Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

22.08.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025

Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Liitot tekevät valmistelun yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelmat tehdään toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Rahoitussuunnitelma koskee EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellista osiota. Rahoitustaulukoiden laatimisen yhteydessä tarkastellaan JTF- ja EAKR-rahoitusten vuosien 2021–2023 myöntövaltuuksien sidonta- ja varaustilannetta Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa mahdollisten myöntövaltuuksien siirtojen tarpeen osalta.

Valmistelussa olevat Pohjois-Pohjanmaan myöntövaltuudet 2024–2025:
2024: EAKR + valtio 22,453 miljoonaa euroa, ESR + valtio 11,605 miljoonaa euroa sekä JTF + valtio 7,489 miljoonaa euroa.
2025: EAKR + valtio 22,453 miljoonaa euroa, ESR + valtio 11,605 miljoonaa euroa sekä JTF + valtio 7,489 miljoonaa euroa.

Vuoden 2026 myöntövaltuudet ovat EAKR + valtio 22,453 miljoonaa euroa sekä JTF + valtio 7,489 miljoonaan euroa.

Toimeenpanosuunnitelman laatiminen käynnistynyt

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta aluekehittämisen näkökulmasta tarkastelevan toimeenpanosuunnitelman laatimisen.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopistevalinnoilla on lukuisia yhtymäpintoja kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Muun muassa digitaaliset palvelut ja tuotteet, terveysteknologia, energiantuotanto ja varastointi, älykäs elintarviketuotanto ja biotalous sekä vesiosaaminen ovat kokonaisturvallisuuden kannalta oleellisia sisältöjä. Maakunnassa on myös kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista ja yritystoimintaa.

Turvallisuus- ja puolustustilanteen muutos sekä Suomen Nato-jäsenyys avaavat uusia TKI-mahdollisuuksia ja tarpeita. Logistiikan ja saavutettavuuden tarkastelussa huoltovarmuusnäkökulmasta on huomioitava kotimarkkinat, ulkomaankauppa ja kansainväliset yhteydet sekä satamat, lentoasemat, logistiikkakeskukset ja terminaalit. Koko Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeä maayhteys länteen on pohjoisen kautta.

Väestön kannalta huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuusnäkökulma liittyy väestön toimintakykyyn ja palveluihin, toimeentuloon ja työllisyyteen, uuden oppimiseen ja tilanteeseen sopeutumiseen, kriisinhallintakykyyn sekä sisäiseen turvallisuuteen. Myös Ukrainan jälleenrakentamisen vaikutuksia on tarpeen ennakoida.

Avoimet hakuilmoitukset

  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa määräaikaisen yrityksen kehittämisavustuksen haun 21.8.–29.9.2023.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto avaa Pohjois-Suomen ylimaakunnallisen (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) JTF-hankehaun. Hakuaika 25.8.–31.10.2023.
  • Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

EU:n maaseuturahaston ajankohtaiset

Timo Lehtiniemi kävi läpi EU:n maaseuturahaston hakujen tilanteen. Yritystukihakemuksia tuli 15.8. päättyneellä hakujaksolla 10 kpl ja tukea haetaan yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Kehittämishankepuolelle ei ole vielä hakemuksia käsittelyssä. Maatalousinvestointien osalta päätöksenteko on meneillään ja päätökset tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Seitsemää hanketta puolletaan rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla / EAKR-ryhmähanke
Hakijat: Oulun kaupunki, Oulun Matkailu Oy, Humanpolis Oy, Iin Micropolis Oy, Raahen kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 1 103 219 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 882 575 €

Tavoitteena on nostaa Oulun seutu yhdeksi kestävän matkailun tiedolla johdetuksi kansainväliseksi kärkikohteeksi Euroopassa. Alueelle rakennetaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmapolku. Tavoitteena on saada alueelta kaikki kansainvälisille matkailijoille palveluja tarjoavat matkailuyritykset dokumentoimaan toimintansa vastuullisuusnäkökulmasta tai hankkimaan kestävän matkailun sertifikaatti, Oulu Region Smart Tourism Datahub -alustan kehittäminen, valmiuksien ennakointi ja uuteen nousevaan kansainväliseen matkailukysyntään vastaaminen, edelläkävijyys kestävänä ja älykkäänä matkailualueena sekä vuonna 2026 olla Euroopan Smart Tourism Destinations -alue.

