Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

06.10.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin torstaina 6. lokakuuta Oulussa.

Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi seuraavat ajankohtaiset esittelyt:

  • Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Älykkäät koneet ja järjestelmät – investointi -hanke.
  • Koulutuskeskus JEDUn SÄLLI-investointi -hanke

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi kolmea EAKR-hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta

Lopullisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan liitto. Puolletut hankkeet:

Älykkäät koneet ja järjestelmät – investointi / EAKR
Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 445 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 311 500 €

Hankkeen tavoitteena on vähähiilisen talouden edistäminen ja vihreän siirtymän tukeminen. Hankkeen investoinnit suuntautuvat eri elinkeinoelämän alueille. Alueen toimijat hyötyvät hankinnoista ja hankkeen toimenpiteinä tehtävät investoinnit mahdollistavat paikalliselle elinkeinoelämälle laitteistojen testaamisen ja prototypoinnin ilman investointikuluja.

ROOPPI – rakentamisen oppiva oppimisympäristö / REACT-EU
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 496 406 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 347 484 €

Hanke tähtää konkreettisen laboratorioinfran sekä rakentamisen infraa kuvaavan digitaalisen ympäristön toteuttamiseen. Tavoitteena on toteuttaa rakennusalan laboratorioympäristö Linnanmaan suurkampusalueelle.
SÄLLI-investointi/REACT-EU
Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kokonaiskustannusarvio 982 200 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 687 540 €

Hanke edistää vihreää siirtymää ja parantaa yritysten kilpailukykyä hankkimalla Pohjois-Pohjanmaan alueelle sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen koulutusinfraan tarvittavat ajoneuvot, perävaunut, latausasemat ja korjaamolaitteet.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 4333951