Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

20.06.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti kokouksensa 20.6.2022 Oulussa. 

Päivi Keisanen kertoi Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman laatimisen ajankohtaistilanteesta. Euroopan komission epävirallinen palaute maakuntien siirtymäsuunnitelmiin on saatu. Syyskuussa saataneen komission virallinen palaute siirtymäsuunnitelmiin, jonka jälkeen vuorossa on valtioneuvoston käsittely sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan muutos. Tämän hetken aikataulun mukaan loppuvuonna saataisiin komission hyväksyntä ja alueellisen toimeenpanon käynnistäminen alkaisi.

Riitta Ilola esitteli ESR:n tilannekatsauksen ohjelmakaudelta 2014–2020. Kesäkuun 2022 tilanteen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on myönnetty noin 104 miljoonaa euroa ESR-hankerahoitusta. Rahoitettuja hankkeita ollut 340 kpl. Hankkeisiin on osallistunut 6642 pk-yritystä, 2579 muuta organisaatiota sekä noin 37500 henkilöä. Luvut eivät sisällä ylimaakunnallisia hankkeita. Pohjois-Pohjanmaalla hankkeiden päätoteuttajat ovat kunta (72 hanketta), ammattikorkeakoulu (61 hanketta), kansalaisjärjestö (43 hanketta) ja yliopisto (36 hanketta).

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puolsi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta seuraavia hankkeita:

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamisen kehittäminen (Sote-Digiohjaaja) / ESR

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida koulutusmalli, joka tukee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamisen systemaattista kehittämistä.

Hakija: Oulun yliopisto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki: 143 068 €
Kokonaiskustannukset: 178 835 €

Vahva viesti / ESR

Pohjois-Pohjanmaalla työskenteleville journalisteille ja viestinnän ammattilaisille suunnatun hankkeen tavoitteena on lisätä data- ja mobiilijournalismiin, monimediallisuuteen, sosiaaliseen mediaan, digitaalisen turvallisuuteen liittyvää osaamista sekä edistää viestintäalan työhyvinvointia.

Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki: 124 295 €
Kokonaiskustannukset: 155 369 €

Kohti saavuttavaa digiohjausta / ESR

Hanke kartoittaa ammatilliseen koulutukseen soveltuvia ohjauksen digitaalisia ratkaisuja. Tavoitteena on visioida digitaalinen ohjauspolku, joka kulkee nykyisten ohjauksen palveluiden rinnalla ja niiden kanssa lomittain sekä mahdollistaa kaikki opiskelijat heidän tilanteestaan ja sijainnistaan riippuen oikea-aikaisesti saavuttavan ohjauksen. Pidemmällä aikavälillä hankkeen toiminnan myötä tavoitellaan laatua, oikea-aikaisuutta saavuttavaa läpäisemätöntä ohjauspalveluiden kattavaa verkkoa niin yksittäisen koulutuksen järjestäjän tasolla kuin alueellisesti.

Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki: 53 914 €
Kokonaiskustannukset: 67 392 e

APAJA – Virtuaalisten vierailujen toimintamalli / ESR

Hankkeen tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden osaamista digitaalisten sovellusten ja teknologioiden suhteen ja näin lisätä etäyhteyksien ja digitaalisten ratkaisujen avulla toteuttavien virtuaalitapaamisten ja -tapahtumien laatua ja vaikuttavuutta hankkeen toteutusalueella. Hankkeessa kehitetään ja testataan virtuaalivierailujen toimintamalleja.

Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki: 171 764 €
Kokonaiskustannukset: 214 704 €

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 30.8.2022.