Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

12.12.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hakuilmoitukset ja -ajat

  • Yritysten kehittämisavustuksen (EAKR) määräaikainen haku 9.1.–28.2.2023
  • Toimintaympäristön kehittämisavustuksen ja elinkeinoelämäverkottuneiden tutkimushankkeiden (JTF) jatkuva haku yhdessä sovituilla käsittelyynottopäivillä. Heti, kun se on mahdollista vuoden 2023 alkupuolella.
  • Yritysten kehittämisavustuksen (JTF) jatkuva haku. Heti, kun se on mahdollista vuoden 2023 alkupuolella.

Avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

JTF-hakujen avaaminen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus ovat valmistelleet JTF:n osalta jatkuvaa hakua vuodelle 2023 siten, että käsittelyyn ottopäiviä ovat 31.3., 31.8. ja 30.11. Päivät ovat samat Pohjois-Pohjanmaan liiton, ELY:n EAKR- ja ESR-tyyppisissä kehittämishankkeissa sekä ELY:n toimintaympäristötukihankkeissa (TYT) ja elinkeinoelämäverkottuneissa tutkimushankkeissa. Yritystuissa on jatkuva haku. Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut Pohjois-Suomen ylimaakunnallista JTF-hakua yhdessä Lapin liiton ja Kainuun liiton kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitusstrategia ja -linjaus (JTF)

Yritysrahoitusstrategia on laadittu käytettäväksi avustushakemusten arviointityössä ja päätöksenteon tukena Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta rahoitettaviin hankkeisiin. Strategian julkistamisella lisätään päätöksenteon avoimuutta sekä helpotetaan avustuksen hakemista suunnittelevien tahojen työtä. Lisäksi strategialla parannetaan kansallisen yritystukirahoituksen sekä aluekehitysrahaston ja maaseuturahaston yritystukien välistä koordinaatiota Pohjois-Suomessa. Strategia viedään maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:


Turvallinen ja kestävä pimeä / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 149 800 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 104 860 €

Hanke tavoittelee innovatiivista lähestymistapaa kaupunkiympäristöjen valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkoituksena optimoida matalien valaistusvoimakkuustasojen käyttöä oikeilla ja vaikutuksiltaan tutkituilla suunnitteluratkaisuilla yhdistettynä älykkääseen valonohjausteknologiaan. Tavoitteena on ihmisen ja luonnon hyvinvointia tukeva energiatehokas ja ekologinen pimeän ajan kaupunkiympäristö ja -kulttuuri.

Kiehtovat tarinat Rokua Geopark alueen vetovoimatekijöiksi / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Humanpolis Oy
Osahakija: Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kokonaiskustannusarvio 215 152 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 150 607 €

Hankkeessa Rokua Geopark alueen tarinoita kootaan tarinatietokannaksi, joka tuo ne uudella tavalla yrittäjien, yhdistysten, koulujen ja muiden alueen toimijoiden käyttöön.

Jatkuvapuristeinen malmikiven tutkimusmurskauslaite / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 361 560 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 253 092 €

Hankkeen tavoitteena on kehittää malmikiven murskauksen digitaalinen tutkimusympäristö, joka perustuu jatkuvapuristeiseen murskaukseen.

LATU – Laatutestauksen investointi / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Centria ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 123 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 84 350 €

Hankkeen keskeisin toimenpide on testaus- ja mittauskaluston kehittäminen.

Materiaalitutkimuksen yksikideröntgendiffraktometri / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 550 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 385 000 €

Oulun yliopiston materiaalianalyysikeskukseen hankintaan materiaalitutkimukseen tarkoitettu yksikideröntgendiffraktometri (SC-XRD).

Oppimisympäristöt vihreää siirtymää tukemassa – Ekoauto / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAOKokonaiskustannusarvio 328 356 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 229 849 €

Hankkeella kehitetään ja vahvistetaan kestävää rakentamista ja liikkumista tukevaa koulutusinfraa.

Kuusamon kiertotalous 2030 / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Kuusamon kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 112 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 78 400 €

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kuusamon elinkeinoelämää siten, että toiminta perustuisi kiertotalouteen, vähähiilisyyteen ja resurssiviisauteen.

Puustia! – Euroopan kulttuuripääkaupunki tehostaa pk-yritysten kansainvälistymistä / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun kulttuurisäätiö sr
Osahakija: Oulun Matkailu Oy
Kokonaiskustannusarvio 253 420 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 177 394 €

Hankkeessa lisätään Pohjois-Pohjanmaan alueen ruoka-alan ja kulttuurimatkailun pk-yritysten kansainvälistymistä. Tavoitteena on saada alueelle kansainvälisiä matkanjärjestäjiä tai vaikuttajavierailuja sekä olla mukana kansainvälisissä ruoka-alan ja kulttuurimatkailuun liittyvissä markkinointiverkostoissa.

