Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

28.09.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote 28.9.2023

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin torstaina 28. syyskuuta Oulussa. Yhteistyöryhmä päätti puoltaa peräti 21:tä hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta.

Ajankohtaiset hanke-esittelyt

  • Korkea-asteen koulutuspolku kaivannaisalalle, KORKO /ESR+ (ylimaakunnallinen)
  • Työhyvinvoinnin edistäminen sijaishuollossa / ESR+

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma – alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025

Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelun tilanteen.

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet. Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Liitot tekevät valmistelun tiiviissä yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten kanssa, mutta myös muiden alueellisten kumppaneiden kanssa.

Rahoitussuunnitelmissa käsitellään EAKR- ja ESR+- ja JTF-rahoitusta. Rahoitussuunnitelma koskee vain EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellista osiota. Kestävän kaupunkikehittämisen ja valtakunnallisten teemojen rahoitusta ei käsitellä alueellisissa rahoitussuunnitelmissa.

Rahoitustaulukoiden laatimisen yhteydessä tarkastellaan myös JTF- ja EAKR-rahoitusten vuosien 2021–2023 myöntövaltuuksien sidonta- ja varaustilannetta Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa ja tarkistetaan, onko tarvetta myöntövaltuuksien siirroille.

Varojen käytön suunnittelua jatketaan Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Lisäksi valmistellaan jokaisen rahaston osalta kumulatiiviset indikaattoritavoitteet vuosille 2021–2024. Valmiit rahoitustaulukot on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023.

Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma (TOPSU)

Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liiton käynnistämän toimeenpanosuunnitelman laatimisen.

Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) nojautuu maakuntaohjelmaan, mutta siinä huomioidaan huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus aluekehittämisen eri näkökulmista. Maakuntaohjelmalla on lukuisia yhtymäpintoja molempiin. Näihin kuuluvat muun muassa kehittämisen kärjet: digitaaliset palvelut ja tuotteet, terveysteknologia, energiantuotanto ja varastointi sekä älykäs elintarviketuotanto ja biotalous. Maakunnassa on myös kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista ja yritystoimintaa.

Suomen Nato-jäsenyys ja turvallisuustilanteen muutos avaavat uusia mahdollisuuksia ja tarpeita TKI-toiminnalle. Logistiikassa on huomioitava eri kuljetusmuotojen väliset rajapinnat, kuten satamat, lentoasemat ja terminaalit. Toimivat yhteydet myös Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan ovat niin huoltovarmuuden kuin elinkeinoelämän kannalta tarpeellisia.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 21:tä hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


Yhteistyöllä tuloksia! / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulaisten kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 499 612 €
Haettu tuki: 399 690 €
Hankkeen tavoitteena on laskea työttömyyttä ja vastata kohtaanto-ongelmaan sekä kehittää palveluita tulevia uudistuksia varten. Hanke luo tehokkaan toimintamallin työllisyys- ja elinkeinopalveluiden, yrittäjien ja oppilaitosten välille sekä lisää elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä Oulaisissa.

Prikka kiertoon 2023–2025 / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakijat: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Oulun kaupunki, Oulun Ev.-Lut. seurakuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Kokonaiskustannusarvio: 1 246 005 €
Haettu tuki: 934 508 €
Hanke edistää yhdenvertaista osallisuutta ja yhteisöllisyyden toteutumista eri taustaisten ihmisten yhteistoiminnalla, vahvistaa hävikkiruuan logistiikkakeskuksen toimintaa ja tarjoaa työ- ja opiskelumahdollisuuksia hävikkiruuan logistiikkakeskuksessa. Hanke lisää myös määrällisesti tarjottavaa ruoka-apua keskitetyn hävikkiruuan kokoamisen ja jakelun avulla. Hanke kehittää Oulun alueen pk-yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä ja vahvistaa kiertotalouden osaamista.

Luonnosta työtä ja toimintakykyä / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Yritetään yhdessä ry
Kokonaiskustannusarvio: 830 982 €
Haettu tuki: 664 788 €
Hankkeen tavoitteena on työllistää ja osallistaa haavoittuvassa, heikoimmassa ja syrjäytymisvaarassa olevia pitkäaikaistyöttömiä, kuten osatyökykyisiä, maahanmuuttajia, romaneja ja rikostaustaisia henkilöitä. Apuna käytetään erilaisia menetelmiä sekä työn, työpajojen ja koulutusten yhdistelmiä.

Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tietojen ja taitojen kehittäminen tekoälyn aikakaudella (DigitAlli) / JTF
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 510 503 €
Haettu tuki: 408 403 €
Hankkeen tavoitteena on lisätä ja kehittää työelämässä toimivien henkilöiden osaamista digitaalisessa liiketoiminnassa ja erityisesti verkkokaupassa. Samalla kehitetään erityisesti mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä sekä henkilöstön valmiuksia digitaalisessa liiketoiminnassa, verkkokaupassa ja tekoälyn hyödyntämisessä. Hanke kouluttaa myös alueen oppilaitosten opettajia, jotta he voivat hyödyntää tekoälysovelluksia liiketoiminnan opetuksessa.

