Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

29.02.2024

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Hakutilanne

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli 27.2.2024 pitämässään kokouksessaan EU-hankkeiden hakutilannetta.

Pohjois-Pohjanmaan liiton käsittelyyn saapui 14.10.2023 – 16.2.2024 yhteensä 87 hakemusta, jotka kohdistuivat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman EAKR-rahoitukseen. Tukea haettiin yhteensä noin 20,1 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 31.1.2024 päättyneeseen Pohjois-Suomen ESR+ -hankehakuun saapui 52 Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvaa hakemusta. Hakemuksilla haettiin tukea yhteensä noin 13 milj. euroa.

Lisäksi ylimaakunnallisia Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvia ESR+ -hakemuksia saapui ELY-keskukseen kahdeksan, joissa haettiin tukea yhteensä noin 2,1 milj. euroa. Ympäristö EAKR-hankehakuun saapui kaksi ylimaakunnallista Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvaa hakemusta, joissa haettiin yhteensä noin 0,4 milj. euroa tukea.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa 18:a hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli kokouksessaan 20 hanketta. Niistä se puoltaa rahoitettavaksi 18:a hanketta ja kaksi hanketta sai kielteisen päätöksen. Hankkeet on esitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön pöytäkirjassa.

Muut asiat

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö keskusteli yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen välillä. Yhteistyötä toivottiin tehtävän EAKR:n ympäristöteemojen (ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kiertotalous) suunnittelussa seuraavaa hakukierrosta ajatellen.

Yhteistyöryhmän sihteeristö kävi läpi myös JTF-rahoituksen tilannetta. Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole enää JTF-rahoitusta juuri ollenkaan käytettävissä. ELY-keskuksella yritystukien osalta tilanne on myös hyvä eli hakemuksia on sisässä enemmän kuin käytettävissä olevaa myöntövaltuutta. ESR-tyyppistä JTF-rahoitusta on vielä hyvin jäljellä.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 26.3.2023.

Lisätiedot:
aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, 050 918 0035