Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TUULI-hankkeen työpaketti 2

Työpaketti 2: Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli)

Työpaketissa laaditaan maakunnallinen tuulivoimaa koskeva perusselvitys. Keskeisenä tavoitteena on kehittää ”sijainninohjausmalli” tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevan päätöksenteon tueksi. Kokonaistarkastelun (sijainninohjausmalli) ohella kuvataan myös potentiaalisia tuulivoima-alueita kohdekortein.

  • Työpaketissa tunnistetaan tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet sekä määritellään alueita, jotka eivät sovellu tai soveltuvat muita alueita huonommin tuulivoimatuotantoon. Selvitystyössä otetaan huomioon sekä ympäristö- että teknistaloudelliset näkökohdat.
  • Tuulivoimatuotannon potentiaalin arvioinnissa korostuu muun muassa maakunnan sisämaan aiempaa tarkempi selvittäminen sekä rannikon ja tarpeen mukaan merialueen jatkotarkastelut.
  • Sijainninohjausmalli ja visiotyö laaditaan vuorovaikutuksessa: visiotyöstä määritellään tavoitteita ja kriteerejä malliin, kun taas malli tuottaa tietoa mahdollisuuksista ja reunaehdoista maakunnan eri osissa.
  • Lopputuotteena esitetään Pohjois-Pohjanmaan päivitetty tuulivoimapotentiaali, kokonaisnäkemys tuulivoiman sijoittamisedellytyksistä sekä tuulivoimalle parhaiten soveltuvien alueiden kuvaaminen.