TOIMI – toimijuutta vahvistavat askeleet kohti työelämää -hanke / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakijat: Koulutuskuntayhtymä Brahe, Raahen kaupunki, Siikajoen kunta
Kokonaiskustannukset: 827 428 €
Haettu tuki: 661 946 €
Hankkeessa kehitetään palveluita, joilla vastataan työttömyyden pitkittymisen riskeihin koko Raahen seutukunnan alueella. Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja avoimien työpaikkojen ja työttömänä olevien henkilöiden koulutus- ja osaamistason kohtaanto-ongelmiin.

Duuniportti / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakijat: Kalajoen kaupunki, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Kokonaiskustannukset: 656 247 €
Haettu tuki: 524 996 €
Hankkeen avulla valmistaudutaan TE2024-uudistukseen ja Kalajoelle vuonna 2025 muodostuvaan Kalajoki Kampukseen, joka kokoaa yhteen Koulutuskeskus JEDUn, Kalajoen lukion, Kalajoki Akatemian sekä kaupungin yrityspalvelut ja työllisyyspalvelut. Hankkeessa rakennetaan yhteiseen palvelupisteeseen toimiva ja käytännönläheinen toimintamalli sekä asiakaslähtöisiä, yksilöllisiä palvelupolkuja.

Optimum / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Pohjois-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki PSOTTY ry
Kokonaiskustannukset: 687 931 €
Haettu tuki: 550 345 €
Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun korkeakouluopiskelijoiden ja korkeakoulutettujen työnhakijoiden työnhakuosaamista ja työmarkkinatuntemusta. Lisäksi hanke kehittää ja ylläpitää heidän digi- ja etätyötaitojaan, parantaa alueen yritysten ja työnantajien rekrytointiosaamista sekä tukee työnhakijoiden ja pienyrittäjien hyvinvointia ja jaksamista.

Digipajalta työelämään / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset: 479 472 €
Haettu tuki: 383 577 €
Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli BusinessOulun Työllisyyspalveluiden toimintaan. Malli auttaa osaajapulasta kärsiviä yrityksiä ja kehittää niiden työnhakijoiden erityisosaamista, joille erityisosaamisen puute voi olla työllistymisen este. Hankkeessa täsmäkoulutetaan työnhakijoita muun muassa digitaaliseen suunnitteluun ja 3D-tulostukseen.

Lakeuden alueen matalan kynnyksen palvelupiste -hanke / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Kempeleen kunta
Kokonaiskustannukset: 512 988 €
Haettu tuki: 410 391 €
Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kuntien yhteinen hanke kehittää palvelua erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Tavoitteena on kouluttaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneitä nuoria ja tarjota heille tarvittavia asiantuntijapalveluita ilman jonoja. Kuntiin muodostetaan omat matalan kynnyksen palvelupisteet.

TASSU – Tanssi ja musiikki sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden lähteenä / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 418 420 €
Haettu tuki: 334 736 €
Hankkeen tavoitteena on torjua yhteiskunnallista syrjäytymistä kehittämällä innovatiivisia toimintamalleja ja työkaluja organisaatioiden käyttöön. Toimintamalleissa ja työkaluissa sovelletaan tanssin ja musiikin menetelmiä, jotka tukevat osallisuutta ja toimijuutta. Malleja ja työkaluja käytetään työskenneltäessä syrjäytyneiden ja huono-osaisten väestöryhmien kanssa. Hanke tukee etenkin syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta.

Jalas2 – Työhyvinvoinnin edistäminen sijaishuollossa / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr
Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 689 153 €
Haettu tuki: 551 321 €
Hankkeen tavoitteena on parantaa lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden ja esihenkilöiden hyvinvointia ja jaksamista. Hankkeessa kehitetään vertaisvalmentajuus-toimintamalli, jossa työntekijät voivat edistää ja nostaa esille työyhteisöjen hyvinvointia.

Lukiopirtti / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset: 586 254 €
Haettu tuki: 469 003 €
Hanke luo toimintamallin nuorten TUVA- ja lukiokoulutuksen opintoihin kiinnittymisen tueksi. Mallin ytimessä on erityisopettajien ja yhteisöpedagogisen valmentajan työtiimin luotsaama Lukiopirtti. Lukiopirtti on tarkoitettu TUVA-koulutuksessa ja päivälukioissa opiskeleville nuorille, jotka tarvitsevat tukea opinnoissaan elämänhallinnan haasteiden, jaksamisen tai mielenterveysongelmien vuoksi. Malli tukee osallisuutta ja vahvistaa nuorten toimintakykyä ja hyvinvointia.

Tiedolla johtamisella tulevaisuuteen / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 559 499 €
Haettu tuki: 447 600 €
Hankkeessa luodaan koulutuskokonaisuus työelämässä toimiville henkilöille. Tavoitteena on kasvattaa etenkin pk-yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa toimivien henkilöiden datakyvykkyyttä ja auttaa heidät työllistäviä organisaatioita kehittämään oman toimintansa laatua ja tehokkuutta hyvien käytänteiden avulla. Tavoitteena on kouluttaa henkilöt datan hyödyntämisen asiantuntijoiksi.

