Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uutiset

16.09.2021

Kanves – kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa -hanke on pyörähtänyt käyntiin

Kansainvälisessä kehityksessä mukana pysyminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja osallistumista kansainvälisiin hankekonsortioihin. Hankkeessa tarjotaan tietoa kansainvälisistä rahoitushauista sekä tukea hakemusten valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja maakunnasta löytyvän korkean osaamisen hyödyntäminen.

Maakunnan sisäistä yhteistyötä kehitetään ylläpitämällä jo muodostettuja verkostoja älykkään erikoistumisen ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaa on liittynyt useampiin Älykkään erikoistumisen temaattisiin kumppanuuksiin ja uudet kumppanuudet ovat edelleen mahdollisia. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan alueen parhaat asiantuntijat edustavat aluetta S3- kumppanuuksissa. 

Hankkeen tavoitteena on kaventaa maakunnan sisäisiä eroja innovaatiotoiminnassa ja luoda toimintamalleja, jotka kannustavat innovaatiotoimijoiden poikkialaiseen verkostoitumiseen maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti, mahdollistaen uusien avauksien synnyn.

Hankkeessa on myös tavoitteena nostaa alueen toimijoiden tietoisuutta eurooppalaisista klusteriyhteistyön verkostoista sekä klustereille luodusta laatujärjestelmästä. Yhtenä päämääränä on myös lisätä tietoisuutta maakunnan innovaatioalustojen tarjoamista palveluista ja vastata Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamisen toimista Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeen toimenpiteissä alueen yhteistyöverkostoja kasvatetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tapahtumia toimijoiden kesken. Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan poikkitieteisyys ja -alaisuus, jolloin uusien innovatiivisten avausten synnylle luodaan mahdollisuuksia. Tapahtumiin pyritään tavoittamaan toimijoita laajalti ympäri maakuntaa. Fyysisesti järjestettäviä tapahtumia täydennetään lyhyemmillä webinaareilla ja esimerkiksi maakunnan innovaatioalustoja esittelevillä videoilla. Lisätietoa hankkeen kotisivuilta sekä jo ilmestyneet uutiskirjeet.

Ennakkotieto: tulossa tiistaina 19.10.2021 klo 12.00-15.00 

Älykkään erikoistumisen verkostoista tehoa metallien 3D tulostuksen hyödyntämiseen -webinaari

Alustava ohjelma:

Kansainvälisten ja kansallisten 3D tulostuksen verkostojen mahdollisuudet ja hyödyntäminen, metallien 3D tulostuksen hyödyntäminen – yrityspuheenvuoroja, metallien lisäävän valmistuksen tekniikat ja materiaalit sekä eri rahoituslähteiden esittelyinfo. 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä EU:n aluekehitysrahoitteiset Tuotanto 2027- ja Kanves-hankkeet. 

Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään vallitsevan tilanteen salliessa hybridinä siten, että voit osallistua etäyhteyden kautta tai paikan päällä Nivalassa (Nivalan Teollisuuskylä, Pajatie 5, 85500 Nivala). 

Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu tarkentuvat piakkoin, joten lisääthän päivän jo kalenteriisi. Seuraa myös verkkosivujamme osoitteessa: www.oulu.fi/ksiwww.oulu.fi/fmt/ ja Kanves-hanke. 

Kanvesin projektipäällikkönä toimii Saija Tikkanen ja häneltä saa lisätietoa hankkeesta joko puhelimitse 040 685 4044 tai sähköpostitse saija.tikkanen(a)pohjois-pohjanmaa.fi . 

Hankkeen toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.12.2022. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kehittämisrahasto. 

Asiasanat:

kanves