Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

14.06.2024

Hallituksen esitys vaarantaa ammatillisen koulutuksen verkoston ja aikuisten ammatinvaihdon

Hallitus antaa syksyllä eduskunnalle esityksen laiksi ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistamisesta. Suunniteltu lakimuutos sekä leikkaa rahoitusta että tulee vaikeuttamaan alanvaihtoa ja uudelleen kouluttautumista.

Pohjois-Pohjanmaa on pitkien etäisyyksien maakunta. Lakiesitykseen liittyvät muutokset kustannusryhmien painokertoimissa ja koulutusalojen sijoittumisessa kustannusryhmiin saattaa vaikeuttaa merkittävästi koulutuksen ylläpitäjien mahdollisuuksia järjestää koulutusta. Perusrahoituksen leikkaukset johtavat helposti koulutustarjonnan keskittämiseen suuriin koulutuskeskittymiin. Tämä heikentää ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta.

Huoltovarmuuden kannalta laaja, ammattitaitoinen ja osaava työvoima on välttämätöntä. Esitykseen sisältyvät luonnonvara-alan perusrahoituksen lähes 30 % vähennys on Pohjois-Pohjanmaan liiton arvion mukaan kohtuuton. Harkinnanvarainen rahoitus lisää koulutuksen järjestäjien eriarvoisuutta ja kohdentamisen sattumanvaraisuutta.

Lisäksi esitys vaikeuttaa erityisesti alanvaihtoa ja uudelleen kouluttautumista. Esityksessä ehdotetaan, että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen muu ammatillinen koulutus, joka on sellaista ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen, sekä henkilöstökoulutusta koskevat lain kohdat kumottaisiin.

Ammatillisena koulutuksena ei siten voisi enää jatkossa järjestää ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, eikä henkilöstökoulutusta. Tämä muutos voi pahimmillaan vaarantaa ammatinvaihdon työvoimaa tarvitseville aloille.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 4333 951 / heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi

Liite:

Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi