Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Blogi

post

11.03.2021
Kasvuvoimaa mikroyrityksistä ja niiden toimintaedellytysten kehittämisestä

Matti MuhosJohtajaKerttu Saalasti Instituutti Mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuva tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminta on Pohjois-Pohjanmaan kestävän kasvun ja kehittymisen näkökulmasta välttämätön investointi. EU:n alueella on 22,8 miljoonaa mikroyritystä, jotka edustavat 93,1 prosenttia EU-28-maiden yrityskannasta ja 29,4 prosenttia EU-28-työpaikoista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana mikroyritykset ovat tuottaneet lähes kolmanneksen EU-28-alueen positiivisesta nettotyöpaikkamuutoksesta (Eurostat 2021). Erityisesti kahta kapeikkoa avartamalla on mahdollista vahvistaa kestävän kasvun edellytyksiä mikroyrityksissä. Mikroyrityksissä on vientipotentiaalia Suhteessa naapurimaihin kasvun varaa on erityisesti mikroyritysten viennissä. Eurostatin mukaan Suomessa mikroyritykset tuottavat vain 3,9 prosenttia viennin kokonaisarvosta, kun vastaava osuus on Ruotsissa 14,6 prosenttia. Suomi on tällä mittarilla mitattuna Euroopassa viimeisten joukossa. Kehityseron…

03.03.2021
Pohjois-Pohjanmaa – mahdollisuuksien maakunta

Kosma RönkäPohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsen Suhteellisesti ja määrällisesti maakunnassamme asustaa paljon nuoria. Arvomme – avoimuus, luovuus, reiluus ja rohkeus – kuvaavat nuorekasta asennettamme ja edistystahtoamme. Maakunnan suuri keskus, Oulu, vetää puoleensa huomattavan määrän nuoria niin ympäröiviltä alueiltaan kuin muualtakin Suomesta, mutta keskusalueen lisäksi aktiivisia nuoria löytyy joka puolelta Pohjois-Pohjanmaata. Nuorten suuri määrä tuo paljon mahdollisuuksia. He ovat voimavara, jota voi osallistaa maakunnan kehittämiseen, minkä avulla pohjoisesta kodostamme jalostuu entistäkin elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi ympäristö kasvaa, kokea ja kukoistaa. Nuorena kansalaisaktiivina minulle on kertynyt näkemystä nuorten sekä osallisuudesta paikalliselta, maakunnalliselta että valtakunnalliselta tasolta – ja näen Pohjois-Pohjanmaassa paljon potentiaalia. Maakuntamme on muuhun Suomeen…

18.12.2020
Kulttuurista ja taiteesta on moneksi!

Pohjois-Pohjanmaalla laaditaan kulttuurin kehittämisohjelmaa. Heti työn alussa kirkastui se, kuinka laaja aihealue on. Kulttuuri kun kuuluu kaikille, se liittyy kaikkeen ja se on….no, ihan kaikkea. Työn rajaamiseksi ja kokonaisuuden hahmottamiseksi on valittava näkökulmia, joista yksi luonnollisesti on kulttuurin ja taiteen vaikutukset hyvinvointiin. Onhan hyvinvoinnin vahvistaminen myös maakunnan ja sen kuntien keskeinen tehtävä. Työn rajaamiseen tosin tämäkään näkökulma ei tuo helpotusta. Tästäkin vinkkelistä katsottuna kulttuurista ja taiteesta on moneksi ja ne liittyvät kaikkeen. Missä ja miten kulttuuri ja taide sitten voivat olla luomassa hyvinvointia? Se selviää vaikkapa kävelyretkellä lähiympäristössä, kun hurmioidut avautuvasta maisemasta tai ihastut matkan varrella kohtaamastasi arkkitehtuurista, veistoksista tai…