Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

21.12.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 21.12.2023

Ajankohtaiset hanke-esittelyt

  • Hiilestä on moneksi hanke
  • ATSOL-hanke
  • Uula – uutta osaamista vihreän siirtymän aloille-hanke
  • Kestävää kasvua Pohjois-Pohjanmaalle – vihreän siirtymän seurantajärjestelmä

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 18:aa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta

Utajärven terminaali jalostuksen ja alueellisen elinvoiman tukena (UtaTe) / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Utajärven kunta
Kokonaiskustannusarvio: 680 050 €
Haettu tuki: 476 035 €
Hanke tukee pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonsepteja kehittämällä puu-, bio- ja kiertotalousterminaalia. Hietaselän teollisuusosayleiskaava-alueelle Utajärven Mustikkakankaan läheisyyteen rakennettava terminaali mahdollistaa kiertotalouden kehittämisen ja sivuvirtojen hyödyntämisen alueella.

Fast Track – Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invest In -toiminnalla / JTF ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, osahakijana Raahen kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 678 885 €
Haettu tuki: 542 579 €
Hanke tukee alueen yritystoiminnan monipuolistumista ja investointien kohdistumista maakuntaa Invest In -toiminnalla. Hankkeella tuetaan uuden yritystoiminnan sijoittumista alueelle ja parannetaan toimintaympäristön houkuttelevuutta.

Uusiutuvaa energiaa turvesoilta ja pelloilta (ATSOL) / JTF ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Centria ammattikorkeakoulu Oy, osahakijana Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 438 299 €
Haettu tuki: 350 633 €
Hankkeessa selvitetään, miten maakunnan alueella tuotantokäytöstä poistuvia alueita voidaan hyödyntää uusiutuvan energian tuotannossa. Hanke keskittyy etenkin aurinko- ja vetyenergian tuotantoon. Se vahvistaa hajautettuun energiantuotantoon liittyvää tutkimusta ja innovointia sekä edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä.

Robotiikka ja älyteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa – RoboSoteLab / JTF ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, osahakijana koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannukset: 438 030 €
Haettu tuki: 350 424 €
Hanke tukee sosiaali- ja terveyshuollon TKI-toiminnan vahvistumista ja teknologian siirtoa. Se kehittää digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä edistää palveluinnovaatioita.

Robotiikka ja älyteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa – RoboSoteLab, investointiosa / JTF ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, osahakijana koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannukset: 837 250 €
Haettu tuki: 594 866 €
Hanke tukee sosiaali- ja terveyshuollon TKI-toiminnan vahvistumista ja teknologian siirtoa. Se kehittää digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä edistää palveluinnovaatioita. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian mukainen.

Luonnonvarojen älykäs käyttö digitaalisella kiertotalouden ohjauksella – Kiertola / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päähankkeen toteuttaja: Iin Micropolis Oy
Kokonaiskustannukset: 503 642 €
Haettu tuki: 402 914 €
Hanke luo uutta liiketoimintaa kiertotalouteen liittämällä kuntien ja kaupunkien kaavoitussuunnitteluun tarkempia vaatimuksia kierrätysmateriaalien käytölle. Se lisää alueellista yhteistyötä ja kehittää digitaalisia materiaaleja, verkostoja ja logistiikkaketjuja. Purkumateriaalien uusiokäyttö ja jatkojalostaminen tukevat alueellista kehitystä ja luovat uusia mahdollisuuksia alueen yrityksille.

Automotive & Circular Economy Clusters (ACE clusters) / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päähankkeen toteuttaja: Oulun kaupunki (BO)
Kokonaiskustannukset: 586 279 €
Haettu tuki: 469 023 €
Hankkeessa kehitetään BusinessOulun kahden klusterin – Oulu Automotive Cluster ja Kiertotalousklusteri – toimintaa. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään kansallisia ja kansainvälisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä kehittää klustereiden jäsenten välistä yhteistyötä.

