Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

17.11.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 17.11.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa kuultiin JTF-valmistelun tilannekatsaus. Suomen JTF-ehdotus on lähetetty 4.11.2022 EU-komission käsittelyyn ja komissio on vastaanottanut ehdotuksen. DG REGIO on kertonut käynnistävänsä komission sisäisen hyväksyntä-konsultaation 7-8. marraskuuta. Hyväksyntä Suomen JTF-ehdotukselle voidaan parhaassa tapauksessa saada ennen joulua.

Kokouksessa kuultiin myös yhteenveto raportista, jonka Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatinut Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahastoohjelman toteutuksesta ja tuloksista Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden indikaattorien ja hankkeiden toteuttajia haastattelujen perusteella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esitteli yritysrahoituskatsauksen ohjelmakaudelta 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan osalta.

Lisäksi kokouksessa käytiin läpi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hakuilmoitukset ja -ajat sekä Maaseuturahaston ajankohtaiset asiat.

Rahoitushakemuksia saapunut kiitettävästi

Pohjois-Pohjanmaan liitolla on voimassa jatkuva haku kansalliseen AKKE-rahoitukseen. Hakuilmoituksen mukaisesti 31.10.2022 mennessä saapuneet hakemukset on otettu käsittelyyn. Hakemuksia saapui 15 kappaletta, joissa haettiin tukea 989 919 euroa.

Toimintaympäristön kehittämisavustukset ja elinkeinoelämäverkottuneet tutkimushankkeet -hakuihin tulleita hakemuksia 1.9 – 1.11.2022 Pohjois-Pohjanmaan osalta oli 5 kappaletta, suuruuksiltaan 122 761 €, 206 845 €, 138 019 €, 181 300 € ja 359 996 €

Puoltoja hankkeille

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa /EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Hakija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Toteutusaika: 1.11.2022–31.12.2023

Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Suomen nopean saavutettavuuden eteen on tehty paljon töitä viime vuosina erilaisten hankkeiden, matkailun markkinointi- ja myyntiorganisaatioiden, yritysten sekä muiden tahojen toimesta. Lentoliikenteen kehitys ja tulevaisuuden näkymät olivatkin alueella hyvät vuoden 2020 alkuun saakka, jolloin korona virus alkoi levitä globaaliksi pandemiaksi. Matkustamiseen liittyvät rajoitukset ja romahtanut kysyntä pysäyttivät lentoliikenteen lähes täysin, ja useat paikkakunnat myös Pohjois-Suomessa jäivät ilman lentoyhteyksiä. Syksyn ja talven 2021/22 aikana lentoliikenteen tarjonta lähti kehittymään hieman parempaan suuntaan, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 aiheutti lisää uusia haasteita. Lentoliikenteen palautuminen tulee olemaan hidasta, ja pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason saavuttaminen vie varmasti useita vuosia.

Pohjois-Suomessa tarvitaan selkeä tilannekuva lentoliikenteen kehittymisestä ja palautumisesta niin kotimaan kuin kansainvälisessä liikenteessä, jotta alueella on edellytyksiä toimia aktiivisesti lentoliikenteen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hanke on mukana jakamassa ja välittämässä ajantasaista tietoa sekä osallistuu aihepiiriin liittyviin verkottumis- ja vaikuttamistilaisuuksiin.

Hankkeella luodaan edellytyksiä alueen yritysten kilpailukyvylle ja säilymiselle. Alueen toimijoita autetaan pitämään yhteyttä alueelle operoiviin lentoyhtiöihin ja lentoasemien ylläpitäjiin. Lentoliikenteessä operoivien tahojen yhteistyötä ja vuorovaikutusta aktivoidaan tarvittaessa myös aluetasolla. Hanke tekee yhteistyötä, alueorganisaatioiden, kauppakamarien sekä muiden hankkeiden ja projektien kanssa.

Hanke tekee yhteistyötä liityntäliikenteen ja matkaketjujen kanssa toimivien tahojen kanssa. Hanke järjestää lentoliikenteeseen liittyviä tilaisuuksia. Hanke hankkii tietoa ja analyysejä lentoliikenteen kehittymisestä sekä taloudellisista vaikutuksista alueille.

