Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

07.09.2021

IP-alueen maakuntaliitot: Poliisin toiminta turvattava harvaan asutuilla alueilla

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot edellyttävät, että valtion vuoden 2022 budjettiin osoitetaan riittävä, jatkossa pysyväksi tarkoitettu määräraha poliisin harvaan asuttujen alueiden toimintaan. Budjettiesitys 2022 vaarantaa poliisin toimintaedellytykset harvaan asutuilla alueilla.

Sisäministeriön mukaan ensi vuoden budjettikehyksen mukainen määräraha ei enää riitä poliisin toiminnan nykytason ylläpitämiseen ja ilman merkittävää lisäystä poliisi joutuu merkittävästi sopeuttamaan toimintaansa. Tämä tarkoittaisi merkittäviä henkilöstövähennyksiä ja palvelutason pudotusta erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla.

Poliisille myönnettiin kuluvalle vuodelle 4,1 miljoonan euron rahoitus, jolla onnistuttiin viimeinkin lisäämään poliisien määrää harvaan asutuilla alueilla. Samalla rahoituksella perustettiin myös ihmiskaupan torjuntaan erikoistunut ryhmä sekä tehostettiin verkkorikollisuuden torjuntaa. Rahoituksen ansiosta harvaan asutuille alueille kohdennettiin välttämättömät 30 uutta virkaa. Nyt nämä virat ovat vaarassa.

Poliisien läsnäolo koko maassa on tärkeää ja huoli tästä on suurin harvaan asutuilla alueilla. Poliisi turvaa koko maassa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla poliisi on keskeinen toimija, jonka yhteistyö yhteisöjen ja asukkaiden kanssa on välttämätöntä.

Avun saaminen on välttämätöntä silloin, kun hätä on suurin. Poliisin palvelut eivät saa huonontua harvan asutuksen alueilla entisestään. Tässä tulee olla tasapuolinen koko maassa. Varsinaista päivittäistä poliisityötä ja poliisin näkyvyyttä ei voi enää supistaa heikentämättä harvaan asuttujen alueiden asukkaiden turvallisuudentunnetta.

Harvaan asutuille alueille on kohdennettava riittävät resurssit ja sinne osoitettava tarvittavat poliisivirat, virkojen määrän on oltava vähintään vuoden 2021 tasolla. Kohdennetusta määrärahasta on tarve tehdä jatkuva, eikä harvaan asuttujen alueiden asukkaiden turvallisuus voi olla jokavuotisen budjettikeskustelun armoilla.

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT