Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

19.09.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti kokouksen tiistaina 19.9.2023 Oulussa.

Avoimet hakuilmoitukset

  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on avoinna EAKR-infrahankkeiden haku 1.9.–31.10.2023. Haettavissa on 2 miljoonaa euroa.
  • ESR-hankehaku (P-P, Lappi, Kainuu) avoinna 15.11.23–31.1.2024. Haettavaksi tulevat erityistavoitteet 4.1, 4.2 ja 4.3. Tämän jälkeen seuraavan hankehaku suunniteltu alustavasti 15.8.–30.10.2024.
  • Lisäksi on käynnissä JTF:n ESR-tyyppisen toiminnan jatkuva haku vielä vuoden 2024 puolella niin pitkään kuin myöntövaltuuksia riittää.
  • Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:


Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tietojen ja taitojen kehittäminen tekoälyn aikakaudella (DigitAIli) / JTF
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 510 503 €
Haettu tuki 408 403 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2026

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä ja kehittää työelämässä jo toimivien henkilöiden digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan osaamista tekoälyn aiheuttamassa nopeassa muutostilanteessa. Samalla kehitetään mikro- ja pk-yritysten henkilöstön digitaalisia liiketoiminta- ja verkkokauppa- sekä tekoälyn hyödyntämisen valmiuksia sekä kilpailukykyä Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Suomen Elämä omaksi -jatkohanke / ESR+
Hakija: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kokonaiskustannukset 802 285 €
Haettu tuki 263 734 € (Pohjois-Pohjanmaan osuus 45 % hankkeesta, koko hanke 586 076 €)
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2026

Hankkeella haetaan ratkaisua kehitysvammaisten ja muiden samankaltaista tukea tarvitsevien henkilöiden yksinäisyyden ja yhdenvertaisuuden ongelmiin. Tavoitteena on, että osallistujat löytävät mieleisiään vapaa-ajanviettotapoja, heidän hyvinvointinsa vahvistuu sekä yhteiskunnallinen osaaminen ja tuetun työllistymisen valmiudet paranevat. Hankkeessa käynnistetään ja toteutetaan Kohtaa mut -kahviloita.

TOIMI- Toimijuutta vahvistavat askeleet kohti työelämää- hanke / ESR+
Hakijat Koulutuskuntayhtymä Brahe, Raahen kaupunki, Siikajoen kunta
Kokonaiskustannukset 827 428 €
Haettu tuki 661 946 €
Toteutusaika: 1.8.2023–31.7.2026

Hankkeessa kehitetään räätälöityjä palveluja, joilla vastataan koko Raahen seutukunnan alueen työnhakijoiden työttömyyden pitkittymisen riskeihin, riskien tunnistamiseen, ennaltaehkäisemiseen ja asiakaslähtöisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Avoimien työpaikkojen ja työttömänä olevien henkilöiden koulutus- ja osaamistason kohtaanto-ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja.

Duuniportti/ESR+
Hakijat Kalajoen kaupunki, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Kokonaiskustannukset 656 247 €
Haettu tuki 524 996 €
Toteutusaika: 1.10.2023–28.2.2026

Vuonna 2025 Kalajoki Kampuksella samoissa tiloissa Koulutuskeskus JEDU, Kalajoen lukio, Kalajoki Akatemia sekä kaupungin yrityspalvelut ja työllisyyspalvelut. Kalajoen Kristillinen Opisto on mukana toiminnallisessa yhteistyössä. Hankkeella valmistaudutaan yhteiseen kampukseen sekä TE2024-uudistukseen. Palvelupisteeseen rakennetaan yhteistä toimintamallia ja asiakaslähtöisiä yksilöllisiä palvelupolkuja.

Optimum/ESR+
Hakija Pohjois-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki PSOTTY ry
Kokonaiskustannukset 687 931 €
Haettu tuki 550 345 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2026

Tavoitteena on korkeakoulutettujen työnhakijoiden sekä korkeakouluopiskelijoiden proaktiivisen työnhakuosaamisen ja työmarkkinatuntemuksen parantaminen, ajankohtainen työelämäosaaminen sekä digi- ja etätyötaitojen kehittäminen. Alueen yritysten ja työnantajien rekrytointiosaamista sekä työnhakijoiden ja pienyrittäjien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemista parannetaan sekä ennaltaehkäistään uupumista.

