Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

22.12.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä 22.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä aloitti toimintansa ja hyväksyi rahoitussuunnitelman vuosille 2021-2022.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä aloitti toimintansa ja valitsi varapuheenjohtajansa

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) aloitti uuden kautensa kuntavaalien jälkeen. Aiemmin valitun puheenjohtaja Matti Heikkilän rinnalle valittiin varapuheenjohtajiksi Martti Turunen, Joonas Liimatta ja Miikka-Aukusti Heiskanen. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriksi valittiin aluekehityspäällikkö Heikki Ojala.

MYR:lle valittiin lisäksi koko joukko asiantuntijajäseniä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä sidosryhmien asiantuntijaedustajia. MYR:lle päätettiin lisäksi perustaa maaseutujaosto.

Maakunnan yhteistyöryhmät ovat jokaisessa maakunnassa olevia EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten luotuja yhteistyöryhmiä, jotka asettaa maakunnan liiton hallitus. Yhteistyöryhmässä ovat maakunnan alueen kehittämisen kannalta tasapuolisesti edustettuina osapuolina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien mukaan muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja tasa-arvoa edistävät järjestöt.

Rahoitussuunnitelma 2021-2022 painottaa yritystukia sekä TKI- ja aluekehityshankkeita

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi rahoitussuunnitelman vuosille 2021-2022. Rahoitustaulukossa painotetaan ELY-keskuksen yritystukia sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton TKI- ja aluekehityshankkeita. EAKR:n ja valtion rahoituksesta yritystuen osuus vuosina 2021-2022 on 54 prosenttia, eli noin 20,664 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan liiton tuki-instrumenttien osuus on puolestaan noin 39,2 prosenttia, eli noin 15,014 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen Y-hankkeiden osuus on 4 prosenttia eli 1,293 miljoonaa euroa.

MYR hyväksyi rahoituksen painopisteiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022-2025 tunnistetut kehittämiskohteet, mukaan lukien älykkään erikoistumisen strategiassa ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 2021-2022 tunnistetut kehittämisen kohteen.

MYR päätti esittää työ- ja elinkeinoministeriölle kannanoton, jonka mukaan indikaattoreiden tavoitetasoissa olevat virheet korjataan siten, että ne ovat realistisella pohjalla.

Ohjelmakauden 2014–2020 rahoitustarpeet

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat valmistelleet yhdessä esitystä ohjelmakauden 2014–2020 valtuustarpeista ja esittää työ- ja elinkeinoministeriölle ja päättäneen toimittaa esityksen työ- ja elinkeinoministeriölle. Esitys on seuraava:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
EAKR, yritystuet: 4,5 milj. €
REACT EU ESR: 1 milj. €
Yhteensä: 5,5 milj. €

Pohjois-Pohjanmaan liitto:
REACT EU EAKR: 0,655 milj. €
EAKR 1,245 milj. € EAKR 0,2 milj. €
Pohjois-Suomen ylimaakunnalliseen hankkeeseen Yhteensä: 2,1 milj. €

PPL ja ELY Yhteensä: 7,6 milj. €

Seuraavat kokoukset

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset järjestetään vuoden 2022 alkupuoliskolla 26. tammikuuta, 16. helmikuuta, 16. maaliskuuta, 20. huhtikuuta, 11. toukokuuta ja 15. kesäkuuta. Kokoukset järjestetään ilmoitettuina päivinä kello 9-11.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista

Lisätiedot:
aluekehityspäällikkö Heikki Ojala,
puh. 050 4333951