Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

26.05.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 26.5.2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 sekä CAP27-suunnitelman valmistelu etenee

Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelutilanteesta. Tämän hetkisen tilanteen mukaan EAKR- ja ESR-rahastojen toimeenpano käynnistyy 1.9.2021 sekä oikeuden mukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimeenpano 1.1.2022. Ilmastotoimien määrä kasvaa uudella ohjelmakaudella. Pääpaino on kiertotaloudessa, energiatehokkuudessa ja uusiutuvassa energisassa. Uuten mukana myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ohjelman toteutuksessa sovelletaan Do no significant harm -periaatetta eli ympäristöä vahingoittavia hankkeita ei voida rahoittaa.

Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi CAP27-suunnitelman ajankohtaiseta tilanteesta. Suomen CAP-ohjelma lähetetään 17.6.2021 lausuntokierrokselle. Suunnitelmaa tarkennetaan ja täydennetään syys-lokakuussa.

Maaseuturahaston hankehaku päättynyt

Päättyneisiin hankehakuihin tuli 16 kehittämishankehakemusta, joissa haettu euromäärä 2,5 miljoonaa euroa. Yritystukihakemuksia tuli 15 ja niissä haettu euromäärä 1,2 miljoonaa euroa.

Infotilaisuus uudesta ohjelmakaudesta

Uuden ohjelmakauden ohjelman sisällöistä (EAKR, ESR, maaseuturahasto, älykäs erikoistuminen) järjestetään 16.6.2021 infotilaisuus. Hanketoimijoille järjestetään erilliskoulutuksia syksyllä 2021. Hankehaku aukeaa syksyllä, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä tiedossa.

REACT-EU-myöntövaltuudet päivitetään toimeenpanosuunnitelmaan syksyllä

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat saivat vähemmän REACT-EU-myöntövaltuutta kuin mitä TEM joulukuussa 2020 ilmoitti. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman rahoitustaulukko on laadittu TEM:n ilmoituksen mukaisesti, joten luvut ovat liian isot suhteessa saatuihin myöntövaltuuksiin. Pohjois-Pohjanmaan REACT-EU-varojen osalta on päätetty tarkistaa varojen sidontatilanne 1.9.2021. Toimeenpanosuunnitelman rahoitustaulukon korjaaminen on tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia ESR-hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Jatkoon! – Jaksamisen tukea, ohjausta ja työhyvinvoinnin polkuja Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 213 649 € / 267 061 €

Kulttuurin elämysoppaat – uutta työtä kulttuurin ja matkailun risteysalueelle
Hakija: Oulun kaupunki
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 323 316 € / 404 145 € 

SoteStartti
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Suomen Diakoniaopisto Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 438 633 € / 548 291 €

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä
Hakija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 377 525 € / 473 908 € 

HOPEDI – Hybridimallin opetuksen ja digitaalisen osaamisen kehittäminen korkeakouluopetuksessa
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 319 977 e/ 399 971 e 

LikiDigi – voimavaroja arkeen
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 467 433 € / 584 292 € 

Iin kylillä meijän porukasa
Hakija: Iin kunta
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 200 436 € / 250 547 €

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puolla hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta seuraavia ESR-hankkeita:

  • Digimatka muutokseen – työ- ja toimintakykyä edistävän digitaalisen elintapaohjausmallin pilotointi Koillismaan kunnissa
  • Yrittäjät-akatemia
  • Osatyökykyisyyden vahvistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen vertaispalvelualustaa hyödyntäen

MYR:n sihteeristön syksyn 2021 kokousajat

  • 17.8.2021
  • 22.9.2021
  • 19.10.2021
  • 16.11.2021
  • 14.12.2021

Kokousaikataulu
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 23.6.2021.