Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

25.04.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitushakujen tuloksia

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ESR+ -hakukierroksen tulokset
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Pohjois-Suomen ESR+ -hankehaku päättyi 23.3.2023. Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia jätettiin hakuun 79 (hankkeita 47). ESR+ hakemuksilla haettiin tukea yhteensä noin 20,7 miljoonaa euroa. Lisäksi ylimaakunnallisia Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ hakemuksia saapui 22 (hankkeita 10), joissa haettiin tukea yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ -hakukierroksen tulokset
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kestävän kaupunkikehittämisen Oulun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ESR+ hankehaku päättyi 20.3.2023. Haussa saapui yksi ryhmähankehakemus, jossa on kolme osahakemusta. Hakemuksilla haettiin tukea yhteensä noin 437 000 euroa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ympäristö-EAKR -hakukierrosten tulokset
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ympäristö-EAKR -hankkeiden haku päättyi 6.4.2023. Pohjois-Pohjanmaan haussa saapui kahdeksan hakemusta (viisi hanketta). Hakemuksissa haettiin tukea noin 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ylimaakunnallisia ympäristö-EAKR-hakemuksia saapui seitsemän (kolme hanketta), joissa haettiin tukea yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen hakemaa hanketta puolletaan rahoitettavaksi

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa Metsähallituksen hakemaa hanketta Ilmastokestävän maastoviitoituksen kehittäminen Syötteen matkailualueella rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Hankeen kokonaiskustannusarvio on 67 078 euroa sekä haettu EAKR- ja valtion rahoitus 53 550 euroa.

Ilmastonmuutoksen seurauksena Syötteen talvikausi tulee lyhenemään ja luontomatkailun painopiste kesäkaudella kasvaa. Etenkin talvikaudella haastavat sääolot ja äkilliset sääilmiöt tulevat lisääntymään. Muutokset ilmankosteudessa, sateisuudessa ja lumisuudessa haastavat rakennettua infraa. Näitä muutostekijöitä on huomioitava myös opastusratkaisujen kehittämisessä. Projektissa laaditaan koko Syötteen matkailualueen ja sen välittömän ympäristön kaikki luontoreitit (patikointireitit, pyöräilyreitit, ladut, talvireitit, vesiretkeilyreitit ja moottorikelkkaurat) kattava ilmastokestävä viitoitussuunnitelma. Projektin jälkeen haetaan viitoitukseen investointirahoitusta ja kilpailutetaan toteutus.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 23.5.2023.