Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

05.05.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti sähköisen kokouksen keskiviikkona 5.5.2021. Kokouksen aluksi koulutuspalvelupäällikkö Esa Niemi Oulun yliopistosta esitteli ScalED, digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä -hankkeen.

Hankkeen tavoitteena ovat etäopetukseen, digitaalisiin sisältöihin ja teknisiin ratkaisuihin liittyvien tuotteiden kehittäminen. Hankkeessa luodaan skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja. Ratkaisujen keskeiset teema-alueet ovat opetus ja kasvatus sekä kestävä kehitys ja kohteena perus- ja ammatillinen koulutus sekä jatkuva oppiminen. Hankkeen toimenpiteiden myötä alueen julkisten koulutusorganisaatioiden ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja tuottaa uusia ratkaisuja koulutusvientiin.

ScalED, digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä -hanketta puolletaan rahoitettavaksi

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa ScalED, digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä -hanketta (EAKR) rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Lopullisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Hakija on Oulun Yliopisto ja osatoteuttajina Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Hengitysliitto ry/ Ammattiopisto Luovi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 567 543 euroa ja haettu tuki 397 281 euroa.

Kokouksessa merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi seuraavat asiat:

  • Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sekä alueellisen CAP27-suunnitelman valmistelun tilannekatsaus.
  • Maaseuturahaston vuosiraportti 2020.
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen saapuneet yritystukihakemukset 11.2.–14.4.2021.
  • Hankehaun tulokset ja 10.5. alkava AKKE-rahoitushaku.

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään 9.6.2021.

Esityslista löytyy tästä linkistä.