Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

30.09.2020

Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti hybridikokouksen 30.9.2020 Oulussa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta. Valtioneuvoston päätöstä EU-varojen kansallisesta jakamisesta odotetaan syys-lokakuun aikana.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi kertoi maaseutuohjelman ajankohtaisesta tilanteesta. Osana EU:n elpymissuunnitelmaa maaseudun kehittämisen rahoitusta lisätään 7,5 miljardilla eurolla viljelijöiden ja maaseutualueiden tukemiseksi Euroopan vihreän sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien rakennemuutosten tekemisessä.

Pohjois-Pohjanmaalle koronakriisin selviytymissuunnitelma

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelman, joka keskittyy alueellisten toimenpiteiden kokoamiseen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelma on laadittu Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja maakunnan sidosryhmien kanssa.

Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen toimenpiteet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Pohjois-Pohjanmaan toipumisen kannalta merkittävimmiksi keinoiksi on tunnistettu viennin edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, talouden vihreä elpyminen, työllisyyden parantaminen ja koulutus sekä hyvinvointi ja osallisuus. Suunnitelmassa korostuu mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan elpyminen, pk-yritysten digikyvykkyyden lisääminen sekä liiketoiminnan ja asiakaspalvelun digitalisointi. Vihreässä elpymisessä keskeistä on uusiutuvan energian, bio- ja kiertotalouden ja ilmastoviisaan rakentamisen edistäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Työllisyydenhoidossa keskeisiä toimenpiteitä ovat kuntien työllisyyskokeilut.

Valtioneuvosto myöntää elvytyspaketin rahoitusta lokakuussa 2020 Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja ELY-keskukselle koronatoimenpidesuunnitelman rahoittamiseen. Alueellisiin toimenpiteisiin kohdistetaan kansallisia aluekehitysvaroja, yritystukia sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja.

Lisätietoja koronatoimenpidesuunnitelmasta antaa kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p. 050 431 0605.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hankehaun tulokset

Pohjois-Pohjanmaan liitolla päättyi 4.9.2020 neljästoista hankehaku ohjelmakaudella 2014–2020. Määräaikaan mennessä saapui 30 hakemusta. Tukea haettiin yhteensä noin 7,8 miljoonaa euroa.

Momentum-hanketta puolletaan

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR puoltaa rahoitettavaksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Momentum-hanketta, jonka hakijana on Pohjois-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki PSOTTY ry. Haettu tuki on 495 000 euroa. Lopullisen päätöksen hankkeiden rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Seuraavat maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset

25.11.2020 ja 18.12.2020