Onnistuja – minä hyvinvoiva yrittäjä! / ESR+
Hakija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Kokonaiskustannukset 260 066 €
Haettu tuki 208 050 €

Tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan yrittäjille hyvinvoinnin vuosikello, jonka avulla tuetaan yrittäjien työssä jaksamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla erilaisia palveluja, verkostoitumista ja osaamisen kehittämistä sekä konkreettisia hyvinvoinnin työkaluja yrittäjän toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen.

Työpaikkoja yhteistyöllä Vaalassa / ESR+
Hakija: Vaalan kunta
Kokonaiskustannukset 284 165 €
Haettu tuki 227 329 €

Hanke vahvistaa työnantajien mahdollisuuksia rekrytoida vaalalaisia työnhakijoita sekä työnhakijoiden mahdollisuuksia löytää töitä läheltä asuinpaikkaansa. Hankkeen aikana kootaan tietoa ja valmistaudutaan tulevaan TE24-palveluiden muutosprosessiin Vaalan kunnan näkökulmasta.

NIHAK REKRY+ Alueellista kumppanuutta yritysten rekrytointihaasteisiin ja työllisyydenhoitoon / ESR+
Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Kokonaiskustannukset 387 134 €
Haettu tuki 309 708 €

Yrityksiä autetaan kehittämään rekrytointiosaamista ja tehostamaan rekrytointia. Hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään työvoimaa sekä kehitetään positiivista työantajamielikuvaa ja työntekijöiden pitovoimaa.

Yhteistyöllä tuloksia! / ESR+
Hakija: Oulaisten kaupunki
Konaiskustannukset 499 612 €
Haettu tuki 399 690 €

Hankkeen tavoitteena on luoda tehokas toimintamalli työllisyys- ja elinkeinopalveluiden, yrittäjien ja oppilaitosten välille sekä lisätä elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä Oulaisissa. Hankkeessa kehitetään ja tiivistetään yritysyhteistyötä sekä kehitetään uusia rekrytoinnin välineitä ja ratkaisuja työvoimapulasta kärsiville aloille. Oulaisissa toimivien oppilaitosten kanssa luodaan toimintamalli, jonka avulla pystytään vastamaan osaamisen tarpeeseen nopeasti.

Prikka kiertoon 2023–2025 / ESR+
Hakijat: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Oulun kaupunki, Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Kokonaiskustannukset 1 246 005 €
Haettu tuki 934 508 €

Hankkeessa edistetään yhdenvertaista osallisuutta ja yhteisöllisyyden, toteutetaan Prikka kiertoon keskitetyn hävikkiruuan logistiikkakeskuksen toimintaa kehitetyn mallin mukaisesti, tarjotaan työ- ja opiskelumahdollisuuksia logistiikkakeskuksen ja ruoka-avun kentässä, lisätään ruoka-apua keskitetyn hävikkiruuan kokoamisen ja jakelun avulla, kehitetään Oulun alueen pk-yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä.

Luonnosta työtä ja toimintakykyä / ESR+
Hakija: Yritetään yhdessä ry
Kokonaiskustannukset 830 982 €
Haettu tuki 664 788 €

Hankkeessa osallistetaan ja työllistetään heikoimmassa ja syrjäytymisvaarassa olevia pitkäaikaistyöttömiä. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kohderyhmän työ- ja toimintakykyä, osallisuutta, terveyttä sekä resilienssiä ja voimaantumista Green Care ja Blue Care -menetelmien, työn, työpajojen ja koulutusten avulla.

Kolmea hanketta ei puolleta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta

  • Maatalousyritysten toiminnan laaja-alainen kehittäminen koulutusohjelman ja neuvonnan avulla / ESR+
  • TT2–hanke/ESR+
  • Pitkospolulta töihin / ESR+

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 19.9.2023.