Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

tiedotteet

25.04.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitushakujen tuloksia Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ESR+ -hakukierroksen tulokset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Pohjois-Suomen ESR+ -hankehaku päättyi 23.3.2023. Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia jätettiin hakuun 79 (hankkeita 47). ESR+ hakemuksilla haettiin tukea yhteensä noin 20,7 miljoonaa euroa. Lisäksi ylimaakunnallisia Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia saapui 22 (hankkeita 10), joissa haettiin tukea yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ -hakukierroksen tulokset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kestävän kaupunkikehittämisen Oulun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ESR+ hankehaku päättyi 20.3.2023.…

11.04.2023
Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui tiistaina 11. huhtikuuta Oulussa. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä kertoi hallitusohjelmaan vaikuttamisesta sekä kansanedustajayhteistyöstä. Lisäksi TE-palvelut 2024 -uudistus herätti runsaasti keskustelua. Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alussa. Muodostettavia työllisysalueita koskevat sopimuksen tulee toimittaa TEM:lle lokakuun 2023 loppuun mennessä. EMMI-hankkeella taustaselvityksiä ilmasto- ja energiavaihemaakuntakaavaan Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI – Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi -hankkeen ensimmäisen työpaketti tuottaa tausta-aineistoa vireillä olevaan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan. Tuloksena syntyy maakunnallisen tarkastelun tasoinen yleispiirteinen teemakartta vetypotentiaalista, tarkempi kohdekuvaus seitsemästä erilaisesta potentiaalisesta alueesta sekä sijainninohjausmalli vetyGIS. Lisäksi selvityksessä käydään läpi aurinkoenergian sijoittumisen reunaehtoja maankäytön suunnittelussa sekä bioenergiaan liittyviä näkökohtia. Lopputuloksena on kokonaisvaltainen tarkastelu vihreän…

05.04.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä 5.4.2023

Ajankohtaiset hanke-esittelyt Kestävää ja integroituvaa sähköenergian varastointia additiivisin valmistusmenetelmin (SIESAM), Oulun yliopisto Pohjois-Pohjanmaan haetut yritysten kehittämisavustukset ja hakutulokset Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan haetut yritysten kehittämisavustukset ajalta 14.3.-31.12.2022. Kehittämisavustuksia haettiin yhteensä 29,2 miljoonaa euroa Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa. Saapuneita hakemuksia oli 101. Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi myös yritysten kehittämisavustusten hakutulokset 1.1.-28.2.2023. Vuoden alusta lähtien Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on tullut 35 hakemusta, joiden yhteenlaskettu suunniteltu rahoitus on 4,5 miljoonaa euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa kolmea hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Kestävää ja integroituvaa sähköenergia varastointia additiivisin valmistusmenetelmin (SIESAM) – Kehittämishanke / EAKR Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Hakija:…

21.03.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 21.3.2023

Rahoitushakujen tulokset Pohjois-Pohjanmaan liiton 28.3.2023 päättyneeseen, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toisella hakukierroksella saapui 35 hakemusta. Niillä haettiin tukea 23 eri hankkeeseen yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa. Kansallisen AKKE-rahoituksen haku päättyi 28.3.2023. Rahoitushakemuksia saapui 15 kappaletta. Hankkeiden yhteenlaskettu tukimäärä oli 1 048 026 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liiton Kestävän kaupunkikehittämisen toinen EAKR-hankehaku päättyi 9.12.2022. Haussa saapui kuusi hankehakemusta, joiden yhteensä hakema tukimäärä oli 434 089 euroa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö merkitsi rahoitushakujen tulokset tiedoksi. JTF-rahaston hakuaika siirtyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman JTF-rahaston hakuaika on siirtynyt. Tällä hetkellä JTF-haun odotetaan avautuvan 21.4.2023. Viivästymisestä johtuen hakemusten ensimmäistä käsittelypäivää siirretään ja se on 12.5.2023. Maakunnan yhteistyöryhmän…

14.03.2023
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 14.3.2023

Maakuntahallitus kokoontui tiistaina 14. maaliskuuta Oulussa. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli lentoliikenteen tilannekatsauksen. Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden 2022 tilikauden tulos on 84 342,90 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös ja toimintakertomus etenevät maakuntahallituksen kokouksesta toukokuun maakuntavaltuustoon käsiteltäväksi. Vaikka toimintaympäristö on kokenut mullistuksen, voidaan Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteiden istuneen hyvin muutokseen. Länsiyhteyksien vahvistaminen edunvalvonnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä, energiaomavaraisuuden kasvattamien maakuntakaavoituksessa tuulivoiman avulla sekä vihreän siirtymän tukeminen koheesiopolitiikan välineillä vastaavat hyvin geopolitiikan muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin, painotti maaliskuun lopussa vapaalle siirtyvä Pauli Harju maakuntajohtajan katsauksessa. Lohi Iijokeen -hanke Projektipäällikkö Mirko Laakkonen esitteli Iijoen hankekokonaisuutta. Iijoen vaelluskalojen luonnonkierron palauttamista…

