Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

23.05.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 23.5.2023

Yrityksen kehittämisavustuksen määräaikaisen haun tulokset

Yrityksen kehittämisavustuksen määräaikainen haku oli avoinna Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 1.3.–28.4.2023. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaalla tuli 18 hakemusta, joiden yhteenlaskettu rahoitussumma on 1 388 331 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan liittoon 19.4.–12.5.2023 saapuneet JTF-hankehakemukset

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman JTF-rahaston haku avattiin 19.4.2023. Hakemuksia on saapunut ohjelmaan 12.5.2023 mennessä yhteensä 149 kappaletta. Yhteensä tukea haetaan noin 63,4 miljoonaa euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa 13:a hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta

Portti kansallispuistoon, vaihe 1 / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Kuusamon kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 367 089 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 183 544 euroa

Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen ja kehittää luontomatkailua erityisesti reitistöjä kehittämällä. Hanke parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja Rukan alueen kehittäminen tukee myös kansainvälisen tason matkailukohteen kehittämistä maakunnan matkailustrategian mukaisesti.

Luontopositiivinen Pohjois-Pohjanmaa (NPOS) / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio: 358 279 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 286 623 euroa

Hanke luo pohjana Pohjois-Pohjanmaan luontopositiivisen liiketoiminnan mittaamiselle ja kehittämiselle. Samalla se tuottaa tietoa luontokadon taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista maakunnan elinkeinotoiminnalle. Hanke tukee myös maakunnan ilmastotyötä.

Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi / EAKR, ryhmähanke

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Osahakijat: Sallan kunta (Lappi), Sotkamon kunta (Kainuu), Ruka-Kuusamo Matkailu ry., Suomussalmen kunta (Kainuu) ja Pudasjärven Kehitys Oy
Kokonaiskustannusarvio: 3 240 085 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 2 592 069 euroa (P-P 1 498 580 euroa, Kainuu 713 226 euroa, Lappi 380 263 euroa)

Hanke tukee kansainvälisen matkailun kasvua vahvistamalla kansainvälistymis- ja markkinointivalmiuksia, digitalisaation hyödyntämistä sekä alueellista yhteistyötä. Hankkeen toimien avulla tavoitellaan kansainvälisiä matkustajia etenkin Kuusamon lentokentälle ja sen vaikutusalueelle. Lentoliikenneyhteyksien lisäksi avataan keskustelua muiden liikennetoimijoiden kanssa.

Saavutettavampi Kurunpuhto / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Nivalan kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 1 266 403 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 506 561 euroa

Hanke parantaa liikenteen ja logistiikan yhteyksiä alueella. Hankkeessa rakennetaan kaavateitä vuosien 2023–2025 aikana Kurunpuhdon teollisuusalueelle, mikä mahdollistaa myös yritysinvestointien toteutumisen alueella.

Junnikankaan teollisuuspuisto I vaihe / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 2 653 893 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 928 863 euroa

Hanke tukee asemakaavan mukaisen teollisuusalueen rakentumista Junnikankaan alueelle. Alueen logistiikkayhteyksiä ja liikennöintiä parannetaan  rakentamalla teitä ja katuja. Toimenpiteillä saavutetaan 23 uutta teollisuustonttia teollisuuspuiston alueella.

Pentinkankaan yritysalueen kehittäminen / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Iin kunta
Kokonaiskustannusarvio: 700 000 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 280 000 euroa

Hankkeessa rakennetaan kaavatiet Iin Pentinkankaan yritysalueen kaavoitetuille tonteille, mikä mahdollistaa yritysinvestointien toteutumisen. Lisäksi parannetaan alueen liikenteen ja logistiikan muitakin yhteyksiä alueella.

Kalajoen sataman yrityspuiston saavutettavuuden parantaminen / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Kalajoen kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 1 191 710 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 476 684 euroa

Hanke parantaa pk-yritysten kannalta tärkeitä liikenteen ja logistiikan yhteyksiä Kalajoen satamaan, jonka yritystontteihin kohdistuu tällä hetkellä voimakasta kysyntää. Hankkeessa rakennetaan uusi kaavanmukainen tielinjaus Satamatielle, mikä mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen Kalajoen satama-alueelle.

Puhdistamotien tason parantaminen / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Pyhännän kunta
Kokonaiskustannusarvio: 137 152 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 54 861 euroa

Humalakankaan alueelle tulossa oleva, uusi yritystoiminta lisää liikennemääriä merkittävästi Puhdistamontiellä. Hankkeessa rakennetaan kaavatien tason nostoa, minkä jälkeen tuleva raskasliikenne pystyy kulkemaan tien kantavuuden parannuttua. Pk-yritysten kannalta tärkeitä liikenteen ja logistiikan yhteyksien parantaminen luo uutta elinvoimaa ja työpaikkoja Humalakankaan alueelle.

Ruutikankaan liikennealueiden kehittäminen / EAKR, ryhmähanke

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Limingan kunta
Kokonaiskustannusarvio: 650 654 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 260 262 euroa

Hankkeessa viimeistellään Limingan ja Lumijoen kuntien rajalla sijaitsevan Ruutikankaan ampumaurheilun keskuksen infrastruktuuria. Alueella asfaltoidaan teitä ja pysäköintialueita sekä kehitetään niiden valaistusta. Hankkeella on myönteisiä merkittäviä aluetalousvaikutuksia, kun Ruutikankaan alueelle voidaan hakea jo kuluvan vuoden aikana kansainvälisen tason kisoja. Hanke tukee myös maakunnan ja Oulun seudun matkailua.

Oulu Water TestBed infra / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannusarvio: 176 872 euroa
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 106 115 euroa

Hankkeessa toteutetaan tutkimusympäristö, joka tarjoaa tutkijoille, vesilaitoksille ja yrityksille mahdollisuuden kehittää vesihuoltoa ja lisätä toimintojen varmuutta. Lisäksi tutkimusympäristö mahdollistaa uusien innovaatioiden testauksen ja pilotoinnin aidossa jätevesihuoltoverkostossa. Tutkimusympäristöt sijoittuvat Kaijonharjun pumppaamolle ja Ervastinrannan jätevedenpuhdistamolle.

Suurten kaarirakenteiden verkkokurssin kehittäminen /

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio: 249 760 euroa
Haettu rahoitus: 199 808 euroa

Tulevaisuusloikka – Toiselta asteelta tulevaisuuteen / ESR (ylimaakunnallinen)

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Lapin yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio: 431 000 euroa
Haettu rahoitus: 344 800 euroa

OSAAJAVERKKO – Osaamisella ja verkostoilla hiilineutraaliin tulevaisuuteen / ESR

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio: 198 133 euroa
Haettu tuki: 158 504 euroa

Yritystukitiedoille julkinen hakupalvelu

Yritystukitietojen julkinen hakupalvelu on avattu. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukien yhteinen tietovaranto sisältää tiedot valtion myöntämistä EU-valtiontuista vuodesta 2020 alkaen. Tietovarannon pohjalta on avattu julkinen tietopalvelu 20.4.2023. Hakupalvelun kautta yritystukitiedot ovat kaikkien saatavilla helposti.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 22.8.2023.

Lisätiedot

aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, 050 918 0035