Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

28.09.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti kokouksensa keskiviikkona 28.9.2022 Oulussa.

Saija Tikkanen esitteli Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian päivittämistä vuosille 2021–2025. Painopisteet pysyvät entisenä. Pohjois-Pohjanmaa on uudistuva ja hyvinvoiva, ilmastoviisas sekä kansainvälinen, verkostoitunut ja vetovoimainen.

Alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelu vuosille 2022–2024

Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi vuosien 2022–2024 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Rahoitussuunnitelmassa kuvataan alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Lisäksi suunnitelmassa ilmoitetaan arvio kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta. Suunnitelmassa voidaan esittää myös mahdollinen varojen kohdentaminen ylimaakunnalliseen toimintaan.

JTF-rahaston rahoitustaulukot valmistellaan nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden 2022 kulmaluku sisältää myös vuoden 2021 osuudet. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy vasta vuonna 2023. Tämän vuoksi Pohjois-Pohjanmaalla on ensi vuonna käytettävissä yhteensä 88,601 miljoonaa euroa JTF-myöntövaltuutta. Koko ohjelmakauden JTF-myöntövaltuudet ovat 118,523 miljoonaa euroa, joten käytössä on jopa 75 prosenttia koko ohjelmakauden JTF-rahoituksesta. Maakunnan yhteistyöryhmälle esitetään rahoituskehyksen muutosta.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta seuraavia hankkeita:

Älykkäät koneet ja järjestelmät – investointi / EAKR
Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 445 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 311 500 €

Hankkeen tavoitteena on vähähiilisen talouden edistäminen ja vihreän siirtymän tukeminen. Hankkeen investoinnit suuntautuvat eri elinkeinoelämän alueille. Alueen toimijat hyötyvät hankinnoista ja hankkeen toimenpiteinä tehtävät investoinnit mahdollistavat paikalliselle elinkeinoelämälle laitteistojen testaamisen ja prototypoinnin ilman investointikuluja.

KOTO – Konetekniikan oppimisympäristön uudistaminen / REACT-EU
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannusarvio 330 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 231 000 €

Hankkeen tavoitteena on edistää konepajateollisuuden kilpailukykyä ja varmistaa osaavan työvoiman saanti. Panostukset CNC-särmäyslaitteeseen ja koneistuksen robotisointiin monipuolistavat OSAOn oppimisympäristöjä. Hankkeessa tarjotaan yrityksille mahdollisuus testata oppilaitoksen laitekantaa omien tuotteiden valmistuksessa ennen mahdollista omia investointeja.

Autonomisten työkoneiden tutkimus- ja koulutusinfra / REACT-EU
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannusarvio 266 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 186 200 €

Hankkeessa investoidaan puskutraktori ja tiivistyskone niissä tarvittavine automaatiovarusteineen TKI-toiminnan mahdollistamiseksi. Koneita hyödynnetään tutkimus- ja opetuskäytössä.

ROOPPI – rakentamisen oppiva oppimisympäristö / REACT-EU
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 496 406 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 347 484 €

Hanke tähtää konkreettisen laboratorioinfran sekä rakentamisen infraa kuvaavan digitaalisen ympäristön toteuttamiseen. Tavoitteena on toteuttaa rakennusalan laboratorioympäristö Linnanmaan suurkampusalueelle.

SÄLLI-investointi/REACT-EU
Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kokonaiskustannusarvio 982 200 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 687 540 €

Hanke edistää vihreää siirtymää ja parantaa yritysten kilpailukykyä hankkimalla Pohjois-Pohjanmaan alueelle sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen koulutusinfraan tarvittavat ajoneuvot, perävaunut, latausasemat ja korjaamolaitteet.

HIIWATTI – Hiilineutraalin liikenteen ja energiatuotannon edelläkävijä / REACT-EU
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 1 162 448 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 813 713 €

Hankkeessa investoidaan, rakennetaan ja otetaan käyttöön testaus- ja kehittämisympäristö, joka mahdollistaa rahdin kuljettamisen hiilineutraalilla sähkövoimakäyttöisillä tehokkailla drooneilla sekä täyssähköisellä ajoneuvolla.

Ihmisen fysiologian multimodaalinen emulointiympäristö laajaa validoitua dataa käyttäen – EMUVALID / EAKR
Hakija: Oulun Yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 185 980 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 130 186 €

Hankkeessa toteutettavan tutkimus- ja kehityskokonaisuuden avulla voidaan toistettavasti kehittää, testata ja validoida liikkuvan potilaan mittaamisteknologioita.

Uusiutuvan energiantuotannon oppimisympäristö ja ravinteiden kierrätyksen tehostaminen / EAKR
Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kokonaiskustannusarvio 157 580 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 110 306 €

Nivalan talotekniikkaosastolle investoidaan hybridijärjestelmä, jossa on aurinkolämpöjärjestelmä, vesi-ilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu sekä pientuulivoimala, joka tuottaa käyttösähkön pumpuille ja ohjauskeskuksille. Haapajärven koulutilalle hankitaan bioenergia-alan tutkimus- ja oppimisympäristöön biokaasulla toimiva sähkögeneraattori, jolla tuotettava sähkö käytetään koulutilan toimintaan.

Hankehakujen tuloksia

Pohjois-Pohjanmaan liiton 31.8.2022 päättyneeseen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ensimmäiseen EAKR-hankehakuun jätettiin 53 hakemusta (hankkeita 29) ja niillä haettiin tukea yhteensä noin 14 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ESR+ ja ympäristö-EAKR -hankehaku päättyi 29.8.2022. Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia jätettiin 74 (hankkeita 47). ESR+ hakemuksilla haettiin tukea yhteensä noin 20,6 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ylimaakunnallisia ESR+ hakemuksia saapui 39 (hankkeita 14), joissa haettiin tukea yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ympäristöhakemuksia saapui 4 (hankkeita 2), joissa EAKR-tukea haettiin noin 551 000 euroa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hakuilmoitukset ja -ajat

Avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 20.10.2022.