13.03.2023
Maakuntavaltuusto valitsi Jussi Rämetin Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajaksi

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto piti ylimääräisen kokouksen Oulussa, Hotelli Lasaretissa, maanantaina 13.3.2023. Maakuntavaltuusto valitsi maakuntajohtajan virkaan filosofian maisteri Jussi Rämetin. Päätöksestä äänestettiin maakuntavaltuutettu Juha Hännisen esityksestä. Suljetussa lippuäänestyksessä Jussi Rämet sai 57 ääntä ja Tiina Rajala 13 ääntä. Rämet on toiminut Muhoksen kunnanjohtajana vuodesta 2021. Sitä ennen, vuodesta 2012, hän toimi Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtajana. Vuosina 2016–2017 hän oli Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan sijaisena, kun Pauli Harju toimi maakuntauudistuksen muutosjohtajana valtiovarainministeriössä. Keski-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajana Rämet työskenteli 2018–2019. Maakuntajohtajan virka tuli avoimeksi maakuntajohtaja Pauli Harjun eron myötä 1.4.2023 lähtien. Määräaikaan mennessä maakuntajohtajan virkaan tuli yhteensä yksitoista hakemusta. Pohjoisen ohjelman ja Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteiden vaikuttamistoimet Maakuntajohtaja Markus Erkkilä…

02.03.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä 2.3.2023

Ajankohtaiset hanke-esittelyt Digikampus osana ammatillista koulutusta, OSAO Oulun alueen diagnostiikkakehityksen ja valmistuksen Hub (DiHub), VTT Taiteen taimet ja kulttuurituutorit, Oulun kaupunki HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy TEM:n myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2023 Valtioneuvosto päätti 16.2.2023 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan -ohjelman vuoden 2023 varojen jaosta välittäville toimielimille. Valtuuksien jakoesitys ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille on sisällöllisesti maakuntien rahoitussuunnitelmaesitysten mukainen. Myöntövaltuuksien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi sekä rahoituksen tehokkaan hankkeistuksen ja maksatusten kiertonopeuden varmistamiseksi esitetään alueellisia EAKR-varoja jaettavaksi välittäville toimielimille tässä vaiheessa vain 60 prosenttia valtuuksista. Alueellisia JTF-varoja esitetään jaettavaksi välittäville toimielimille tässä vaiheessa myös 60 prosenttia valtuuksista. Loppuosa…

27.02.2023
Maakuntahallitus esittää Jussi Rämetiä maakuntajohtajaksi

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.2. tekemään päätösesityksen maakuntavaltuustolle maakuntajohtajan virkaan valittavasta henkilöstä. Maakuntavaltuuston kokous pidetään maanantaina 13. maaliskuuta. Maakuntajohtajan virka on tullut avoimeksi nykyisen maakuntajohtajan eron myötä 1.4.2023 lähtien. Avoinna olevaan maakuntajohtajan virkaan tuli yksitoista hakemusta. Maakuntahallitus kutsui haastatteluun kuusi hakijaa, joista henkilöarviointiin eteni kolme hakijaa: KTM, oikeusnotaari Ann-Mari Kemell, HTM Tiina Rajala ja FM Jussi Rämet. Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätösesityksenä 27.2. maakuntahallituksen kokouksessa oli, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan virkaan FM Jussi Rämetin. Kokouksessa tehtiin kannatettu muutosesitys ettei maakuntahallitus esitä valittavaa henkilöä maakuntavaltuustolle, vaan maakuntajohtajan valinta suoritetaan virkavaalissa maakuntavaltuuston kokouksessa 13.3.2023. Maakuntahallitus päätti selkeän äänestystuloksen jälkeen (11-2) esittää maakuntajohtajan virkaan Jussi Rämetiä.…

22.02.2023
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön päätöksiä 22.2.2023

TEM:n myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2023 Valtioneuvosto päätti 16.2.2023 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan -ohjelman vuoden 2023 varojen jaosta välittäville toimielimille. Valtuuksien jakoesitys ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille on sisällöllisesti maakuntien rahoitussuunnitelmaesitysten mukainen. Myöntövaltuuksien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi sekä rahoituksen tehokkaan hankkeistuksen ja maksatusten kiertonopeuden varmistamiseksi esitetään alueellisia EAKR-varoja jaettavaksi välittäville toimielimille tässä vaiheessa vain 60 prosenttia valtuuksista. Alueellisia JTF-varoja esitetään jaettavaksi välittäville toimielimille tässä vaiheessa myös 60 prosenttia valtuuksista. Loppuosa valtuuksista esitetään jaettavaksi työ- ja elinkeinoministeriön päätöksillä hankerahoituksen edistymisen perusteella. Lähtökohtaisesti kukin alue ja viranomainen olisi vaiheistuksesta huolimatta saamassa alkuperäisen rahoitussuunnitelman mukaisen myöntövaltuusosuutensa, mutta rahoituksen riittävän kiertonopeuden…

17.02.2023
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Mihin unohtui koko Suomen väyläverkon kehittäminen?

Väyläviraston investointiohjelma ei toteuta Liikenne12 -suunnitelman mukaisia tavoitteita saavutettavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden ja ilmastonmuutoksen osalta pohjoisessa Suomessa. Venäjän hyökkäyssota on muuttanut geopoliittista asemaa ja pohjoisen painoarvo on kasvanut ratkaisevasti. Liikkumisvirtojen muutokset, sotilaallisen liikkumisen edellytykset sekä energiakriisi ja huoltovarmuuteen liittyvät tarpeet korostavat pohjoisen merkitystä. Pohjois-Pohjanmaan ja koko Pohjois-Suomen logistinen asema on muuttunut kansainvälisesti ja suhteessa muuhun Eurooppaan. Ohjelma jättää täysin huomioimatta pohjoisen Suomen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. Pohjois-Suomessa meneillään ja vireillä olevien elinkeinoelämän investointien tulee näkyä aivan toisella painoarvolla. Energiatalouteen liittyvä voimakas murros edellyttää välittömiä investointeja väyläinfraan Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Pohjois-Suomessa. Väyläviraston investointiohjelma ei toteuta Euroopan unionin liikennepoliittisia tavoitteita Pohjois-Suomen osalta.…