Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

12.12.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja ELY-keskukselle saapuneet JTF-hankehakemukset

Pohjois-Pohjanmaan liitto on ottanut käsittelyyn ajalla 1.9.–30.11.2023 saapuneet Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman JTF-hankehakemukset. Hakemuksia saapui 23 kappaletta, joissa haetaan tukea n. 5,2 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut käsittelyyn ajalla 1.9.–30.11.2023 saapuneet Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät JTF-hankehakemukset. Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvia JTF:n ESR-tyyppisiä hakemuksia saapui 15 kappaletta, joista seitsemän on ylimaakunnallista. Tukea haetaan yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa, josta ylimaakunnallisiin noin 2,2 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle JTF-tyt hakuun saapuneet hakemukset, käsittelyynottopäivä 30.11.2023

Hankkeen nimi, hakija ja haettu tuki:

  • Dr Livingstone – New business in turbulent world – NIHAK, NIHAK ry, 469 022 €
  • Centrian testaustoiminnan kehittäminen 2.0, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, 277 804 €
  • Tupla Kit Raahen seutukunnassa, Raahen kaupunki, 192 024 €
  • Uusi aikaisen vaiheen pääomarahasto, Oulun kaupunki, 297 066 €
  • Tupla KIT Kalajoen seudulla, Kalajoen kaupunki, 192 024 €
  • Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry:n kansainvälistyminen ja Ukrainan jälleenrakennus, Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry, Norra Finlands byggkluster rf, 90 284 €
  • Selvitys pk-yritysten innovaatiotoiminnan edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla, Osuuskunta A. Vipunen, 65 141 €
  • Dr Livingstone – New business in turbulent world – RSK, Raahen kaupunki, 198 680 €

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


Kärsämäen kierrätysterminaali / JTF
Hakija: Kärsämäen kunta
Kokonaiskustannusarvio: 390 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 273 000 €
Toteutusaika: 12.6.2023–31.12.2025

Kärsämäen kierrätysterminaali on investointihanke, jossa rakennetaan kiertotalousterminaali. Hanke tarjoaa yritysten käytettäväksi puitteet kierrätysmateriaalien ja -jakeiden terminaalitoiminnan harjoittamiseen turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Kierrätysterminaali rakennetaan Kärsämäen teollisuusalueelle. Terminaaliin rakennetaan katostyyppinen varasto koneiden ja laitteiden sekä kierrätysjakeiden varastointia ja säilyttämistä varten.

EV-akkujen kierrätyksen ja logistiikan tehostaminen simulaatioilla, EVASIMU / JTF
Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio: 194 834 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 155 867 €
Toteutusaika: 1.10.2023–30.9.2025

Hankkeen tavoitteena on luoda ja testata uusia menetelmiä robotisoituun ajovoima-akkujen purkuun ja materiaalin jälkikäsittelyyn, jonka lähtökohdat ovat akkujen toisiokäytössä ja kierrätykseen menevän materiaalin käsittelyssä, tutkia ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ideoita prosessin eri vaiheisiin liittyen sekä kehittää XR-teknologioiden hyödyntämistä tuotantoteknologisessa suunnittelussa ja robotisoitujen menetelmien simuloinnissa, ohjelmoinnissa ja suunnittelussa.

Utajärven terminaali jalostuksen ja alueellisen elinvoiman tukena (UtaTe) / JTF
Hakija:Utajärven kunta
Kokonaiskustannusarvio: 680 050 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 476 035 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2024

Hankkeen tavoitteena on rakentaa terminaali metsä- ja puuteollisuuden sivuvirtojen sekä purkupuun varastointiin, käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Terminaali tulee sijoittumaan tekeillä olevalle Hietaselän teollisuusosayleiskaava alueelle Utajärven Mustikkakankaan läheisyyteen. Konkreettisena toimenpiteenä on noin seitsemän hehtaarin terminaalialueen rakentaminen.  Terminaali koostuu neljästä osa-alueesta ja se toteutetaan osittaisena maapohja- ja asfalttikenttänä.

Fast Track – Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invesi In -toiminnalla / JTF-ryhmähanke
Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Osahakija: Raahen kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 678 225 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 542 579 €
Toteutusaika: 1.1.2023–30.6.2026

Hankkeen tavoitteena on luoda yliseutukunnallinen Invest In -strategia ja jalkauttaa se alueille sekä alueen elinkeinoelämän arvoketjujen kansallisten ja kansainvälisten veturiyritysten ja muiden yritysten, investorien sekä rahoituksen hankkiminen alueelle. Hankkeen toimenpiteiden kautta tunnistetaan ja tuetaan elinkeinoelämän ekosysteemejä, tuotetaan dataa investoreille ja Invest In -toimijoille tarkoituksenmukaisesti sekä kehitetään investoinneille ns. fast track -prosessi (= nopeutettu menettely investointimahdollisuuksien tunnistamiseen).

Uusiutuvaa energiaa turvesoilta ja pelloilta (ATSOL) / JTF-ryhmähanke
Hakija: Centria ammattikorkeakoulu Oy
Osahakija: Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 438 299 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 350 633 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2025

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten Pohjois-Pohjanmaan alueella tuotantokäytöstä poistuvia alueita kuten turvesoita, soranottoalueita ja huonosti tuottavia peltolohkoja voidaan hyödyntää uusutuvan energian tuotannossa. Hanke keskittyy erityisesti aurinko- ja vetyenergian tuotantoon.

Robotiikka ja älyteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa – RoboSoteLab / JTF-ryhmähanke
Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Osahakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannusarvio: 438 030 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 350 424 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on luoda Kontinkankaan kampukselle monipuolinen sosiaali- ja terveydenhuollon robotiikan ja älyteknologian opetus-ja testilaboratorio Pohjois-Pohjanmaan teknologian yritysten sekä Oulun ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä OSAOn tarpeisiin.  Hankkeessa luodaan valmiuksia ja edellytyksiä uusien teknologisten ratkaisujen syntymiselle, edistetään uudenlaisen teknologian käyttöönottoa sekä mahdollistetaan yrityksille digitaalisten ratkaisujen soveltamisen ja kehitysvaiheen testaamisen todellisuutta vastaavissa sosiaali- ja terveysalan testaus- ja kokeiluympäristöissä.

Robotiikka ja älyteknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa – RoboSoteLab, investointiosa/ JTF-ryhmähanke
Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Osahakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannusarvio: 849 809 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 594 866 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on luoda Kontinkankaan kampukselle monipuolinen robotiikan ja älyteknologian opetus-ja testilaboratorio teknologian yritysten sekä Oulun ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä OSAO:n tarpeisiin. Investointihankkeessa hankitaan laboratoriossa tarvittava laitteisto.

Luonnonvarojen älykäs käyttö digitaalisella kiertotalouden ohjauksella – Kiertola / JTF
Päähankkeen toteuttaja: Iin Micropolis Oy
Kokonaiskustannusarvio: 503 642 €
Haettu EU- ja valtion rahoitus: 402 914 €
Toteutusaika: 1.8.2023–31.7.2026

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja kiertotalouteen pk-yrityksille. Toimenpiteillä pyritään saamaan hankealueen kunnissa syntyviä rakentamisen jäte- ja materiaalivirtoja uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Hanke lisää jäte- ja kierrätysmateriaalien uudelleen käyttöä ja uusiutuvaa energiaa tarjoavien pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, tukee yritysten yhteistyötä ja luo uutta palveluliiketoimintaa parantaa alueen jätteettömyyttä ja kierrätysmateriaaleista saatavan uusiutuvan energian osuutta tuotannossa

Automotive & Circular Economy Clusters (ACE clusters) / JTF
Hankkeen toteuttaja: Oulun kaupunki (BO)
Kokonaiskustannusarvio: 586 279 €
Haettu EU- ja valtion rahoitus: 469 023 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2025

