Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

22.06.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 22.6.2023

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin torstaina 22. kesäkuuta Oulussa. Yhteistyöryhmä päätti puoltaa kuutta hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Maakunnan yhteistyöryhmä laati myös kannanoton yrittäjäaktiivisuuden kasvattamisesta.

Ajankohtaiset hanke-esittelyt

Rethinking North -hanke.

Kehitystoimien kohdentaminen yrittäjyysaktiivisuuden kasvattamiseen ja nuorten yrittäjyyttä tukeviin toimintamalleihin

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) yksi tehtävä on ohjata maakunnan kehittämistä ja strategiaa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön MYR:lle tekemässä esityksessä nostettiiin esille yritysten perustamisaktiivisuus maakunnan alueella ja etenkin nuorten perustamien yritysten määrä. Molemmat ovat alhaisemmat kuin muissa eurooppalaisissa verrokkimaissa.

Maakunnan yhteistyöryhmä kannustaa antamassaan kannanotossaan huomioimaan yrittäjyyteen liittyviä toimia: ”Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä kehottaa aluekehitysrahoitusta välittäviä toimielimiä huomioimaan päätöksissään erityisesti toimia, jotka tähtäävät nuorten yrittäjyyteen ja yrittäjyyttä tukeviin uusiin konsepteihin.”

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa kuutta hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta

Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi / EAKR ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Osahakijat: Sallan kunta (Lappi), Sotkamon kunta (Kainuu), Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Suomussalmen kunta (Kainuu) ja Pudasjärven kehitys Oy
Kokonaiskustannusarvio: 2 784 883 € (P-P 545 891 €)
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 3 240 085 € (P-P 1 498 580 €, Kainuu 713 226 € ja Lappi 380 263 €)
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kuusasmon lentokentän vaikutusalueen kansainvälistä matkailua. Siinä kehitetään uusia liiketoimintamuotoja matkailuun ja toimenpiteiden tavoitteena on kehittää uusia kansainvälisiä kohderyhmiä tavoittavia tuotteita.

Saavutettavampi Kurunpuhto / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Nivalan kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 1 266 403 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 506 561 €
Hanke parantaa pk-yrityksen kannalta tärkeitä liikenteen ja logistiikan yhteyksiä rakentamalla Nivalan Kurunpuhdon alueelle kaavateitä. Se mahdollistaa yritysinvestointien toteutumisen alueella.

Junnikankankaan teollisuuspuisto, I vaihe / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 2 653 893 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 928 863 €
Hanke parantaa liikenteen ja logistiikan yhteyksiä Junnikankankaan teollisuuspuistossa ja tukee yritysinvestointien toteutumista alueella. Hankkeessa rakennetaan kokoojakatuja sekä uusi liittymä Ouluntiehen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kevyenliikenteenväyliä ja tonttikatuja.

Pentinkankaan yritysalueen kehittäminen / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Iin kunta
Kokonaiskustannusarvio: 700 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 280 000 €
Hanke parantaa pk-yritysten liikenteen ja logistiikan yhteyksiä. Se mahdollistaa yritysinvestointien toteutumisen Iin Pentinkankaan alueelle sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Hankkeessa rakennetaan kaksi kaavatietä teollisuusalueelle.

Kalajoen sataman yrityspuiston saavutettavuuden parantaminen / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Kalajoen kaupunki
Kokonaiskustannukset: 1 191 710 €
Haettu tuki: 715 026 €
Kalajoen kaupungin tavoitteena on edistää logistiikkakeskuksen muodostumista Kalajoen sataman yrityspuistoon hankkeen avulla. Hankkeessa rakennetaan Satamatie ja risteysalueet, mikä mahdollistaa satama-alueen laajentumisen. Hanke parantaa yritysten kannalta tärkeitä liikenteen yhteyksiä ja tukee yritysinvestointien toteutumista Kalajoen satama-alueelle.

Ruutikankaan liikennealueiden kehittäminen / EAKR ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Limingan kunta
Osahakij: Lumijoen kunta
Kokonaiskustannukset: 650 654 €
Haettu tuki: 260 262 €
Hanke parantaa Ruutikankaan alueen liikennöitävyyttä ja kehittää yritysten ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Siinä rakennetaan Ruutikankaan alueen sisäisiä teitä ja pysäköintialueita sekä kehitetään teiden ja pysäköintialueiden valaisua. Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian mukaisella hankkeella on myönteisiä aluetalousvaikutuksia.

Risto Leppänen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön

Maakunnan yhteistyöryhmä nimitti Risto Leppäsen maakunnanyhteistyöryhmän sihteeristön jäseneksi 1.5.2023 alkaen. Leppänen tulee Vesa Matturin tilalle. Leppäsen varajäseneksi nimettiin Marjo Paavola.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 28.9.2023.

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 4333951
Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista.