Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

04.03.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti sähköisen kokouksen torstaina 4.3.2021.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–2022 laatiminen ja REACT-EU-rahoitus

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi REACT-EU-myöntövaltuuksien ja teknisen tuen jaon sekä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–2022.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2022 laaditaan kahden vuoden välein. Syksyllä 2020 laadittu Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelma 2020–2021 on käytännössä maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma, joka sisältää koronaselviytymissuunnitelman. Nyt on tarkistettu asiakirjan ajantasaisuutta vastaamaan vuosien 2021–2022 tarpeita.

Rahoitussuunnitelma laaditaan REACT-EU-rahoitusta varten. Rahoitus ajoittuu vuosille 2021–2022. Pohjois-Pohjanmaan REACT-TU-rahoitus on 29,4 miljoonaa euroa (EAKR 20,575 milj. €, ESR 8,818 milj. €). Rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Pohjois-Pohjanmaan myöntövaltuudet jaetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen valmistelun mukaisesti erityistavoitteiden välillä sekä Pohjois-Pohjanmaan ja ELY-keskuksen rahoitusvälineiden kesken. Pohjois-Pohjanmaan osuus REACT-EU-rahoituksen hallintoon varatusta teknisestä tuesta on 718 254 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus avaavat yhteisen REACT-EU-hakukierroksen ajalle 5.3.–19.4.2021.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategialla tähdätään tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamalla sekä digitalisaation tehokkaampaan hyödyntämiseen. Strategian painopistealueiksi määriteltiin Uudistuva ja hyvinvoiva Pohjois-Pohjanmaa, Ilmastoviisas Pohjois-Pohjanmaa sekä verkostoitunut, vetovoimainen ja kansainvälinen Pohjois-Pohjanmaa. Älykkään erikoistumisen toimeenpanon onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta tullaan mittaamaan seuraamalla TKI-toiminnan ja elinkeinojen kehitystä sekä hanketoiminnan vaikuttavuutta. Seuranta kytketään maakuntaohjelman vuosittaiseen toimintasuunnitteluun, josta vastaavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus.

Prikka kiertoon -hanketta puolletaan rahoitettavaksi

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa Prikka kiertoon – työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanketta (ESR) rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Lopullisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hakijoina ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun kaupunki, ODL, Oulun ev-lut. seurakuntayhtymä ja DIAK Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 917 209 euroa ja haettu tuki 733 759 euroa.

Kokouksessa merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi seuraavat asiat:

  • EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 tilannekatsaus.
  • Pohjois-Pohjanmaan liiton hankehaun tulokset.
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustusrahoitus, EAKR, 1.1-31.12.2020.
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen saapuneet yritystukihakemukset 14.12.2020–10.2.2021.

Seuraavat maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset pidetään 5.5.2021 ja 9.6.2021