Hankkeessa kehitetään BusinessOulun Oulu Automotive Clusterin ja Kiertotalousklusterin toimintaa. Klusterityö madaltaa yritysten yhteistyön, innovoinnin, kasvun ja kansainvälistymisen kynnyksiä. ACE Clusters -hankkeella klustereiden toimintaa organisoidaan nykyistä selkeämmäksi, jotta ne pystyvät vastaamaan entistä paremmin yritysten tarpeisiin. Hankkeella tähdätään siihen, että molemmat klusterit saavat European Clusters Labelling Excellence Structure (EUCLES) sertifioinnin, joka myönnetään auditoinnin perusteella.

Small Business Hub / JTF
Päähankkeen toteuttaja: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Osahankkeiden toteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio: 567 073 €
Haettu EU- ja valtion rahoitus: 453 659 €
Toteutusaika: 1.8.2023–31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on kehittää Koulutuskuntayhtymä OSAOssa monialainen ammatillinen Small Business Hub esihautomo osaksi Oululaista Startup ekosysteemiä. Esihautomon tavoitteena on tarjota valmennusta, liiketoimintaosaamista ja toiminnallista oppimista yrittäjyyteen sekä edistää yrittäjävalmiuksien ja yrittäjyyden mindsetin positiivista kehittymistä niin ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla koulutusalojen rajat ylittäen, kuin tarjota vastaavia palveluita yrittäjyyteen sekä tuote- tai yritysidean jalostamiseen/prototypointiin jo työelämään siirtyneille.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ekoenergia – toimintamalli maaseudun hybridiin uusiutuvaan energiaan, EKOENERGIA / JTF
Päähankkeen toteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Osahankkeiden toteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio: 1 375 170 €
Haettu EU- ja valtion rahoitus: 1 100 136 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2026

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli maaseudun hybridiin, paikallisesti keskitettyyn energian tuotantoon, jakeluun, varastointiin ja käyttöön. Toimintamallin avulla madalletaan kynnystä uusiutuvan energian tuotantoon siirtymisessä ja uuden liiketoiminnan käynnistämisessä tuottamalla tietoa ansaintalogiikasta, lainsäädännön asettamista reunaehdoista sekä investointitarpeista. Keskeisenä tavoitteena on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä seutukunnallisen ekoenergiaverkoston luomiseksi, seutukunnallisen energiantuotannon käynnistämiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi sekä energiaan liittyvän huoltovarmuuden parantamiseksi.

Materiaalitutkimuksen atomitason tomografia (MOTTO) kehittämis- ja investointihanke / JTF
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio, kehittämisosio: 116 362 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 93 088 €
Kokonaiskustannusarvio, investointiosio: 1 900 080 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 330 056
Toteutusaika:1.1.2024–30.6.2025

Hankkeen tarkoituksena on hankkia Oulun yliopiston Materiaalianalyysikeskukseen (MAKE) APT-laitteisto (Atom Probe Tomography). Lisäksi hankkeen aikana luodaan tarvittava kyvykkyys materiaalinäytteiden APT-mittausten aloittamiseksi ja kehitetään APT-mittauksiin liittyvää osaamista palvelemaan yliopiston tutkimusryhmien sekä yritysten tarpeita.
Geoenergialoikka/JTF
Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto
Hakija: Geologian Tutkimuskeskus
Osahakijat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Oulun Yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 667 528 €, Pohjois-Pohjanmaa (2 638 224 yhteensä)
(PPL investointi 152 284 €, PPL kehittäminen 515 244 € )
Toteutusaika: 1.1.2024–30.6.2026

Hanke jakautuu useisiin osiin sekä maakunnittain että ylimaakunnallisesti. Sisällöllisesti tutkimus- ja kehityshanke toteutetaan GTK:n koordinoimana paikallisten osatoteuttajien kanssa yhteistyössä ja porarikoulutushanke Poratek ry:n koordinoimana paikallisten kumppanien kanssa yhteistyössä.

Robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja -droonien digitalisoidut testiympäristöt (Networked Robotics Test Beds) – Kehittämis- ja investointiosiot / JTF
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Koulutuskuntayhtymä OSAO, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy
Kokonaiskustannusarvio, kehittämisosio: 575 487 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 460 389 €
Kokonaiskustannusarvio, investointiosio: 1 600 700 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 120 489 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Hankkeessa varustellaan ja kehitetään Ouluzone-, Linnamaa Campus-, Oulun keskustan Pekurinkulma-kiinteistö- ja Pyhäjärvi Callio-infrastruktuureja ja näiden toimintaa uudelle kansainväliselle huipputasolle vähäpäästöisten liikkuvien työkoneiden, raskaiden droonien ja robottien digitalisoiduiksi, turvallisiksi, monitieteisiksi ja yhteistoimintaan verkotetuiksi testiympäristöiksi. Oulun yliopistolta ja OSAO:lta puuttuu vielä toistaiseksi hankkeen investointisuunnitelmaan sisältyvä automaattinen maansiirtoauto. VTT investoi sähkötoimisen ja autonomisen maastoajoneuvoalustan. Kehittämisosuudessa tutkimusinfrojen toimintaa kehitetään kansainvälisen tason tietoverkotetuiksi huippututkimusympäristöiksi.

C1-kemian reitit vihreiden kemikaalien valmistuksessa – C1-to-Chemicals / JTF
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio: 853 864 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 683 091 €
Toteutusaika: 1.1.2024–30.4.2026

Hankkeessa luodaan uutta tietoa pienten molekyylien, kuten hiilidioksidi (CO2) ja vety (H2), käytöstä C1-yhdisteiden (CO, CH4, CH3OH, HCOOH) valmistuksessa hyödyntäen sekä homogeenisiä että heterogeenisiä ympäristöystävällisempiä ja kustannustehokkaampia katalyyttisiä reaktioreittejä. Erityisesti keskitytään hyödyntämään kemikaalien ja polttoaineiden valmistuksessa biogeenistä, teollisuuden savu- ja pakokaasuista erotettua ja puhdistettua CO2:a sekä uusiutuvalla energialla vedestä ja biomassasta tuotettua vetyä.

Innovatiiviset valmistusmenetelmät kiertotalouspohjaisille vedenpuhdistusmateriaaleille – valmistus, testaus ja kaupallistaminen (INNOWATER) / JTF
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio: 658 011 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 526 409 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on kehittää mekaanisesti ja kemiallisesti stabiileja, selektiivisiä, kustannustehokkaita ja regeneroitavia materiaaleja vedenkäsittelyyn teollisuuden sivuvirroista. Kiertotalouspohjaisia materiaaleja käytetään vedenpuhdistuksessa adsorbenttina, katalyyttinä tai saostuskemikaalina epäpuhtauksien poistamiseen. Raaka-aineina vedenpuhdistusmateriaalien valmistamiseksi käytetään muun muassa terästeollisuuden kuonia, kaivosteollisuuden analsiimia tai kalsinoitua kaoliinia. Hankkeessa optimoidaan vedenpuhdistusprosesseja yhdistämällä eri vedenpuhdistustekniikoita.

Hiilestä moneksi – lähituotantoa vihreässä siirtymässä (Biohiilen aika) / JTF-ryhmähanke
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus, Utajärven kunta. Maaseudun sivistysliitto ry
Kokonaiskustannusarvio: 2 521 500 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 2 017 198 € (Pohjanmaa 90 272 €)
Toteutusaika: 1.10.2023–31.12.2026