DigiSampo / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun kaupunki (BusinessOulu)
Kokonaiskustannukset: 523 641 €
Haettu tuki: 418 913 €
Hankkeessa pilotoidaan ja luodaan palvelupolku osaksi BusinessOulun yrityksille tarjottavaa palvelua. Tavoitteena on nostaa Oulun talousalueen yritysten digikyvyykkyyttä. Digitalisaatiota edistetään markkinoinnin avulla, järjestämällä osaamiskartoituksia ja sparrauspalveluita sekä lyhytkestoisia valmennuksia. Hankkeen tuloksia ja kokemuksia jaetaan sekä maakunnallisissa että valtakunnallisissa verkostoissa.

Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara – TIMU / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä
Osahanke: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 478 701 €
Haettu tuki: 382 965 €
Hankkeessa parannetaan Oulun seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien sekä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin henkilöstön digitaalisia taitoja vastaamaan tiedolla johtamisen vaatimuksia. Tavoitteena on ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet ja tehostaa sen avulla nykyisiä prosesseja. Hankkeessa pyritään muodostamaan tiedolla johtamisesta keskeinen väline uudistuvassa toimintakulttuurissa.

Korkea-asteen koulutuspolku kaivannaisalalle, KORKO / ESR+ (ylimaakunnallinen)
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun yliopisto
Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 643 704 €
Haettu tuki: 514 962 €
Hankkeen tavoitteena on vastata alueen tarpeeseen lisätä kaivannaisalan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden määrää etenkin Pohjois-Suomessa. Hankkeessa kehitetään ja suunnitellaan houkutteleva koulutuspolku ammattikorkeakoulusta yliopistoon. Koulutuspolun suunnittelussa kuullaan yritysten toiveita ja pyritään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Lisäksi kehitetään yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä.

VATUPASSI – Vastuullinen tulevaisuus / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakijat: Oulun yliopisto, Kalajoen kaupunki, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannukset: 840 800 €
Haettu tuki: 672 640 €
Hankkeessa kehitetään yritysten yritysvastuullisuutta. Sen aikana etsitään ratkaisuja tunnistaa ja ymmärtää vastuullisuus kattavasti yritysten strategiassa ja hankintaketjussa. Hankkeessa kehitetään, testataan ja pilotoidaan yrityksille vastuullisuusportaat. Lisäksi yrityksille rakennetaan VATUPASSI-työkalupakki, jonka avulla yritykset voivat saada vastuullisuusasiat kuntoon.

Kustomoinnilla kilpailukykyä – Puurakentamisen tuotejärjestelmien kehityshanke / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakijat: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto
Kokonaiskustannukset: 532 170 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 425 734 €
Hanke keskittyy puurakentamisen tuotejärjestelmien kehittämiseen ja niiden liiketoimintavaikutusten tutkimukseen. Tavoitteena on luoda uutta tietoa ja uusia toimintamalleja sekä uusi puurakentamisen tuotekonfiguraattori puurakentamisen yritysten käyttöön.

RadioPark-konseptin toiminnallisen ekosysteemin kehitys / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset: 459 202 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 367 362 €
Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan RadioPark-konseptin ekosysteemin toimintamallit. RadioParkin toiminnan tarkoituksena on luoda mahdollisuudet suurten yhteiskehityshankkeiden toteuttamiseksi pk-yrityksille, jotka kehittävät ja soveltavat radioteknologiaa. Lisäksi klusterille kehitetään ja luodaan toimintatapoja, joiden avulla yritykset voivat testata uutta radiotekniikkaa erilaisissa ympäristöissä.

Business Opportunities for International Market (BOIM) / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset: 1 76 465 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 415 571 €
Hankkeessa haetaan uusia markkina-avauksia globaalisti Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksille. Tavoitteena on auttaa yrityksiä markkinoimaan ja verkottumaan maailmanlaajuisesti. Samalla lisätään yritysten ja BusinessOulun asiantuntijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälistymiseen tähtääviin toimintoihin. Hankkeen avulla houkutellaan uusia yrityksiä sijoittumaan tai sijoittamaan Oulun alueelle.

Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla / EAKR ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakijat: Oulun kaupunki, Oulun Matkailu Oy, Humanpolis Oy, Iin Micropolis Oy ja Raahen kaupunki
Kokonaiskustannukset: 1 103 219 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 882 575 €
Hankkeen tavoitteena on nostaa Oulun seutu yhdeksi kestävän matkailun tiedolla johdetuksi, kansainväliseksi kärkikohteeksi Euroopassa. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan alueelle Kestävän matkailun kansainvälinen SDG-kehittämisohjelma sekä kehittää matkailun sisältöjä. Hankkeessa rakennetaan alueelle Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmapolku. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat ja toimivat matkailuyritykset ja muut matkailutoimijat.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 27.10.2023.

Lisätiedot: aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puh. 050 918 0035
Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista.