Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

TUULI-hankkeen työpaketti 1

Työpaketti 1: Visiotyö – Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muodostaminen

  • Työpaketissa luodaan yhteinen tahtotila ja strategiset tavoitteet tuulivoiman kehittämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla.
  • Osiossa korostuu tuulivoimaan liittyvien näkemysten kartoitus ja eri toimijoiden välinen vuoropuhelu. Vuoropuhelua on tarpeen käydä kuntien ja viranomaisten, kuntalaisten ja tuulivoima-alan toimijoiden kanssa.
  • Työpaketti toteutetaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Työskentely tapahtuu muun muassa sidosryhmätilaisuuksissa ja erilaisia sähköisiä vuorovaikutustyökaluja hyödyntäen.
  • Osiossa laaditaan Pohjois-Pohjanmaan nykytilanteen ja kehittämispotentiaalin pohjalta maakunnallinen tuulivoiman tavoitekuva. Tarkastelussa ovat kehittämisen mahdollisuudet, reunaehdot ja yhteensovittamisen tarpeet maakunnan eri osissa.
  • Vision luominen on prosessi, joka mahdollistaa tuulivoimaan liittyen erilaisten näkökulmien tuomisen keskusteluun sekä yhteisen ymmärryksen luomisen tuulivoimarakentamiseen liittyvistä kysymyksistä.
  • Visiotyö antaa osaltaan lähtökohtia työpaketin 2 toteuttamiselle.