Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

27.03.2024

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote 27.3.2023

Hakutilanne

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut käsittelyyn aikavälillä 1.12.2023–14.3.2024 saapuneet Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvät JTF-hankehakemukset. Kyseessä on jatkuva haku.

Työllisyyteen ja osaamiseen liittyviä JTF-hakemuksia saapui yhteensä kuusi kappaletta, joissa haetaan tukea n. 1,4 milj. euroa. Ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvään jatkuvaan JTF (EAKR)-hankehakuun saapui yksi ylimaakunnallinen hakemus, jossa tukea haettiin yhteensä noin 398 000 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton seuraava EAKR -hakukierros on suunniteltu avattavan ajalle 1.9.2024-30.11.2024. Haettavissa ovat ainoastaan erityistavoitteiden 1.1 ja 2.3 mukaiset hankkeet.

Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2024–2025

Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2024-2025 hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 11.3.2024. Suunnitelmassa keskitytään TKI-toiminnan kehittämiseen, elinkeinoelämän ja toimialojen kehittämiseen sekä ihmisten sujuvaan arkeen ja arjen turvaan. Kehittämispäällikkö esitteli asiaa maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa kuutta hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli kokouksessaan seitsemän hanketta. Niistä se puoltaa rahoitettavaksi kuutta. Yksi hanke sai kielteisen päätöksen.

Hankkeet on esitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön pöytäkirjassa, joka löytyy täältä.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 24.4.2023.

Lisätiedot:
aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, 050 918 0035