Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

18.01.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti Teams-kokouksen tiistaina 18.1.2022.

Kestävä kaupunkikehittäminen Oulussa

Business Oulun edustajat esittelivät Kestävän kaupunkikehittämisen toimintamallia Oulussa,  Oulun innovaatioallianssin strategisia painopisteitä sekä myöntövaltuuksien päätöksentekojärjestelmää. Suomen EAKR-rahoituksesta kohdistetaan kahdeksan prosenttia kestävään kaupunkikehittämiseen. Myöntövaltuus kohdennetaan Suomen yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungeille valtion ja kaupunkien välisien ekosysteemisopimusten mukaiseen toimintaan. Pohjois-Pohjanmaalta mukana on Oulun kaupunki. Arvio Oulun myöntövaltuudesta on miljoona euroa vuodessa (EAKR). Maakunnan yhteistyöryhmä on päättänyt kohdentaa toimintaan  0,195 miljoonaa euroa vuodessa vuosien 2021–2022 ESR+-myöntövaltuutta. Kestävän kaupunkikehittämisen myöntövaltuuksien osalta Oulun kaupungin edustajat tekevät hankkeiden valinnan Oulun innovaatioallianssin rahoituksen johtoryhmässä. EAKR-hankkeiden laillisuuden ja ohjelmanmukaisuuden tarkistaa Pohjois-Pohjanmaan liitto, joka rahoittaa hankkeet Oulun kaupungin tekemässä etusijajärjestyksessä. ESR+-hankkeiden välittävän toimielimen tehtävät ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella.

Pohjois-Pohjanmaalle Suomen suurin JTF-rahoituspotti

Uudistuva ja osaava Suomi 20212027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan valmistellaan sisällöt uudelle oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle (JTF). JTF-maakunnissa on lisäksi valmisteltava maakunnan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma, jonka hyväksyy EU-komissio. Suunnitelmat tulee viimeistellä maaliskuun loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen painotti, että JTF-toimien kohdealuetta ei rajata turvealueisiin. Oleellista on, että toimenpiteiden hyöty suuntautuu turvetoimialan välittömien ja välillisten haittojen vaikutusalueeseen. Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin turvetoimialan ulkopuolisille toimialoille. Pohjois-Pohjanmaan rahoituspotti on yli 119 miljoonaa euroa (EU- ja valtion rahoitus) ja JTF:n toimeenpano käynnistynee syksyllä 2022.

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelman tarkentava alueellinen valintaperuste Pohjois-Pohjanmaan liitolle saapuneiden hakemusten pisteytyksessä

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt yleiset ja erityiset valintaperusteet sekä menettelyt, miten voidaan valikoida ja painottaa erityisiä valintaperusteita suhteessa toisiinsa. Jokaisen rahoitettavaksi valittavan hakemuksen on täytettävä hanketta koskevat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat yleiset valintaperusteet. Jokaisella erityistavoitteella on sisältöön perustuvat erityiset valintaperusteet, joihin sisältyy neljä horisontaalista valintaperustetta: sukupuolten tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä kehitys, Itämeri-strategia. MYR:n sihteeristö esittää, että maakunnan yhteistyöryhmä ehdottaa työ- ja elinkeinoministeriölle Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperusteiksi seuraavaa:

  • Toimintalinja 1 (erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3): Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa tunnistetut kehittämiskohteet sekä lisäksi erityistavoite 1.1 Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024
  • Toimintalinja 2 (erityistavoitteet 2.1, 2.4 ja 2.6): Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa tunnistetut kehittämiskohteet sekä Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021-2030.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia ESR-hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

YKKIO – Yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen innovaatio-osaamisella
Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 125 060 €/156 325 €, Pohjois-Pohjanmaan osuus tuesta 31 265 €

MaraDigi – digitaalisten valmiuksien parantaminen maarakennusalalla
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 114 054 €/142 567 €

TYÖ-VOIMA-ksi
Hakija: Yritetään yhdessä ry
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 280 591 €/350 738 €

Digillä terveysvalmennusta
Hakija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 262 026 €/327 532 €

Tilke
Hakija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 234 656 €/293 319 € 

JALAS – Jaksamista lastensuojelutyöhön Pohjois-Pohjanmaalla, esiselvityshanke
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 93 645 €/117  056 €

MYR:n sihteeristön seuraava kokous pidetään 22.2.2022.