Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

21.05.2024

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot: Itä- ja Pohjois-Suomella selkeät tavoitteet seuraavalle EU-kaudelle

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien neuvottelukunnan kokous pidettiin 16. toukokuuta. Neuvottelukunta kuuli Suomen ilmastopolitiikkaan, Suomen EU-tavoitteisiin ja Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien EU-politiikan tavoitteista seuraavalle parlamentin ja komission toimikaudelle.

Suomen ympäristöpolitiikan vaikutukset maakunnille

Pääministeri Orpon hallituksen tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä. Energiamurros ja puhtaat teknologiat tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia luoda työtä, vientiä, talouskasvua ja hyvinvointia. Suomen kädenjälki ilmastopolitiikassa on sen kokoa suurempi. Puhdas suomalainen luonto on kaikille suomalaisille tärkeää. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja torjua luontokatoa sekä huolehtia puhtaan ja edullisen energian saatavuudesta.

Kokouksessa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kertoi hallituksen tavoitteista.

– Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnilla on mahdollisuudet hyötyä puhtaan siirtymän ja uuden teknologian ennustetusta investointiaallosta. Se tarjoaa vahvat edellytykset maakuntien teollisuuden uudistumiselle ja vahvistumiselle. Itä- ja Pohjois-Suomen eri alueiden luontaiset vahvuudet ja erityisosaaminen tukevat monialaista yritystoimintaa, investointeja, teollisuutta sekä vientiä, totesi Kai Mykkänen esityksessään.

Suomen ilmastopolitiikkaa, puhtaan siirtymän investointien tukemista, luonnon- ja vesiensuojelua sekä rakentamista, sujuvaa maankäytön ja luvituksen edistämistä tulee tehdä myös Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulmasta, maakuntien liittojen neuvottelukunta painottaa.

Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitteet ovat koko Suomen tavoitteita

Neuvottelukunta kuuli kokouksessa Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskisen esityksen Suomen avaintavoitteista, joilla vaikutetaan Eurooppa-neuvoston strategiseen ohjelmaan sekä tulevan komission viisivuotisohjelmaan, josta päätetään kesäkuun europarlamenttivaalien jälkeen.

– Suomella on kolme pääprioriteettia, joita EU:n tulevan monivuotisen rahoituksen tulee edistää. Nämä ovat Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen, Euroopan kokonaisturvallisuuden parantaminen ja puhtaan siirtymän sekä biotalouden ja kiertotalouden edistäminen, totesi Satu Keskinen esityksessään.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat valmistelleet omat vaikuttamisen tavoitteet, joilla halutaan edistää Itä- ja Pohjois-Suomen kehitystä EU:n parlamentin ja komission päätöksenteossa.

– Itä- ja Pohjois-Suomessa kasvaa suomalaisen elämän edellytykset. Alueellamme osataan hyödyntää luontoa ja luonnonvaroja kestävällä tavalla. Olemme kehittäneet ratkaisuja ja uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille. Maakunnissamme on kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta, tähdentää neuvottelukuntaa vetävä Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

– On tärkeää ymmärtää, että tavoitteemme ovat koko Suomen tavoitteita. Olemme tehokkaasti käyttäneet aluekehittämisresursseja ja saaneet aikaan myönteistä kehitystä. Investoinnit Itä- ja Pohjois-Suomeen lisäävät kansallista turvallisuutta.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien keskeisimmät kärkitavoitteet EU-vaaleihin löydät täältä: https://suurinosasuomea.fi/wp-content/uploads/2024/04/IP-EU-vaalitavoiteeeet-2024.pdf