Small Business Hub / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päähankkeen toteuttaja: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Osahankkeiden toteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 567 073 €
Haettu tuki: 453 659 €
Hankkeen tavoitteena on kehittää monialainen, ammatillinen Small Business Hub -esihautomo, joka tarjoaa valmennusta, liiketoimintaosaamista ja toiminnallista oppimista yrittäjyyteen. Esihautomo edistää ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden yrittäjävalmiuksia ja tarjoaa palveluita yrittäjyyteen ja tuote- tai yritysidean jalostamiseen jo työelämään siirtyneille.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ekoenergia – toimintamalli maaseudun hybridiin uusiutuvaan energiaan, EKOENERGIA / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päähankkeen toteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Osahankkeiden toteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 1 375 170 €
Haettu tuki: 1 100 136 €
Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli maaseudun paikallisesti keskitettyyn energian tuotantoon, jakeluun, varastointiin ja käyttöön. Mallin avulla madalletaan kynnystä siirtyä uusiutuvan energian tuotantoon. Hanke edistää myös toimijoiden välistä yhteistyötä seutukunnallisen ekoenergiaverkoston luomiseksi.

Materiaalitutkimuksen atomitason tomografia (MOTTO) kehittämis- ja investointihanke / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannukset, kehittämisosio: 116 362 €
Haettu tuki, kehittämisosio: 93 088 €
Kokonaiskustannukset, investointiosio: 1 900 080 €
Haettu tuki, investointiosio: 1 330 056 €
Hankkeen tarkoituksena on hankkia Oulun yliopiston Materiaalianalyysikeskukseen (MAKE) APT-laitteisto (Atom Probe Tomography). Hankkeessa luodaan tarvittava kyvykkyys materiaalinäytteiden APT-mittausten aloittamiseksi ja kehitetään mittauksiin liittyvää osaamista palvelemaan yliopiston tutkimusryhmien sekä yritysten tarpeita.

Geoenergialoikka / JTF
Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto
Hakija: Geologian Tutkimuskeskus
Osahakijat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Haettu tuki, Pohjois-Pohjanmaan osuus: 667 528 €
Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kymenlaakson alueella toteutettavassa hankkeessa tutkitaan geoenergiaa kussakin maakunnassa. Hankkeen aikana jokaiseen maakuntaan rakennetaan tutkimus- ja testikaivot tutkimus- ja opetusinfroineen, uusi mitoitustyökalu energiajärjestelmien suunnitteluun sekä valtakunnallinen kallioperän lämmönjohtavuuskartta. Tavoitteena on käynnistää muutos, joka lisää maakuntien energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta vähähiilisen geolämmön avulla.

Robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja -droonien digitalisoidut testiympäristöt (Networked Robotics Test Beds) – Kehittämis- ja investointiosiot / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Koulutuskuntayhtymä OSAO, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy
Kokonaiskustannukset, kehittämisosio: 575 487 €
Haettu tuki, kehittämisosio: 460 389 €
Kokonaiskustannukset, investointiosio: 1 600 700 €
Haettu tuki, investointiosio: 1 120 489 €
Hanke edistää TKI-toiminnan kehittämistä ja tukee julkista TKI-toimintaa, teknologian siirtoa ja yhteiskehittämistä uusien elinkeinomahdollisuuksien edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamiskeskittymiä ja verkostojen syntymistä alueen toimijoiden kesken.

C1-kemian reitit vihreiden kemikaalien valmistuksessa – C1-to-Chemicals / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannukset: 853 864 €
Haettu tuki: 683 091 €
Hankkeen päätavoitteena on edistää teollisuuden kestävää siirtymää vihreisiin hiilineutraaleihin tuotteisiin. Hanke tuottaa uutta tieteellistä tietoa teollisuuden hyödynnettäväksi. Tavoitteena on saada uutta tietoa etenkin katalyyteistä, niiden kinetiikasta ja reaktiomekanismeista reaktori- ja prosessisuunnittelun tarpeisiin.

