Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

25.08.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti hybridi kokouksen 25.8.2021. Kokouksen aluksi Mikko Finnilä Oulun yliopistosta esitteli Ketteryyttä tutkimukseen ja tuotekehitykseen digitalisoidulla mikro- ja nanotomografialla -hankkeen sekä Sanna Savolainen BusinessOulusta Go global – invest and export Oulu -hankkeen.

Oulun Innovaatioallianssin käynnistäminen 2021–2027

Pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja -keskuskaupunkien kanssa solmitaan ekosysteemisopimukset pääosin EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen resursseilla. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta (ml. Imatra), Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani (ml. Sotkamo) ja Kokkola. Oulun innovaatioekosysteemin aloitukseen on myönnetty rahoitusta 500 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 835 000 euroa. Sopimuksilla kehitetään yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä ja lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Sopimuskaupungeille on yhteistä kehityksen perustuminen yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

12 hanketta sai puoltavan lausunnon – neljän hankkeen tuki yli puoli miljoonaa euroa

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi 11 EAKR- ja yhtä ESR-hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Lopullisen päätöksen EAKR-hankkeiden rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ESR-hankkeen rahoittamisesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin Oulun seudulla/ EAKR

Hankkeen hakijana on Oulun kaupunki ja osahakijoina Oulun Matkailu Oy, Kalajoen Matkailuyhdistys ry ja Humanpolis Oy. Hanke on valmisteltu Oulun seudun matkailun elpymisen vauhdittamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kyetä vastaamaan mahdollisimman hyviin koronapandemian vuoksi muuttuneeseen kysyntään ja löytämään tehokkaimmat kanavan markkinoiden saavuttamiseen sekä kohdentaa toiminta vastaamaan elpyvää matkailukysyntää. Hankkeen kustannusarvio on 964 771 euroa. EU- ja valtion rahoitusta on haettu 771 817 euroa.

Go global – invest and export Oulu/REACT-EU

Oulun kaupungin hakeman hankkeen avulla edistetään Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yritysten vientitoimenpiteitä, lisätään ja kehitetään yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä lisätään Oulun alueen houkuttavuutta kansainvälisille sijoittujille. Jotta Oulu ja koko Pohjois-Pohjanmaa saadaan pidettyä elinvoimaisena, työelämän osaajat tulisi saada pysymään pohjoisessa. Avaintekijöinä ovat työpaikkojen lisääminen sekä yksityisten investointien kasvattaminen alueella. Hankkeen kustannusarvio on 795 726 euroa. EAKR- ja valtion rahoitusta haetaan 636 580 euroa.

Ketteryyttä tutkimukseen ja tuotekehitykseen digitalisoidulla mikro- ja nanotomografialla / EAKR

Oulun yliopiston hakemassa hankkeessa hankitaan röntgenmikroskooppi, joka mahdollistaa digitaalisia diagnostiikkapalveluita tuottavan röntgenmikroskopialaboratorion perustamisen. Laite mahdollistaa tutkittavien materiaalien sekä laitteiden nopeamman ja tarkemman kuvantamisen sekä niiden uudenlaisen digitaalisen analytiikan. Kansainvälisesti kilpailukykyinen digitaalista kuvantamisdiagnostiikkaa tuottava laboratorio palvelee tutkijoita ja yrityksiä. Laite mahdollistaa niin metallisten kuin orgaanisten materiaalien kuvantamisen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia kudos-, biomateriaali-, elektroniikka- ja kuitu- ja pakkaustutkimuksen sekä teollisuuden parissa. Laitteella voidaan tehdä vaihekontrastikuvantamista, mikä mahdollistaa röntgenkuvantamisen materiaaleille, joissa säteily ei vaimene riittävästi normaalille röntgenkuvantamiselle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 980 000 euroa. EAKR- ja valtion rahoitusta haetaa 686 000 euroa.

Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla (KASKI) /REACT-EU

Hankkeessa pyritään vastaamaan nopeasti kiertotalouden kysyntään ja kehittämään kiertotalousympäristö, joka on monistettavissa eri puolille Suomea. Hankkeessa käynnistetään kiertotalouskeskuksen sijoittamistoimia Iihin. Tavoitteena on saada materiaalit hyödynnettyä 98-prosenttiesti ja tämän toteuttamiseksi vaaditaan uudenlaista toimintaympäristöä ja tavoitteellista työtapaa hankkeessa luotavan yritysverkoston välille. Hankkeessa kehitettävä digitaalinen yritysverkostoalusta mahdollistaa kansainvälisesti kiertotaloustoimijoiden ja verkostojen yhteistyön. Kokonaiskustannukseltaan 674 195 euron hankkeen hakijoina ovat Iin Micropolis Oy, Iilaakso Oy ja Oulun yliopisto. EAKR- ja valtion rahoitusta haetaan 539 356 euroa.

Muut puolletut hankkeet ovat:

Datalla kilpailukykyä ja kasvua (Dataki)/EAKR
Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Osahakija: Oulun kaupunki, Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio: 463 556 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 370 845 €

Huippuosaamisella maailmalle – lisää vientiä 3D-tulostuksella/EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.
Kokonaiskustannusarvio: 433 182 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 346 560 €

Huippuosaamisella maailmalle – lisää vientiä 3D-tulostuksella (investointiosio)/EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.
Kokonaiskustannusarvio: 140 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 98 000 €

EtäAsema/ESR
Hakija: Oulun kaupunki
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kokonaiskustannukset: 437 262 €
Haettu tuki: 349 810 €

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi/EAKR
Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Kustannukset yhteensä: 586 066 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 468 853 €

Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen (Äly-TKI)/EAKR

Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun kaupunki/Business Oulu -liikelaitos
Kokonaiskustannusarvio: 574 055 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 452 242 €

Hautomotoiminnan alueellinen yhteistyö/REACT-EU
Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 468 668 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 374 934 €

VAU!HAUTOMO/REACT-EU
Hakijat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry  ja Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio: 484 911 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 387 928 €

Myönnetyt teemaverkosto- ja kehittämisvyöhykehankkeet

Valtioneuvosto rahoittaa teemaverkostoja ja kehittämisvyöhykehankkeita. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitusta ovat saaneet Oulun yliopisto (HYTKI- hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi 500 000 €), Raahen kaupunki (Kansallinen vetyverkosto 320 000 €) ja Oulun kaupunki (Perämeren kehittämisvyöhyke 300 000 €).

Oulu innovaatioallianssin 2021–2027 käynnistämiseen puoli miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kansallista innovaatioekosysteemirahoitusta Oulun kaupungille 500 000 euroa. Rahoitus käytetään Oulun innovaatioallianssin sopimien työpakettien toteuttamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 835 000 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen saapuneet yritystukihakemukset

Merkittiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen saapuneet yritystukihakemukset tiedoksi. Linkki liitteisiin.

 Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset

Seuraavat maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset pidetään 27.10. ja 22.12.2021.