Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

24.02.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti sähköisen kokouksen keskiviikkona 24. helmikuuta. Kokouksessa saatiin tilannekatsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä CAP27-suunnitelman valmistelusta.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–2022 ja REACT-EU-rahoitus

REACT-EU-myöntövaltuuksien ja teknisen tuen jaon sekä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021–2022 viedään maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.

REACT-EU-rahoitusta varten on laadittu suunnitelma. Rahoitus ajoittuu vuosille 2021–2022. Kyseessä on lisäys rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 rahoituskehyksiin. Valtioneuvosto päättää myöntämisvaltuuksien jaosta sen jälkeen, kun lisätalousarvio on hyväksytty. Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittama Pohjois-Pohjanmaan summa olisi 29,4 miljoonaa euroa (EAKR 20,575 milj.€, ESR 8,818 milj. €). REACT-EU-rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Pohjois-Pohjanmaan osuus REACT-EU-rahoituksen hallintoon varatusta teknisestä tuesta on 718 254 euroa. Esityksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan liiton osuus on 200 000 euroa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 518 254 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelma 2020–2021 laadittiin syksyllä 2020. Asiakirja on käytännössä maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelma, joka sisältää koronaselviytymissuunnitelman. Asiakirjan ajantasaisuus on tarkastettu vastaamaan vuosien 2021–2022 tarpeita.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus avaavat yhteisen REACT-EU-hakukierroksen ajalle 5.3.–19.4.2021. Hakukierroksella painotetaan toimenpidesuunnitelman mukaisia hankkeita.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hankehaun tulokset

Pohjois-Pohjanmaan liiton ohjelmakauden 2014–2020 viidestoista hankehaku päättyi 29.1.2021. Määräaikaan mennessä saapui 32 hakemusta, joista toimintalinjaan 1 Pk-yritysten kilpailukyky 12 ja toimintalinjaan 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 20 hakemusta. Yhteensä tukea haettiin yli 8 miljoonaa euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

JOKSA – Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla/ESR
Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Kajaanin kaupunki/Kainuun ammattiopisto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki 162 272 €, Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuva tuki 64 909 €
Kokonaiskustannukset 216 364 €

Arktisten alueiden typpi -ja raskasmetallipitoisten valumavesien puhdistaminen hybridipuhdistusratkaisuilla (TypArkt)/EAKR
Hakijat: Oulun Yliopisto ja Suomen ympäristökeskus
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki 150 000 €, Pohjois-Pohjanmaan osuus 49 500 €
Kokonaiskustannukset 200 000 €

Kasvua ja liiketoimintaa kiertotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla (KASVU)/EAKR
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki 136 000 €
Kokonaiskustannukset 170 000 €

Tekoälyn työkalut/ESR
Hakija: Oulun yliopisto
Osatoteuttaja: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki 418 984 €, Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuva tuki  235 019 €
Kokonaiskustannukset 526 731 €

Alueellinen Elämä omaksi -hanke – kohtaamispaikat ja kokemustoimijuus kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden tukemisessa/ESR
Hakija: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki 410 116 €
Kokonaiskustannukset 512 644 €

Ratkaisuja turvemaiden eri maankäyttömuotojen ympäristövaikutusten vähentämiseen/EAKR
Hakijat: Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki 200 000 €
Kokonaiskustannukset 285 713 €

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puolla seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

  • Digivalmiuksia kaiken ikää (DIGI-ikä)/ESR
  • Softarix365/ESR

 

Kokousaikataulu
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 25.3.2021.