Innovatiiviset valmistusmenetelmät kiertotalouspohjaisille vedenpuhdistusmateriaaleille -valmistus, testaus ja kaupallistaminen (INNOWATER) / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannukset: 658 011 €
Haettu tuki: 526 409 €
Hankkeen päätavoitteena on kehittää teollisuuden sivuvirroista mekaanisesti ja kemiallisesti stabiileja, selektiivisiä, kustannustehokkaita ja regeneroitavia materiaaleja vedenkäsittelyyn. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti zero waste -tyyppistä kokonaisratkaisua.

Hiilestä moneksi – lähituotantoa vihreässä siirtymässä (Biohiilen aika) / JTF ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus, Utajärven kunta, Maaseudun sivistysliitto ry
Kokonaiskustannukset: 2 521 500 €
Haettu tuki: 2 017 198 €
Biohiilen aika -hankkeessa selvitetään entisten turvetuotantoalueiden potentiaalia biohiilen raaka-aineiden kasvattamisessa sekä edullisten vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöä biohiilen tuotannossa. Raaka-aineina käytetään esimerkiksi rakentamisen purkupuuta, hamppua ja kosteita (jäte)biomassoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusia hiilinieluja ja -varastoja, parantaa valmistusprosessien hyödyntämistä ja tehostaa maankäytön hiilineutraalisuutta.

Uula – uutta osaamista vihreän siirtymän aloille / JTF
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto, KSASK Oy
Kokonaiskustannukset: 1 467 331 €
Haettu tuki: 1 173 861 €
Hanke tuo uusia työvälineitä ja palveluita työllisyyden kasvuun ja työllistyvyyden parantamiseen. Hankkeessa kehitetään uuden osaamisen hankkimismahdollisuuksia vihreän siirtymän aloilla ja erityisesti turvesektorin lähialueilla.

Kone- ja autotekniikkaa tehostavat innovaatiot (KATI) / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päähankkeen toteuttaja: Oulun yliopisto
Osahankkeiden toteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset, kehittämisosio: 2 411 996 €
Haettu tuki, kehittämisosio: 1 929 596 €
Kokonaiskustannukset, investointiosio: 867 998 €
Haettu tuki, investointiosio: 607 598 €
Hankkeen tavoitteena on tehostaa alueen vihreää siirtymää uuden osaamisen avulla sekä toteuttaa toimia, jotka ovat energiatehokkaita ja päästöttömiä ja jotka lisäävät alueen huoltovarmuutta. Osaamista ja ratkaisuja luodaan maakunnan metalli-, kone- ja autotekniikan yritysten kehittämiseen ja uudistamiseen.

Kestävää kasvua Pohjois-Pohjanmaalle – vihreän siirtymän seurantajärjestelmä / JTF
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päähankkeen toteuttaja: Oulun yliopisto
Osahankkeiden toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos
Kokonaiskustannukset, kehittämisosio: 2 674 073 €
Haettu tuki, kehittämisosio: 2 139 258 €
Kokonaiskustannukset, investointiosio: 1 933 575 €
Haettu tuki, investointiosio: 1 353 505 €
Hankkeen tavoitteena on rakentaa alueellinen ja lähes reaaliaikainen seurajärjestelmä, joka mittaa maakunnan alueella toteutettavien vihreän siirtymän mukaisten maankäyttötoimenpiteiden vaikutuksia ilmastoon, vesistöön sekä rannikkoalueeseen. Lisäksi seurantajärjestelmä tuottaa tietoa Perämeren rannikkoalueesta sekä alailmakehästä eri toimijoiden tarpeisiin.

Seuraava kokous

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään 8.5.2024.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista
Lisätiedot: aluekehitysasiantuntija Heikki Ojala, puh. 050 433 3951