Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

kanves

25.11.2022
Innovaatioalustat yritysten kehitystoiminnan tueksi: neljä Pohjois-Pohjanmaan innovaatioalustan toimintaa esittelyssä

Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa (Kanves) -hanke on julkaissut esittelyvideoiden sarjan neljästä alueen näkökulmasta tärkeästä innovaatioalustasta. Jokaisella esittelyvideolla kerrotaan innovaatioalustan toiminnasta sekä haastatellaan yritystä, joka on hyödyntänyt alustan tarjoamia palveluja tukeakseen liiketoimintaansa. Oulun Eteläisen alueelta innovaatioalustoja on esittelyssä kaksin kappalein. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat FMT-ryhmällä on useita kumppaneita sekä akateemisesta maailmasta että yritysmaailmasta. Sen nykyiset kumppanit tulevat kotimaisista yrityksistä, paikallisista organisaatioista yhä aina ulkomaisiin yliopistoihin asti. FMT-ryhmän toiminta keskittyy Nivalaan, jossa se tekee tiiviisti yhteistyötä Nivalan kaupungin, Teollisuuskylän sekä Nivala-Haapajärvi seutukuntayhtymän, NIHAKin, kanssa. FMT-ryhmän tutkimus- ja kehitystoiminta sisältää metallien 3D-tulostus sekä erilaiset jälkikäsittelyt tuotteiden ominaisuuksien optimoinnissa kuten nopeat lämpökäsittelyt sekä pinnan kemiallinen tai mekaaninen muokkaus.  Katso FMT-ryhmän esittelyvideo. Centria-ammattikorkeakoulu on yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kanssa on saanut virallisen digitaalisen innovaatiokeskittymän (Digital Innovation Hub) statuksen Rural Industry -innovaatiokeskittymälle. Rural Industry Digital Innovation Hub on vahva kansallinen kehitys- ja tukikeskus, joka vauhdittaa digitalisaatiota haja-asutusalueilla. Rural Industry DIH -statuksesta kerrotaan esittelyvideolla tarkemmin. Katso Rural Industry DIH -esittelyvideo. Oulussa toimivia innovaatioalustoja esitellään kaksi, joista toinen toimii Oulun yliopiston ja toinen Oulun ammattikorkeakoulun yhteydessä.  Oulu Mining School Tutkimuskeskus (OMSRC) infrastruktuurikokonaisuus käsittää monipuolisen joukon laitteistoja kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. OMSRC-infrastruktuuri tarjoaa modernin alustan laaja-alaiseen materiaalien käsittelyyn, soveltuen siten esimerkiksi eri teollisuudenalojen sivuvirtojen tutkimukseen.  Katso Oulu Mining School Tutkimuskeskuksen esittelyvideo. Oamk SimLab on monipuolinen sosiaali- ja terveysalan testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö, jota yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä. SimLab ympäristöt muodostuvat muunneltavista teknologiatuetuista simulaatiostudioista ja terveydenhuollon erityisalojen ympäristöistä (bioanalytiikka, kuntoutus, optometria, radiografia ja sädehoito sekä suunterveydenhoito).  Katso Oamk SimLabin esittelyvideo.  Innovaatioalustojen videoiden tekoon on osallistunut myös Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste, jonka harjoittelijana toiminut Julia Ramstedt juontaa esittelyvideot. Videoiden toteutuksesta vastasivat Klaffi Tuotannot ja Hauki Media. Kanves-hankkeen (Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa) tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja…

16.09.2021
Kanves – kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa -hanke on pyörähtänyt käyntiin

Kansainvälisessä kehityksessä mukana pysyminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja osallistumista kansainvälisiin hankekonsortioihin. Hankkeessa tarjotaan tietoa kansainvälisistä rahoitushauista sekä tukea hakemusten valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja maakunnasta löytyvän korkean osaamisen hyödyntäminen. Maakunnan sisäistä yhteistyötä kehitetään ylläpitämällä jo muodostettuja verkostoja älykkään erikoistumisen ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaa on liittynyt useampiin Älykkään erikoistumisen temaattisiin kumppanuuksiin ja uudet kumppanuudet ovat edelleen mahdollisia. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan alueen parhaat asiantuntijat edustavat aluetta S3- kumppanuuksissa.  Hankkeen tavoitteena on kaventaa maakunnan sisäisiä eroja innovaatiotoiminnassa ja luoda toimintamalleja, jotka kannustavat innovaatiotoimijoiden poikkialaiseen verkostoitumiseen maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti, mahdollistaen uusien avauksien synnyn. Hankkeessa on myös tavoitteena nostaa alueen toimijoiden tietoisuutta eurooppalaisista klusteriyhteistyön verkostoista sekä klustereille luodusta laatujärjestelmästä. Yhtenä päämääränä on myös lisätä tietoisuutta maakunnan innovaatioalustojen tarjoamista palveluista ja vastata Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamisen toimista Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toimenpiteissä alueen yhteistyöverkostoja kasvatetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tapahtumia toimijoiden kesken. Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan poikkitieteisyys ja -alaisuus, jolloin uusien innovatiivisten avausten synnylle luodaan mahdollisuuksia. Tapahtumiin pyritään tavoittamaan toimijoita laajalti ympäri maakuntaa. Fyysisesti järjestettäviä tapahtumia täydennetään lyhyemmillä webinaareilla ja esimerkiksi maakunnan innovaatioalustoja esittelevillä videoilla. Lisätietoa hankkeen kotisivuilta sekä jo ilmestyneet uutiskirjeet. Ennakkotieto: tulossa tiistaina 19.10.2021 klo 12.00-15.00  Älykkään erikoistumisen verkostoista tehoa metallien 3D tulostuksen hyödyntämiseen -webinaari Alustava ohjelma: Kansainvälisten ja kansallisten 3D tulostuksen verkostojen mahdollisuudet ja hyödyntäminen, metallien 3D tulostuksen hyödyntäminen – yrityspuheenvuoroja, metallien lisäävän valmistuksen tekniikat ja materiaalit sekä eri rahoituslähteiden esittelyinfo.  Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä EU:n aluekehitysrahoitteiset Tuotanto 2027- ja Kanves-hankkeet.  Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään vallitsevan tilanteen salliessa hybridinä siten, että voit osallistua etäyhteyden kautta tai paikan päällä Nivalassa (Nivalan Teollisuuskylä, Pajatie 5, 85500 Nivala).  Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu tarkentuvat piakkoin, joten lisääthän päivän jo kalenteriisi. Seuraa myös verkkosivujamme osoitteessa: www.oulu.fi/ksi, www.oulu.fi/fmt/ ja Kanves-hanke.  Kanvesin projektipäällikkönä toimii Saija Tikkanen ja häneltä saa lisätietoa hankkeesta joko puhelimitse 040 685 4044 tai sähköpostitse saija.tikkanen(a)pohjois-pohjanmaa.fi . …