Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

23.04.2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus edistää elinvoimaa ja digitaalisuutta

Pohjois-Pohjanmaan liitto: EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus edistää elinvoimaa ja digitaalisuutta

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaehdotus vastaa hyvin Pohjois-Pohjanmaan kehittämistarpeita. Pohjois-Pohjanmaan liitto on johtanut Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista ohjelmavalmistelua, joten vaikutusmahdollisuudet ohjelman sisältöihin ovat olleet hyvät. Sisällöissä korostuvat Pohjois-Pohjanmaalle tärkeät kokonaisuudet, joissa on huomioitu elinkeinoelämälähtöinen kehittäminen, pk-yritysten tukeminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnot. Ohjelma tarjoaa kunnille resursseja elinvoiman edistämiseen. Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjat sisältävät kokonaisuudet työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden kehittämiseksi.

Laajakaistainvestoinnit mukaan ohjelmaan

Laajakaistainvestoinnit tulee sisällyttää ohjelmaan hallituksen marraskuussa 2019 tekemän linjauksen mukaisesti. Laajakaistainfrastruktuurin rakentaminen on edennyt hitaasti ja ohjelmakauden loppupuolellakin on oltava rahoitusta asian edistämiseen. Kestävän kasvun (RRF) ohjelmaehdotukseen sisältyy laajakaistainfrastruktuurirahoitusta, mutta sen ajallinen kesto on alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa lyhyempi.

Alueen painopisteet esille

Maakunnan älykkään erikoistumisen painopisteet on huomioitava kansallisen innovaatiopolitiikan sisällöissä ja rahoituksessa. Alueiden ja kansallisten innovaatiopolitiikan toimiva vuorovaikutus on varmistettava sekä tunnistettava älykkään erikoistumisen ja innovaatiotoiminnan osalta myös rajapinta Business Finlandiin.

Toteutusta ei saa siirtää kuntien maksettavaksi

Rakennerahasto-ohjelman toteutuksen kustannuksia ei saa siirtää kuntien maksettavaksi vaan ne on hoidettava kokonaisuudessaan teknisellä tuella ja valtion rahoituksella. Teknistä tukea on varattava riittävästi. Välittävien viranomaisten lukumäärän kasvaminen Etelä- ja Länsi-Suomessa ei saa heikentää Itä- ja Pohjois-Suomeen kohdistettavaa teknistä tukea.