Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

22.09.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Tilannekatsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ja maaseuturahaston ajankohtaisista asioista

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui etäkokoukseen 22.9.2021. Kokouksen aluksi kuultiin tilannekatsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudesta 2021–2027 sekä CAP27-suunnitelman ajankohtaiset asiat.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 9.9.2021 päättyneen hankehaun tulokset

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen EAKR- ja ESR- hankehaku päättyi 9.9.2021. Hakemuksia jätettiin yhteensä 16 kpl. Hakemuksilla haettiin tukea yhteensä 4 373 619 €.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Siikalatvan ja sen ympäryskuntien muodostaman talousalueen kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen

Hakija: Siikalatvan kunta

Hankkeessa selvitetään talousalueen yritystoiminnassa, teollisuudessa, kaupassa sekä maataloudessa syntyvien jätteiden ja sivuvirtojen paikallisen kierrättämisen ja hyödyntämisen liiketoimintamahdollisuuksia, kartoittamalla eri jätejakeiden volyymit (jätevirrat) ja laskemalla niiden liiketoimintapotentiaali. Hanke tähtää teollisuuden ja maatalouden materiaalikierrätyksen merkittävään tehostamiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen.

Kokonaiskustannukset: 107 376 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 85 900 €

Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo

Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Hankkeen tavoitteena on matkailualueen kokonaishallinnan kehittäminen digitalisaation ja tiedolla johtamisen avulla. Päätöksenteko, asiakaskokemuksen ja laadun johtaminen sekä strateginen suunnittelu kehittyvät parantamalla tiedolla johtamisen prosesseja, tiedon analysointia, jakamista ja viestintää.

Kokonaiskustannukset: 168 120 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 134 490 €

LIKE – Liiketoimintaa Kiertotaloudesta

Hakija: Oulun kaupunki, BusinessOulu

Tavoitteena on kehittää kiertotalousalan yrityksille klustereita: yksi iso klusteri ja sen alle muutama spesifimpi teemaryhmä, kuten vedenhallinta, energiaratkaisut, digitaalinen kunnossapito sekä kierrätys.

Kokonaiskustannukset: 272 964 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 218 370 €

Muutoksen hallinta, ”Kasvun neliapila”

Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Hankkeen avulla kartoitetaan alueen yritysten tilannetta ja sitä, millaista erityistä tukea ne tarvitsevat pandemiasta selviytymiseen. Tavoitteena on kasvattaa yritysten resilienssiä prosessien kyvykkyyden avulla, jotta ne pystyvät jatkossakin mukauttamaan toimintaansa muuttuvissa tilanteissa.

Kokonaiskustannukset: 350 985 €
Haettu tuki: 280 788 €

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puolla seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

  • In-situ korroosiolaboratorio terässovellusten eliniän pidentämiseksi tutkimus, hakijana Oulun yliopisto
  • In-situ korroosiolaboratorio terässovellusten eliniän pidentämiseksi infra, hakijana Oulun yliopisto
  • Pohjois-Pohjanmaan teollisuushamppuklusteri, hakijana Tyrnävän kunta

 

MYR:n sihteeristön seuraavat kokoukset pidetään 18.10.2021, 16.11.2021 ja 14.12.2021.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152