Digipajalta työelämään / ESR+
Hakija Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset 479 472 €
Haettu tuki 383 577 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.8.2026

BusinessOulun Työllisyyspalveluiden toimintaan luodaan uusi palvelumalli, jossa autetaan digitaalisen murroksen myötä osaajapulasta kärsiviä yrityksiä ja kehitetään niiden työnhakijoiden erityisosaamista. Toimintamallilla haetaan ratkaisua erityisesti ICT-alan ja teollisuuden kohtaanto-ongelmaan parantamalla yritysten ja työnhakijoiden kohtaamismahdollisuuksia. Osaajapulaan vastataan kouluttamalla työnhakijoita digitaaliseen suunnitteluun ja 3D-tulostukseen sekä kartuttamalla tietotaitoa.

Lakeuden alueen matalan kynnyksen palvelupiste -hanke / ESR+
Hakija Kempeleen kunta
Kokonaiskustannukset 512 988 €
Haettu tuki 410 391 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2026

Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kunnan toteuttamassa toiminnassa kehitetään yhdenvertaista palvelua erityisesti kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille saaden heitä paremmin työmarkkinoille sekä yleisemmin yhteiskuntaan. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneet nuoret ja tarjota heille tarvittavia asiantuntijapalveluja ilman jonoa.

TASSU – Tanssi ja musiikki sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden lähteenä / ESR+
Hakija Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 418 420 €
Haettu tuki 334 736 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2025

Tavoitteena on torjua yhteiskunnallista syrjäytymistä kehittämällä innovatiivisia tanssin ja musiikin menetelmiä soveltavia osallisuutta ja toimijuutta tukevia toimintamalleja sekä työkaluja syrjäytyneiden ja huono-osaisten väestöryhmien parissa työskentelevien organisaatioiden käyttöön.

Jalas2 – Työhyvinvoinnin edistäminen sijaishuollossa / ESR+
Hakija Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 689 153 €
Haettu tuki 551 321 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2026

Tavoitteena on lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden ja esihenkilöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen edistämällä työntekijöiden terveellisiä elintapoja ja mielen hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään vertaisvalmentajuustoimintamalli, jossa yksiköiden työntekijät voivat toimia työyhteisöjensä hyvinvointiasioiden esille nostajina ja edistäjinä.

Lukiopirtti/ESR+
Hakija Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset 586 254 €
Haettu tuki 469 003 €
Toteutusaika: 1.11.2023–30.9.2025

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa TUVA-opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia ja toimintakykyä niin, että he pystyisivät TUVA-vuoden jälkeen hakeutumaan toisen asteen opintoihin ja aloittamaan opinnot siellä; edistää lukio-opiskelijoiden opintojen etenemistä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja vahvistaa opiskelijoiden toimintakykyä niin, että opinnot voivat jatkua pirttijakson jälkeen omassa oppilaitoksessa; vähentää koulutuksen negatiivisia keskeytyksiä opintojen nivelvaiheissa sekä tunnistaa ja tukea nuorten omia voimavaroja, vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja, luoda turvallinen opiskeluympäristö, edistää minäpystyvyyden lisääntymistä, vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä rohkaista opiskelijoita päätöksentekoon ja yhteisöllisyyteen.

Tiedolla johtamisella tulevaisuuteen / ESR+
Hakija Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 559 499 €
Haettu tuki 447 600 €
Toteutusaika: 2.10.2023–2.10.2026

Hankkeessa luodaan työelämässä toimiville henkilöille suunnattu koulutuskokonaisuus, joka kasvattaa erityisesti pk-yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa toimivien henkilöiden datakyvykkyyttä ja auttaa näin näitä henkilöitä työllistäviä organisaatioita hyödyntämään tiedolla johtamisen hyviä käytänteitä oman toimintansa laadun ja tehokkuuden kehittämisessä. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia dataan liittyvissä kehittämis-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

DigiSampo/ESR+
Hakija Oulun kaupunki (BusinessOulu)
Kokonaiskustannukset 523 641 €
Haettu tuki 418 913 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.10.2026

Tavoitteena on luoda digitalisaatiosta kiinnostuneille yrityksille portaittain etenevä malli, joka alkaa yrityksen itsearvioinnista ja etenee neuvontapalveluiden kautta erilaisiin valmennuksiin. Niiden jälkeen yrityksellä on mahdollista muotoilla oma digitalisaatioon liittyvä kehittämishankkeensa.

