Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

22.12.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän vuoden viimeinen kokous pidettiin torstaina 22.12.2022 Oulussa.

Yhteistyöryhmän kokouksessa saatiin esittely seuraavista hankkeista:

  • Kukoista: kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta lähiöissä ja verkossa -hankkeen esittely. Hankkeen esittelevät Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry:n hankepäällikkö Sami Hänninen ja puheenjohtaja Vesa Ilola
  • Raahen sataman tuulivoimakuljetusten kuljetusreittien parantaminen/EAKR-hankkeen esittelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Timo Mäkikyrö.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hakuilmoitukset ja -ajat

  • Yritysten kehittämisavustuksen määräaikainen haku 9.1.–28.2.2023, EAKR
  • Toimintaympäristön kehittämisavustuksen ja elinkeinoelämäverkottuneiden tutkimushankkeiden jatkuva haku yhdessä sovituilla käsittelyynottopäivillä, JTF. Heti, kun se on mahdollista vuoden 2023 alkupuolella.
  • Yritysten kehittämisavustuksen jatkuva haku, JTF. Heti, kun se on mahdollista vuoden 2023 alkupuolella.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitolla avautuu EAKR-haku tammikuun alkupuolella ja päättyy 28.2.2023. Haussa on auki erityistavoitteet 1.3, 2.2 ja 3.1.
  • ELY-keskuksella avautuu ESR+ ja Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ -haut tammikuun puolessa välissä ja kestävät maaliskuun 20. päivään saakka.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus ovat valmistelleet JTF:n osalta jatkuvaa hakua v. 2023 siten että käsittelyynottopäiviä on kolme: 31.3., 31.8. ja 30.11. Päivät ovat samat Pohjois-Pohjanmaan liiton ja ELY:n EAKR- ja ESR-tyyppisissä kehittämishankkeissa sekä ELY:n toimintaympäristötukihankkeissa (TYT) ja elinkeinoelämäverkottuneissa tutkimushankkeissa. Yritystuissa on jatkuva haku.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut Pohjois-Suomen ylimaakunnallista JTF-hakua yhdessä Lapin liiton ja Kainuun liiton kanssa. Hakukierroksen yksityiskohdat on esitetty liitteessä.


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitusstrategia ja -linjaus, JTF

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitusstrategian ja -linjaukset Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osalta. Yritysrahoitusstrategia on laadittu käytettäväksi avustushakemusten arviointityössä ja sitä käytetään päätöksenteon tukena Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta rahoitettaviin hankkeisiin. Strategian julkistamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta sekä helpottamaan avustuksen hakemista suunnittelevien tahojen työtä. Lisäksi strategialla parannetaan kansallisen yritystukirahoituksen sekä aluekehitysrahaston ja maaseuturahaston yritystukien välistä koordinaatiota Pohjois-Suomessa.

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta

Lopullisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan liitto tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Materiaalitutkimuksen yksikideröntgendiffraktometri / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 550 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 385 000 €
Oulun yliopiston materiaalianalyysikeskukseen hankitaan materiaalitutkimukseen tarkoitettu yksikideröntgendiffraktometri (SC-XRD).

PWR ON – Virtaa työkoneisiin / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 952 858 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 667 000 €
Hankkeessa NUVE-LABin alustadynamometrin automaatiojärjestelmään hankitaan mittausrajapinta testattaviin työkoneisiin. Lisäksi Oulun yliopisto kehittää diagnostiikkajärjestelmän, joka laajentaa NUVE-LAB-ympäristön ominaisuuksia tarjoamalla koneiden kunnossapitoon ja itsediagnostiikkaan liittyviä testausominaisuuksia.

 Raahen sataman tuulivoimakuljetusten kuljetusreittien parantaminen / EAKR
Hakija: Väylävirasto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kokonaiskustannukset 755 160 €
Haettu tuki 377 580 €

Valtatien 27 ja Silatien liittymän parantaminen Haapajärvellä / EAKR
Hakija: Väylävirasto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kokonaiskustannukset 629 300 €
Haettu tuki 314 650 €

Valtatie 27 ja Asematien liittymän kanavointi ja liikennevalot, Nivala / EAKR
Hakija: Väylävirasto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kokonaiskustannukset 1 069 810 €
Haettu tuki 534 905 €

GeroDigiLead/ESR
Hakija: Lapin yliopisto
Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 606 900 €
Haettu tuki 485 520 € (Pohjois-Pohjanmaan osuus 108 654 €)

GeroDigi/ESR
Hakija: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 641 727 €
Haettu tuki 513 381 € (Pohjois-Pohjanmaan osuus 146 700 €)

Työpajoilta työelämään / ESR
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 815 661 €
Haettu tuki 652 528 €

Merke 2 / ESR
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 657 678 €
Haettu tuki 526 140 €

Kukoista: kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta lähiöissä ja verkossa / ESR
Hakija: Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 419 521 €
Haettu tuki 335 616 €

Hybridituottaja 2026 / ESR+
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Oulun kulttuurisäätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 488 360 €
Haettu tuki 390 689 €

Toimintakykyä ja toivoa sosiaalisella kuntoutuksella / ESR
Hakija: Caritas-Säätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 541 533 €
Haettu tuki 433 227 €

Mielenasiat tutuksi – tietoa ja työvälineitä mielenterveys- ja nepsyasioihin -hanke / ESR+
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Osatoteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 820 248 €
Haettu tuki 656 196 €

OSATA – Muuttuvan työelämän osaamistarpeet / ESR
Hakijat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 518 394 €
Haettu tuki 399 477 €

LUMI Luonnollinen, luova minä – polkuja hyvinvointiin / ESR
Hakijat: KSAK Oy, Ksakki ry, Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 568 405 €
Haettu tuki 426 299 €

Seuraava kokous 23.1.2023.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista