Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

07.11.2022

Luohuan maaseutuyhdistys ry:lle järjestötekopalkinto

Pohjois-Pohjanmaan liitto palkitsi vuoden 2022 järjestötekopalkinnolla Luohuan maaseutuyhdistys ry:n toiminnastaan, jolla vahvistetaan kohderyhmän hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemusta toivottamalla uudet kyläläiset ja mökkiläiset tervetulleeksi kylälle.

Luohuan maaseutuyhdistys on osoittanut ainutlaatuisen laajaa osallisuutta, yhteistyötä ja talkoohenkeä. Luohualla uudet kyläläiset ja mökkiläiset toivotetaan tervetulleeksi kylälle, hiljattain muuttaneita asukkaita muistetaan ja heidät käydään henkilökohtaisesti toivottamassa tervetulleeksi asumaan osaksi yhteisöä. Tavoitteena on arjen yhteenkuuluvuus. Kyläläiset osallistuvat toimintaan hyvin aktiivisesti ja laaja-alaisesti. Toiminta on ollut rajoja rikkovaa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Pietarila pitää Luohuan kylän yhteishenkeä erittäin hyvänä.  ”Meillä on pitkä perinne toivottaa kaikki uudet kyläläiset tervetulleeksi. Koska kylä on pieni ja syrjässä, on hyvä kertoa kaikille heti aluksi, mitä kaikkea kylällä on asukkailleen tarjota”, Pietarila kertoo.

Kyläläisten hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta on vahvistettu monin eri tavoin. Kyläläisten toiveita ja ajatuksia on kartoitettu kyläkyselyin. Kyselyissä nousseita kehityskohteita on edistetty menestyksekkäästi. Kylällä on ajantasainen kyläsuunnitelma ja runsas tapahtumatarjonta. Kylän asumisturvallisuuden keskeinen tekijä on kaikkien asukkaiden yhteinen WhatsApp-ryhmä. Viime vuosina on tehostettu kylän muutakin viestintää monipuolisesti. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti koko kyläyhteisön kesken. Myös nuoret on saatu innostumaan toiminnasta.

”Ajatus kaikessa on, että tätä tehdään kyläläisille ja meitä varten. Kun me kylällä jotain järjestämme, väki lähtee yleensä mukaan”, Pietarila toteaa.

Järjestötekopalkinto luovutettiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 7.11.2022.

Palkinnon vastaanottivat Luohuan maaseutuyhdistys ry:stä Marko Ruotsalainen, Anna-Reetta Hosike ja Sanna Petäjämaa. 

Palkinnon luovuttivat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Aunola. 

Lisätiedot:
Päivi Pietarila, Luohua Maaseutu ry:n puheenjohtaja, p. 0405908574