Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

14.12.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 14.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui tiistaina 14.12.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet, esitys Pohjois-Suomen Yritysrahoitusstrategiasta ja -linjauksista vuosille 2021-2027 ja katsaus Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman valmistelusta (JTF-rahasto) sekä käytiin läpi esitys ohjelmakauden 2014–2020 rahoitustarpeista.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma vuosille 2021 ja 2022

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisessa rahoitussuunnitelmassa ja siihen sisältyvissä rahoituksen painopisteissä kohdentaminen kuvataan toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallintoviranomaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat valmistelleet rahoitussuunnitelman esitettäväksi Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hyväksyttäväksi.

Pohjois-Suomen Yritysrahoitusstrategia ja -linjaukset 2021-2027

Pohjois-Suomen Yritysrahoitusstrategia ja -linjaukset 2021-2027 sekä tarkentava alueellinen valintaperuste yrityksen kehittämisavustushankkeiden pisteytyksessä ohjelmakaudella Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 on laadittu käytettäväksi avustushakemusten arviointityössä ja sitä käytetään päätöksenteon tukena Pohjois-Pohjanmaan, Lapin sekä Kainuun maakuntien alueella. Strategian julkistamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta sekä helpottamaan avustuksen hakemista suunnittelevien tahojen työtä. Lisäksi strategialla parannetaan kansallisen yritystukirahoituksen sekä aluekehitysrahaston ja maaseuturahaston yritystukien välistä koordinaatiota Pohjois-Suomessa.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö hyväksyi linjaukset osaltaan ja siirsi ne Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hyväksyttäväksi.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021 – 2027 valmistelu: Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman valmistelu (JTF-rahasto)

Kokouksessa kuultiin Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman valmistelun (JTF-rahasto) tilannekatsaus. Pohjois-Pohjanmaan siirtymäsuunnitelma on hyvässä valmisteluvaiheessa, ja se on toimitettu EU-komission epäviralliseen ennakkotarkasteluun Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta yhtenä kolmesta suunnitelmasta. Komission eri osastot tulevat antamaan siihen liittyen palautetta, joka tukee kaikkien Suomen JTF-alueiden siirtymäsuunnitelmien jatkovalmistelua.

Ohjelmakauden 2014–2020 rahoitustarpeet

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat valmistelleet yhdessä esitystä ohjelmakauden 2014–2020 valtuustarpeista ja esittää Työ- ja elinkeinoministeriölle seuraavaa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
EAKR, yritystuet: 4,5 milj. €
REACT EU ESR: 1 milj. €
Yhteensä: 5,5 milj. €

Pohjois-Pohjanmaan liitto:
REACT EU EAKR: 0,655 milj. €
EAKR 1,245 milj. € EAKR 0,2 milj. €
Pohjois-Suomen ylimaakunnalliseen hankkeeseen Yhteensä: 2,1 milj. €

PPL ja ELY Yhteensä: 7,6 milj. €

Hankehaun tuloksia

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Digiarki hallintaan
Hakija: KSAK Oy Osatoteuttajat: Ksakki ry, Suomen Ammattiakatemia Oy
Toteuttamisalue: Koillismaan, Oulun, Oulunkaaren, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat
Haettu tuki / kokonaiskustannukset: 215 042 € / 268 802 €
Toteutusaika: 1.1.2022 – 31.8.2023
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet (erityistavoite 12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen)

Tapahtuman järjestäminen pandemian jälkeisenä aikana
Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Toteuttamisalue: Koillismaan, Raahen, Ylivieskan, Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukunnat
Haettu tuki / kokonaiskustannukset: 185 487 e/231 858 e (Pohjois-Pohjanmaan tukiosuus: 55 646 e) Toteutusaika: 1.2.2022 – 31.8.2023
Oy Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet (erityistavoite 12.4 Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen)

MYR:n sihteeristön seuraava kokous: 25.1.2022 klo 9.00

Lisätiedot:
Maakuntajohtaja Pauli Harju
Puh. +358 400 389 152