka vahvistaa suomalaista ja paikallista saunakulttuuria.  Palkittu yhdistys saa 1000 euroa toimintansa tukemiseen.   Vuoden 2023 saunan kulttuuritoiminta on keskittynyt saunateeman ympärille ja syventänyt kävijän elämyksiä. Kesän Sauna on luonut monimuotoisen yhteisön Ouluun. Toiminta on rajoja rikkovaa ja siinä toteutuu esimerkillisellä tavalla vuoden teema kulttuuria yllättävissä yhteyksissä. Oulun Rantasaunaseura ry on osoittanut ainulaatuista yhteistyötä ja talkoohenkeä. Talkoissa on mukana monen ikäisiä oululaisia ja myös kansainvälisiä talkoolaisia. Kesän Sauna on oululainen ilmiö, joka yhdistää luontevasti eri-ikäiset, paikalliset ja kansainväliset kävijät. Vuonna 2023 saunojia on ollut yli 14 000 ja…

27.10.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Ajankohtaiset hanke-esittelyt Work & Stay - kokonainen elämä Koillismaalla -hankkeen esitteli työllisyysasiantuntija Esa Loukusa. State-of-the-art H2 tutkimusinfrastruktuurihankkeen esitteli yliopistotutkija Samuli Urpelainen Oulun yliopistosta. KASVA - Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä -hankkeen esitteli tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi Kerttu Saalasti Instituutista. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma 2024–2025 hyväksyttiin Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman ja painopisteet. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen JTF-yritystukimyöntövaltuutta siirretään 2 miljoonaa euroa Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden alueellisten kumppaneiden…

18.10.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti kokouksen Oulussa keskiviikkona 18. lokakuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet kertoi Pohjoisesta ohjelmasta, liikenne12-suunnitelmasta sekä kunta- ja alueministerin tapaamisesta 5.10.2023. Pohjois-Pohjanmaan kunnat, Pohde ja Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelevat yhteistyösopimusta Maakunnissa on tarve kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton strategisen yhteistyön, yhteistyön rakenteiden sekä toimintatapojen kehittämiselle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on luonnostellut Kuntaliiton hyvinvointialueen ja kuntien strategisen yhteistyösopimuksen mallin pohjalta yhteistyösopimusta. Sopimuksen osapuolia olisivat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, maakunnan kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto. Strategisen yhteistyösopimuksen keskeisenä tavoitteena on auttaa hyvinvointialuetta ja kuntia sekä maakunnan liittoa suuntaamaan omaa sekä yhteistä tekemistä. Maakunnan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisesta yhteistyöstä jatketaan keskustelua Pohjois-Pohjanmaan kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien…

17.10.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriöstä piti Teams-kokouksen tiistaina 17. lokakuuta. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025 Maakuntien liitot vastaavat alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten kanssa, mutta myös muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen  toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Lisäksi suunnitelmassa ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Rahoitussuunnitelmissa käsitellään EAKR- ja ESR+- ja JTF-rahoitusta. Rahoitustaulukoiden laatimisen yhteydessä tarkastellaan myös JTF- ja EAKR-rahoitusten vuosien 2021–2023 myöntövaltuuksien sidonta- ja varaustilannetta Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa.  Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027…