Väsymistutkimusympäristö erittäin vaativien sovellusten kehittämiseksi ”FATE” / EAKR REACT-EU
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun Yliopisto
Osahakija: Nivalan Teollisuuskylä Oy
Kokonaiskustannusarvio 332 160 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 232 512 €

Hankkeen tavoitteena on tukea metalli- ja konepajojen erikoistumista vähähiilisten tuotteiden valmistamiseen vaativiin olosuhteisiin mahdollistamalla TKI-toimintojen taustalla tehtävän väsymistutkimuksen laajentumisen ja kansainvälistymisen.

Energiaomavarainen Kalajoen Marina arktisen rannikon kansainvälisen matkailun vauhdittajana (Kalajoki Marina DMC) / EAKR REACT-EU
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Kalajoen kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 280 859 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 196 601 €

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea Kalajoen matkailun kansainvälistymistä.

PWR ON – Virtaa työkoneisiin / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 952 858 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 667 000 €

Hankkeessa NUVE-LABin alustadynamometrin automaatiojärjestelmään hankitaan mittausrajapinta testattaviin työkoneisiin. Lisäksi Oulun yliopisto kehittää diagnostiikkajärjestelmän, joka laajentaa NUVE-LAB-ympäristön ominaisuuksia tarjoamalla koneiden kunnossapitoon ja itsediagnostiikkaan liittyviä testausominaisuuksia.

KOMO – Konetekniikan oppimisympäristön modernisointi / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannusarvio 291 700 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 204 190 €

Hankkeessa tarjotaan yrityksille mahdollisuus testata oppilaitoksen laitekantaa omien tuotteiden valmistuksessa ennen mahdollisia omia investointeja.

Raahen sataman tuulivoimakuljetusten kuljetusreittien parantaminen / EAKR
Hakija: Väylävirasto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kokonaiskustannukset 755 160 €
Haettu tuki 377 580 €

Valtatien 27 ja Silatien liittymän parantaminen Haapajärvellä / EAKR
Hakija: Väylävirasto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kokonaiskustannukset 629 300 €
Haettu tuki 314 650 €

Valtatie 27 ja Asematien liittymän kanavointi ja liikennevalot, Nivala / EAKR
Hakija: Väylävirasto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kokonaiskustannukset 1 069 810 €
Haettu tuki 534 905 €

Yhdenvertainen Oulu2026 – Moninaisuuden edistäminen ja vähemmistöryhmien osallisuuden vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa / ESR+
Hakija: Oulun kulttuurisäätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 461 376 €
Haettu tuki 369 100 € (Pohjois-Pohjanmaan osuus on 221 460 €)

TUNTURI – Tunne – ja turvataidot osaksi työelämätaitoja/ ESR
Hakija: Hengitysliitto ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 206 760 €
Haettu tuki 165 408 €

GeroDigiLead/ESR
Hakija: Lapin yliopisto
Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 606 900 €
Haettu tuki 485 520 € (Pohjois-Pohjanmaan osuus 108 654 €)

GeroDigi/ESR
Hakija: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 641 727 €
Haettu tuki 513 381 € (Pohjois-Pohjanmaan osuus 146 700 €)

Rekryopo – yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen / ESR
Hakija: Kalajoen kaupunki, Ylivieskan kaupunki
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 345 304 €
Haettu tuki 276 243 €

Työpajoilta työelämään / ESR
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 815 661 €
Haettu tuki 652 528 €

Merke 2 / ESR
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 657 678 €
Haettu tuki 526 140 €

Kukoista: kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta lähiöissä ja verkossa / ESR
Hakija: Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 419 521 €
Haettu tuki 335 616 €

Hybridituottaja 2026 / ESR+
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Oulun kulttuurisäätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 488 360 €
Haettu tuki 390 689 €

Toimintakykyä ja toivoa sosiaalisella kuntoutuksella / ESR
Hakija: Caritas-Säätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 541 533 €
Haettu tuki 433 227 €

Mielenasiat tutuksi – tietoa ja työvälineitä mielenterveys- ja nepsyasioihin -hanke / ESR+
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Osatoteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 820 248 €
Haettu tuki 656 196 €

HYVVEE – Hyvinvointialojen yritysten valmistautuminen muutostilanteeseen / ESR
Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 99 880 €
Haettu tuki 79 904 €

OSATA – Muuttuvan työelämän osaamistarpeet / ESR
Hakijat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 518 394 €
Haettu tuki 399 477 €

LUMI Luonnollinen, luova minä – polkuja hyvinvointiin / ESR
Hakijat: KSAK Oy, Ksakki ry, Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokonaiskustannukset 568 405 €
Haettu tuki 426 299 €

Tulevaisuusloikka – Toiselta asteelta tulevaisuuteen / ESR+
Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Lapin yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus
Kokonaiskustannukset 431 000 €
Haettu tuki 344 800 €
Pohjois-Pohjanmaan osuus 159 435 € / 127 548 €

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 31.1.2023.