Hanke kattaa biohiilen arvoketjun lähtien liikkeelle raaka-aineista ja niiden kasvattamisesta aina vaihtoehtoisten lopputuotteiden käyttöön saakka. Raaka-aineiden osalta hankkeessa selvitetään entisten turvetuotantoalueiden potentiaalia biohiilen raaka-aineiden kasvattamisessa sekä edullisten vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöä biohiilen tuotannossa.  Valmistusmenetelmistä paneudutaan tarkemmin pyrolyysiin ja hydrotermiseen karbonointiin erityisesti kestävyyden näkökulmasta, mm. edistämällä pyrolyysin energiatehokkuutta hyödyntämällä tarkastelussa digitaalisia kaksosia sekä selvittämällä valmistuksen sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Valmistusprosessien ja tuotteiden kestävyyttä arvioidaan hankkeen aikana systemaattisesti. Yksityistä rahoitusta hankkeelle ovat osoittaneet Kiertokaari, Outokumpu Stainless Oy, Stormossen Oy, Feasib Oy, AGRI-Biotech Oy, Carbon Balance Finlad Oy, Oulun Vesi.

Uula – uutta osaamista vihreän siirtymän aloille / JTF
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto, KSAK Oy
Kokonaiskustannukset: 1 467 331 €
Haettu tuki: 1 173 861 €
Toteutusaika: 1.3.2024–31.12.2026

Hankkeella tuodaan uusia työvälineitä ja palveluita työllisyyden kasvuun ja kohderyhmän työllistyvyyden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla. Ensisijainen kohderyhmä ovat turvesektorin toimijat. Hankkeessa räätälöidään yksilölliset koulutus- ja työllisyyspolut heterogeeniselle kohderyhmälle. Kokonaisvaltaisella asiakkaan kohtaamisella ja tarpeiden mukaisella palvelu- ja koulutustarjonnalla vastataan osaamiskapeikkoihin, sosioekonomisiin haasteisiin ja sosiaaliseen osallisuuteen.

Kone- ja autotekniikkaa tehostavat innovaatiot (KATI) / JTF
Päähankkeen toteuttaja: Oulun Yliopisto
Osahankkeiden toteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio, kehittämisosuus: 2 411 996 €
Haettu EU- ja valtion rahoitus: 1 929 596 €
Kokonaiskustannusarvio, investointiosuus: 867 998 €
Haettu EU- ja valtion rahoitus: 607 598 €
Kone- ja autotekniikkaa tehostavat innovaatiot (KATI) -hankkeen investointi- ja kehittämisosuudet yhteensä 3 279 994 €, josta tuen osuus on 2 537 194 €
Toteutusaika: 15.5.2023–31.8.2025

Hankkeen tavoitteena on aikaansaada merkittävä positiivinen vaikutus maakunnan osaamistason ja hyvinvoinnin kehittymiseen uuden osaamisen myötä tapahtuvan aluetalouden monipuolistumisen ja uusien työpaikkojen syntymisen myötä. Tavoitteena on myös tehostaa alueen vireää siirtymää uuden osaamisen avulla sekä toteuttaa toimia, jotka ovat energiatehokkaita ja päästöttömiä sekä lisäävät alueen huoltovarmuutta.

Kestävää kasvua Pohjois-Pohjanmaalle – vihreän siirtymän seurantajärjestelmä / JTF
Päähankkeen toteuttaja: Oulun Yliopisto
Osahankkeiden toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos
Kokonaiskustannusarvio, kehittämisosuus: 2 674 073 €
Haettu EU- ja valtion rahoitus: 2 139 258 €
Kokonaiskustannusarvio, investointiosuus: 1 933 575 €
Haettu EU- ja valtion rahoitus: 1 353 505 €
Vihreän siirtymän seurantajärjestelmän investointi- ja kehittämisosuudet yhteensä 4 607 648 €, josta tuen osuus on 3 492 763 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on rakentaa alueellinen seurantajärjestelmä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien vihreän siirtymän mukaisten maankäyttötoimenpiteiden ilmasto- ja vesistö sekä rannikkoalueen vaikutuksille. Seurantajärjestelmä tuottaa tietoa Perämeren rannikkoalueesta sekä alailmakehästä eri toimijoiden tarpeisiin.

Lisäksi käsiteltiin seuraavat asiat

  • Käytiin läpi EU:n maaseuturahaston ajankohtaiset asiat.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 24.1.2024.