Hankkeella varmistetaan se, että hankealueen toimijoilla ja päättäjillä on ajantasainen näkemys tilanteesta ja lentoliikenteeseen liittyviä asioita pidetään esillä käytäessä keskusteluja alueen liikenteen kehittämisestä. Lyhyellä aikavälillä lentoliikenne pyritään palauttamaan sellaiselle tasolle, että se palvelee optimaalisesti alueen matkustustarpeita. Pitkän aikavälin vaikutuksina voidaan valmistautua ajoissa lentoliikenteen kehittymisessä tapahtuviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Kokonaiskustannusarvio (€):

Henkilöstökustannukset: 84 000

Ostopalvelut: 50 000

Välilliset kustannukset: 20 000

Kustannukset yhteensä: 166 600

Kokonaisrahoitussuunnitelma (€):

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 116 620

Kuntien rahoitus: 49 9800

Rahoitus yhteensä: 166 600

 

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:

Kohtaantoa -hanke / ESR+

Hakija: Nuorten Ystävät ry

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus

Toimintalinja: 4

Toteuttamisalue: Oulu, Raahe, Ylivieska, Haapavesi

Haettu tuki / kokonaiskustannukset: 1 163 116 € / 1 453 891 €

Toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

Work Force / ESR+

Hakija: Phoenix ry

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus

Toimintalinja: 4

Toteuttamisalue: Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Kuusamo

Haettu tuki / kokonaiskustannukset: 350 066 € / 437 583 €

Toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

Kokonaisena työssä / ESR+

– Hakija: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy

– Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus

– Toimintalinja: 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, et. 4.2. Uutta osaamista työelämään

– Toteuttamisalue: Päijät-Häme, Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa

– Haettu tuki / kokonaiskustannukset (Pohjois-Pohjanmaan rahoitusosuus): 104 382 e / 139 176 e

– Toteutusaika: 1.1.2023–31.5.2025

KoKo – Kohti Koulutusta / ESR+

– Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (osatoteuttaja)

– Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus

– Toimintalinja: 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, et. 4.2. Uutta osaamista työelämään

– Toteuttamisalue: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa

– Haettu tuki / kokonaiskustannukset (Pohjois-Pohjanmaan rahoitusosuus): 196 578 e / 245 721e

– Toteutusaika: 1.1.2023–31.12.2025

MOTIO – Mukaan opiskeluun ja töihin iisisti Oulussa / ESR+

Hakija: Tervarit Juniorit ry

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus

Toimintalinja: 4

Toteuttamisalue: Oulu

Haettu tuki / kokonaiskustannukset: 545 496 € / 681 870 €

Toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

Next Step / ESR+
Hakija: KRIS-Oulu ry

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus

Toimintalinja: 4

Toteuttamisalue: Oulu

Haettu tuki / kokonaiskustannukset: 384 780 € / 481 131 €

Toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seruaavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React, Pohjois-Suomi) / ESR

Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet (erityistavoite 12.4 Yritysten ja yrittäjien

muutoskyvykkyyden lisääminen)

Toteuttamisalue: Haapavesi-Siikalatvan, Itä-Lapin, Kajaanin, Kehys-Kainuun, Kemi-Tornion,

Koillismaan, Nivala-Haapajärven, Oulun, Oulunkaaren, Pohjois-Lapin, Raahen, Rovaniemen,

Torniolaakson, Tunturi-Lapin ja Ylivieskan seutukunnat

Haettu tuki / kokonaiskustannukset: 537 746 € / 672 182 €

Toteutusaika: 1.12.2022 – 31.12.2023

Kevään kokouksista päätettiin

Maakuntien yhteistyöryhmän sihteeristö päätti lisäksi kevään 2023 kokousajoistaan. Kokoukset pidetään 31.1.2023 klo 9.00 22.2.2023 klo 9.00 22.3.2023 klo 9.00 25.4.2023 klo 9.00 23.5.2023 klo 9.00 ja 20.6.2023 klo 9.00.

Lisätiedot:

Heikki Laukkanen,
aluekehitysasiantuntija
Puh. +358 50 918 0035