Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

18.10.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 18.10.2021

Tilannekatsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ajankohtaisista asioista

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui 18.10.2021. Kokouksen aluksi kuultiin tilannekatsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta. Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteinen aloitustilaisuus järjestetään 3.11.2021 ja Pohjois-Pohjanmaan infotilaisuus 10.11.2021. Pohjois-Pohjanmaan omat koulutukset hakijoille käynnistyvät marraskuussa. Lisäksi kuultiin esittely Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistamisesta vuodelle 2022.

Edellisen ohjelmakauden purkautuvat ja jakamattomat myöntövaltuudet IP-alueelle

Kokouksessa keskusteltiin ohjelmakauden 2014–2020 purkautuvien ja jakamattomien myöntövaltuuksien tarpeiden valmistelusta. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kaikki ohjelmakauden 2014–2020 sitomattomat ja purkautuneet myöntövaltuudet kohdistetaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle. Pohjois-Pohjanmaalle myöntövaltuuksia kohdistetaan 7,4 miljoonaa euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Kalajoen seudun teolliset arvoketjut

Hakija: Kalajoen kaupunki

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa Kalajoen seudun teollisten kärkitoimialojen arvoketjut, kartoittaa toimialojen tarpeet ja kasvun edellytykset sekä toteuttaa rakennemuutosta korjaavia toimenpiteitä.

Kokonaiskustannukset: 154 478 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 123 580 €

Olennaistamisella uudistumista, palautumista ja työhyvinvointia – OLLAPPA

Hakija: Työterveyslaitos

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan työhyvinvointia ja tuottavuutta. Keskeisenä toimenpiteenä ovat digitaaliset toimintamallit. Hankkeessa tuetaan riskiryhmien työkykyä, edistetään työurien pidentämistä ja vahvistetaan digitaitoja.

Kokonaiskustannukset: 481 680 €
Haettu tuki: 385 344 €

Innovaatio-osaamisella ensiapua elpymiseen (InnoAID)

Hakija: Oulun yliopisto

Hanke kehittää PK- ja mikroyritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa sekä parantaa niiden henkilöstön innovaatiokyvykkyyttä. Hankkeessa räätälöidään alueen yritysten tarpeita vastaavia koulutus- ja valmennussisältöjä. Lisäksi kehitetään ja testataan tuotekehityksen toimintamalleja, jotka soveltuvat PK- ja mikroyritysten resursseihin ja liiketoimintamalleihin sekä parantavat yritysten kykyä päästä uusille ja kansainvälisille markkinoille.

Kokonaiskustannukset: 452 290 €
Haettu tuki: 361 832 €

Hankitaan työtä!

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Hankkeessa tarkastellaan pitkäaikaistyöttömyyttä ja työllistymisen tukemista julkisten hankintojen avulla. Hankkeessa selvitetään, kuinka suurten kaupunkien hankinnoilla työllistämisen malli soveltuu pieniin kuntiin ja kaupunkeihin. Tavoitteena on etsiä uusia keinoja kohderyhmän integroitumiseksi työelämään ja kehittää työllistymistä edesauttavia ratkaisuja ja palveluita julkisen sektorin ja alueen yritysten yhteistyöllä.

Kokonaiskustannukset: 86 571 €
Haettu tuki: 69 257 €

KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma

Hakija: Oulun Yliopisto, Kalajoen kaupunki / Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala – Haapajärven seutu NIHAK ry

Hankkeen tavoitteena on kehittää muutosjohtamiskyvykkyyttä covid19-pandemiasta kärsineissä ja muissa muutosjohtamiskyvykkyyttä lisää tarvitsevissa mikro- ja PK- yrityksissä. Hankkeen valmennusohjelman avulla yritykset oppivat arvioimaan paremmin nykytilaansa sekä tunnistamaan ja varautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin.

Kokonaiskustannukset: 562 801 €
Haettu tuki: 450 240 €

Rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristö

Hakija: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeessa kehitetään digitalisuutta hyödyntävä rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristö, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tekninen ja pedagoginen käytettävyys. Etäoppimisympäristö mahdollistaa paikasta ja ajasta riippumattoman tietoturvallisen robotiikan opiskelun.

Kokonaiskustannukset: 379 518 €
Haettu tuki: 303 615 €

 

MYR:n sihteeristön seuraavat kokoukset pidetään 16.11.2021 ja 14.12.2021.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152