Korkea-asteen koulutuspolku kaivannaisalalle, KORKO / ESR+ (ylimaakunnallinen)
Hakija Oulun yliopisto
Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 643 704 e (Pohjois-Pohjanmaa 425 220 €)
Haettu tuki 514 962 € (Pohjois-Pohjanmaa 340 176 €)
Toteutusaika: 1.8.2023–31.7.2026

Jotta kaivannaisalanosaamistarpeisiin pystytään vastaamaan, tulee alan koulutusta kehittää, lisätä ja houkuttavuutta parantaa. Hanke vastaa alueen tarpeeseen lisätä kaivannaisalan opiskelijoita. Hankkeessa kehitetään ja suunnitellaan houkutteleva koulutuspolku ammattikorkeakoulusta yliopistoon.

VATUPASSI – Vastuullinen tulevaisuus / ESR+
Hakijat Oulun Yliopisto, Kalajoen kaupunki, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannukset 840 800 €
Haettu tuki 672 640 €
Toteutusaika: 1.10.2023–31.3.2026

Hankkeessa etsitään ratkaisuja tunnistaa ja ymmärtää vastuullisuus läpileikkaavana teemana yritysten strategiassa, tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä sekä hankintaketjussa. Hankkeessa kehitetään, testataan ja pilotoidaan eri kokoisille ja eri vaiheessa oleville yrityksille vastuullisuusportaat. Pilotoinnin aikana rakennetaan yrityksille ja yrityspalveluorganisaatioille VATUPASSI-työkalupakki, jonka avulla saadaan yritysten vastuullisuusasiat kuntoon.

Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara – TIMU / ESR+
Päähanke: Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä
Osahanke: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 478 701 €
Haettu tuki 382 965 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2025

Hankkeessa parannetaan Oulun seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien sekä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin henkilöstön digitaalisia taitoja vastaamaan tiedolla johtamisen vaatimuksia. Tavoitteena on ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet ja osata soveltaa digitalisaatiota olemassa olevien prosessien tehostamiseen.

Kustomoinnilla kilpailukykyä – Puurakentamisen tuotejärjestelmien kehityshanke / EAKR
Hakijat Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 532 170 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 425 734 €
Toteutusaika: 1.8.2023–31.5.2025

Hanke keskittyy puurakentamisen tuotejärjestelmien kehittämiseen ja niiden liiketoimintavaikutusten tutkimukseen asiakasodotusten, tuottavuuden ja laadun näkökulmasta. Tavoitteena on luoda uutta tietoa ja uusia toimintamalleja sekä uusi puurakentamisen tuotekonfiguraattori puurakentamisen yritysten käyttöön.

RadioPark- konseptin toiminnallisen ekosysteemin kehitys / EAKR
Hakija Oulun kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 459 202 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 367 362 €
Toteutusaika: 1.8.2023–31.12.2024

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan RadioPark-konseptin ekosysteemin toimintamallit. RadioPark on ekosysteemipohjainen toimija, jonka toiminnan tarkoituksena on luoda mahdollisuudet suurten yhteiskehityshankkeiden toteuttamiseksi radioteknologiaa eri vertikaalisektoreille kehittäville ja soveltaville pk-yrityksille. Kehitetyillä ja pilotoiduilla toimintatavoilla testataan uusinta radiotekniikkaa erilaisissa sovelluksissa ja ympäristöissä yrityksille optimoiduin kustannuksin. Toiminnan markkinointivalmiuden kehittämisen tuloksena syntyy valmius klusterimaisen toiminnan markkinointiin ja operointiin.

Business Opportunities for International Market (BOIM) / EAKR
Hakija Oulun kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 1 769 465 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 415 571 €
Toteutusaika: 1.8.2023–31.7.2026

Hankkeessa haetaan uusia markkina-avauksia globaalisti Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksille. Samalla etsitään uusia strategisia kumppanuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia, joiden avulla tuetaan Oulun alueen ja maakunnan pk-yritysten vientitoimenpiteitä, verkostoitumista ja näkyvyyttä globaalisti. Hankkeessa haetaan uusia Invest-In toimijoita ja investointikohteita Oulun alueelle ja tuodaan merkittäviä kansainvälisiä toimijoita alueelle.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puoltanut seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:

  • Turvaverkko/ESR+, hakijat Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr, Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä, Nuorten Ystävät ry, Oulun Yliopisto
  • Näköalapiste – kulttuurikohtaamo nuorille, läheisille ja ammattilaisille / ESR+, hakijat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Suomen Punainen Risti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosf
  • Tietolähde/ESR+, hakija: Oulun kaupunki
  • Kestävä oppiminen globaalissa ympäristössä / ESR+, hakija: Oulun Yliopisto.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 17.10.2023.