Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

23.11.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Ajankohtaiset hanke-esittelyt

  • OYSTER Terveys ja Life Science hautomo – hankkeen esitteli Network director Minna Komu BusinessOulusta.
  • NIHAK GREEN DEAL -hankkeen esitteli aluekehityspäällikkö Kimmo Niskanen Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:stä.

KASVA-hankkeelle puolto kirjallisella menettelyllä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä päätti kirjallisella menettelyllä puoltaa KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä -hanketta rahoitettavaksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali / JTF
Hakija: Kuusamon kaupunki
Toteutusaika: 9.5.2023–30.6.2025
Kokonaiskustannusarvio: 2 532 261 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 772 582 €

Hankkeen toteutuksella on tarkoitus nopeuttaa bio- ja kiertotalouspuiston investointeja, tukea alueen kehittymistä ja lisätä alueen houkuttavuutta. Investointien toteuttamisen osalta tavoitellaan alueelle useita toimijoita. Hankkeessa toteutetaan kuuden hehtaarin kokoinen energiapuuterminaali.

NIHAK GREEN DEAL / JTF
Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2025
Kokonaiskustannukset: 448 203 €
Haettu tuki: 358 555 €

Tavoitteena on palvella alueella toimivia pk-yrityksiä vahvistamalla yritysten osaamista ja valmiuksia vastata voimakkaasti kasvavaan investointikysyntään; luoda alueen pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä synnyttää suoraan ja välillisesti uusia työpaikkoja;  palvella vihreän siirtymän investointien toteuttamista ja niiden yleistä hyväksyttävyyttä; palvella kokonaan uuden tuotannollisen toiminnan sijoittumista; vahvistaa paikallista palvelukysyntää ja koko aluetaloutta välillisen kysynnän kasvun kautta; myötävaikuttaa alueen käynnissä olevien vihreä siirtymän investointihankkeiden sujuvaan toteutukseen ja pitää huolta alueen vihreän siirtymän investointiympäristön houkuttelevuudesta sekä vahvistaa alueen vihreän siirtymän investointiympäristön houkuttelevuutta luomalla toimivaa pk-yritysten yhteistyöverkostoa.

OYSTER Terveys ja Life Science hautomo / JTF
Hakija: Oulun kaupunki
Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.1.2024–30.4.2026
Kokonaiskustannusarvio: 1 880 456 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 504 364 €

Tavoitteena on synnyttää Oulun alueelle uusia terveys- ja life science -yrityksiä ja yritysliiketoimintaa, jotka edistävät uusien tutkimusinnovaatioiden kaupallistamista ja uusien työpaikkojen syntymistä, kehittää hautomomallia varmistaen konseptin toimivuus sekä luoda toimintasuunnitelma ja liiketoimintamalli hautomotoiminnan vakiinnuttamiseksi.

Viherlipeäsakka vaahdotuksessa, Green Lime / JTF
Hakija: Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.8.2023–31.7.2025
Kokonaiskustannusarvio: 496 796 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 397 437 €

Hankkeen tavoitteena on kehittää sivuvirtana teollisuudessa syntyvän viherlipeäsakan käsittelyä ja käyttöä vaahdotusprosessin pH-säätäjänä: kehittää viherlipeäsakan esikäsittelyä niin, että useiden tehtaiden ja prosessien viherlipeäsakoista voidaan saada ominaisuuksiltaan vakaa tuote kaivostoiminnassa hyödynnettäväksi; osoittaa viherlipeäsakan hiilidioksidin päästövähennyspotentiaali primääriseen poltettuun kalkkiin verrattuna; osoittaa tutkimuksin viherlipeäsakan toimivuus luotettavana vaahdotusprosessien pH:n nostajana sekä varmistaa viherlipeäsakan eri ainesosasten vaikutukset vaahdotusprosessin toimintaan erilaisilla malmeilla.

 Purku – Purkaminen osaksi kaupunkirakentamista – ekotehokas purkumateriaalien hyödyntäminen infra- ja kiinteistörakentamisessa / JTF
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.1.2024–30.4.2026
Kokonaiskustannusarvio: 1 375 997 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 100 797 €

Tavoitteena on kehittää uudenlainen arvoketju rakentamiselle alkaen siitä, että purkaminen on osa elinkaarimallin alkua. Pilottikohteissa tutkitaan ja testataan uusia menetelmiä purkumateriaalien hyödyntämiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusiin työmenetelmiin, joilla kiviaines murskataan suoraan uusiokäyttöön sopivaksi purkukohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ilman, että materiaaleja kuljetetaan käsiteltäväksi erilliselle käsittelypaikalle. Purkupiloteista seurataan murskauspölyn ja -melun sekä tärinän määrää ja kehitetään keinoja niiden torjuntaan. Laboratoriossa tutkitaan purkumateriaaleja, joita ei voida tällä hetkellä hyödyntää, mutta jotka kehitettävien uusien esikäsittelyjen ansiosta tulisivat hyödyntämiskelpoisiksi.

Muutos maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoonpanossa

Nimettiin 1.12.2023 alkaen Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä Jarkko Kärkimaa Pohjois-Pohjanmaan liitosta maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäseniksi.

Seuraava kokous pidetään 21.12.2023.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista