Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

26.01.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti vuoden ensimmäiseen kokouksensa 26.1.2022.

Maria Vuorensola ja Ari Saine BusinessOulusta esittelivät innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta 2021–2027, jonka sopimuspuolina ovat Oulun kaupunki ja TEM. Tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Oulun innovaatioallianssin (OIA) puitesopimukseen vuosille 2021–2027.

Yhteistyöryhmään nimettiin asiantuntijajäseniä

Maakunnanyhteistyöryhmän asiantuntijajäseniksi nimettiin Kari Rönkä ja hänen varajäsenekseen Juha Hast Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä sekä Topi Hanhela ja hänen varajäsenekseen Katri Kärkkäinen Luonnonvarakeskuksesta. Yliopiston edustajaksi nimettiin Taina Pihlajaniemi ja hänen varajäsenekseen Emma Pirilä. Asiantuntijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Heidän tehtävänään on tuoda laajaa näkemystä maakunnan kehittymisen kannalta keskeisistä teemoista.

Alueelliset tarkentavat valintaperusteet

Maakunnan yhteistyöryhmä ehdottaa työ- ja elinkeinoministeriölle Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperusteiksi seuraavaa:

  • Toimintalinja 1 (erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3): Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa tunnistetut kehittämiskohteet sekä lisäksi erityistavoite 1.1 Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024.
  • Toimintalinja 2 (erityistavoitteet 2.1, 2.4 ja 2.6): Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa tunnistetut kehittämiskohteet sekä Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030.

Maaseutujaoston toiminta jatkuu

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maaseutujaoston työjärjestyksen ja totesi kokoonpanon. Maaseutujaoston toimintaa jatketaan seuraavan rahoituskauden ajan.

Merkittiin tiedoksi

–          Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 esittely
–          Esittely Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamisesta 2022–2025.
–          Pohjois-Pohjanmaan liiton päättyneeseen hankehakuun saapui 13 hakemusta.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään 16.2.2022.

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 4333951