Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ilmoitukset

02.05.2024

Tarjouspyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025+ laatiminen ja valmisteluprosessin fasilitointi

Ohessa tarjouspyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025+ laatimisesta ja valmisteluprosessin fasilitoinnista.

Tarjouspyyntöä koskevat lisätietopyynnöt on toimitettava 10.5.2024 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@pohjois-pohjanmaa.fi. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon 24.5.2024 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.

Tarjouspyyntöasiakirja

Lisätietopyynnöt ja vastaukset

Strategia halutaan tuottaa Pohjois-Pohjanmaan liiton luottamushenkilöhallinnon, kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien sekä liiton henkilöstön kanssa. Kuinka monta henkilöä tämä tarkoittaa kussakin mainitussa kohderyhmässä?

Vastaus:

  • Luottamushenkilöhallinto: maakuntahallitus = 13 hlöä + puheenjohtajisto (maakuntavaltuusto ja MYR) = 5 hlöä
  • Kunnat: Pohjois-Pohjanmaalla kuntia on 30 kpl. Ensisijainen kohderyhmä ovat kuntajohtajat.
  • Keskeiset sidosryhmät noin 15 hlöä.
  • Liiton henkilöstö noin 45 hlöä.

Suosiiko tilaaja lähityöpajoja etä- ja hybridityöpajojen sijasta?

Vastaus: Tilaajan toive on, että työpajat voitaisiin pitää läsnäolotilaisuuksina.

Toteutetaanko lähitilaisuudet Oulussa?

Vastaus: Kyllä.

Onko tilaajalla käytössään sähköistä alustaa, jota toivoo hyödynnettävän työn vuorovaikutuksessa tai aineistojen jakamisessa (esim. Howspace)?

Vastaus: Ei ole käytössä.