Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

31.10.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin maanantaina 31. lokakuuta Oulussa. Kokouksen aluksi työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Mikko Vähä-Sipilä esitteli Suomen kestävän kasvun -ohjelmaa ja sen rahoitusten kohdentumista Pohjois-Pohjanmaalle. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueelliset rahoitussuunnitelmat vuosille 2022-2024

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelmat vuosille 2022–2024 (JTF, EAKR ja ESR+) hyväksyttiin. Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 JTF-myöntövaltuuksista siirretään Pohjois-Suomen ylimaakunnalliseen JTF-kehykseen 0,5 miljoonaa euroa (JTF+valtio). Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämishankkeissa noudatetaan maksimitukitasoja (EAKR ja JTF) rahoituksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi ja EU-elvytysrahoituksen vuoksi. Liikenneinfrastruktuurihankkeiden tukitaso on enintään 50 prosenttia.

Lyhyesti

  • Saija Tikkanen esittelee Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen strategian päivittämisen ajankohtaisen tilanteen.
  • Pohjois-Pohjanmaa puoltaa Koillismaalla toteutettavia ylimaakunnallisia hankkeita eikä Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedossa ei ole valmistelussa olevia itäisen Suomen elinvoimaa tukevia hankkeita.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille on laadittu strategiakaudelle 2020–2023 monivuotiset tulossopimukset. ELY-keskus tarkistaa ja päivittää tulostavoiteasiakirjassa vuonna 2020 esitetyt alustavat vuosien2023–2025 tulostavoitearvot ja lisää alustavat tavoitearvot vuodelle 2026.
  • Merkittiin tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan haetut yritysten kehittämisavustukset ajalta 14.3.–10.2022

Seuraava kokous pidetään 24.11.2022.