Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

20.10.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 20.10.2022

Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi vuosien 2022–2024 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Rahoitussuunnitelmassa kuvataan alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus ovat neuvotelleet syyskuussa suunnitelmien valmistelusta.

JTF-rahaston rahoitustaulukot valmistellaan nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden 2022 kulmaluku sisältää myös vuoden 2021 osuudet. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy vuonna 2023. Tämän vuoksi Pohjois-Pohjanmaalla on ensi vuonna käytettävissä yhteensä 88,601 miljoonaa euroa JTF-myöntövaltuutta. Koko ohjelmakauden JTF-myöntövaltuudet ovat 118,523 miljoonaa euroa, joten käytössä on jopa 75 prosenttia koko ohjelmakauden JTF-rahoituksesta.

Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi päätettiin esittää rahoitussuunnitelmat 2022–2024 seuraavin muutoksin: vuonna 2023 siirretään 0,5 miljoonaa euroa (EAKR + valtio) Pohjois-Pohjanmaan liiton ET 1.1 -rahoituksesta ELY-keskuksen yritystukiin ET 1.3:lle. Lisäksi siirretään 0,5 miljoonaa euroa (EAKR + valtio) ELY-keskuksen ET 2.3 -yritystuista ELY-keskuksen ET 1.3 -yritystukiin.

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistaminen vuodelle 2023

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille on laadittu strategiakaudelle 2020–2023 monivuotiset tulossopimukset, joissa on otettu huomioon hallitusohjelmaan perustuva aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia-asiakirja 2020–2023, julkisen talouden suunnitelma ja hallinnonalojen talousarvioesitykset. ELY-keskus tarkistaa ja päivittää alustavat vuosien 2023–2025 tulostavoitearvot sekä lisää alustavat tavoitearvot vuodelle 2026. Tulossopimusesitykset käydään läpi ohjaavien tahojen ja ELY-keskusten välillä loka-marraskuussa. Tarkistetut ja vuodelle 2023 sovitut tulostavoitteet allekirjoitetaan 12.12.2021 tulossopimusasiakirjaksi 2023.

Hankehakujen tuloksia

Pohjois-Pohjanmaan liiton Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmakauden 2014–2020 syyskuun loppussa päättyneeseen hakuun saapui 20 hakemusta, joista suurin osa liittyi erityistavoitteen 4.1 mukaisia tutkimuksen, osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Lisäksi haettiin rahoitusta yritysten innovaatiotoiminnan sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Hakemuksilla haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa. Rahoitusta on myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman jatkuvaan hakuun saapui 20.9.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaalla yksi ylimaakunnallinen ESR- ja yksi EAKR-hakemus. ESR-tukea haettiin 631 254 euroa ja EAKR-tukea 78 400 euroa.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan haetut yritysten kehittämisavustukset 14.3.–5.10.2022.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hakuilmoitukset ja -ajat

Avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Valtiosihteerityöryhmä selvitti Itäisen Suomen elinvoimaa

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi keväällä, että hallitus selvittää ja valmistelee syksyn 2022 budjettiriiheen ehdotuksen itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä. Alueilla on käynnissä alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelu vuosille 2022–2024. Mikäli itäisen Suomen alueella on kehittämistarpeita, joita ei pystytä kattamaan vuosin 2022–2024 EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoilla tai muulla rahoituksella, alue voi tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen siitä, minkälaiset toimenpiteet vaatisivat lisärahoitusta.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta seuraavia hankkeita:

Kansainvälisesti kasvava kesä Ruka-Kuusamon alueella

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Osahakija: Ruka Kuusamon Matkailu ry
Kokonaiskustannusarvio 299 452 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 209 616 €

Hankkeessa päätavoite on matkailuviennin kehittäminen ja vientiä tukevan markkinatiedon kerääminen. tavoitteisiin pyritään olemassa olevien matkanjärjestäjäkontaktien edelleen sitouttamisella sekä uusien yhteyksien ja kohderyhmien löytämisellä kansainvälisiltä markkinoilta. Erityisesti kesäkauteen ja perhematkailuun liittyen on tarve kerätä markkinatietoa uusista kohderyhmistä ja markkina-alueista.

Vastuullisempi ja kestävä Syötteen matkailualue

Hakija: Pudasjärven Kehitys Oy
Kokonaiskustannusarvio 142 800 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 99 960 €

Syötteen matkailualueella on tavoite ja tarve vahvistaa kilpailukykyä yhtenäisenä matkailualueena panostamalla kestävään matkailuun. Hankkeen tavoitteena on lisätä ohjattua sulan maan tuote- ja palvelutarjontaa sekä aitouteen ja paikallisuuteen liittyviä pehmeitä aktiviteetteja.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 17.11.2022.