Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

16.11.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 16.11.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui tiistaina 16.11.2021. Kokouksessa kuultiin tilannekatsaukset EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta, CAP27 -suunnitelmasta sekä maaseuturahaston ajankohtaisista asioista.  

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2021 ja 2022 

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet. Rahoituksen kohdentaminen kuvataan toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valmistelevat asiaa. Päätösesitys käsitellään uuden maakunnan yhteistyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa joulukuussa. Uudessa aluekehityslainsäädännössä ei tehty toimivaltamuutoksia, joten Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten toimivallat välittävän viranomaisen tehtävissä vastaavat ohjelmakaudella 2021–2027 vanhaa kautta. 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia on pyydetty ilmoittamaan TEM:lle ohjelmakauden 2014–2020 valtuustarpeet aiemmin jakamatta jääneiden valtuuksien osalta. Jaettavissa on valtuutta noin 30 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat valmistelleet yhdessä esitystä ohjelmakauden 2014–2020 valtuustarpeista.  

Hankehaun tuloksia  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankehaku päättyi 29.10.2021. EAKR- ja ESR-hakemuksia jätettiin yhteensä 17, joissa haettu tuki on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.  

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta: 

Ruokaturvan varmistaminen muuttuvassa ympäristössä  

Hakija: Luonnonvarakeskus
Osatoteuttaja: Oulun yliopisto
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 287 998 € / 360 000 €
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Digillä opin portaille  

Hakija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Suomen diakoniaopisto – SDO Oy
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 308 811 € / 386 015 €
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

MODO – Modulaarinen, Digitaalinen ja älykäs Oppimisympäristö 

Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 160 000 € / 200 000 €
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen 

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 103 150 € / 128 938 €
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Oulun Radiopuiston toimintamallin ja testialustan kehittäminen pk-yrityksille 

Hakija: Oulun kaupunki, BusinessOulu
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 155 520 € / 194 400 €
Rahoittaja: Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus  

MYR:n sihteeristön seuraavat kokoukset: 

14.12.2021, 25.1.2022, 22.2.2022

Lisätietoja:

Tiina Rajala
Kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Puh. +358 40 685 4033