Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

30.08.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti syyskauden ensimmäisen kokouksensa tiistaina 30.8. Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma ja JTF-rahaston valmistelu

Euroopan komissio on antanut 17.8.2022 epävirallisen palautteen maakuntien siirtymäsuunnitelmiin. Komission palaute koskee kaikkia maakuntia. TEM on pyytänyt korjatut siirtymäsuunnitelmat ma 5.9. mennessä. Aikataulun mukaan valtioneuvosto käsittelee suunnitelman lokakuussa ja ohjelmamuutosesitys menee komission käsittelyyn myös lokakuussa. Komission hyväksyntä ohjelmaesitykselle ja alueellisille siirtymäsuunnitelmille saataneen vuoden loppuun mennessä. JTF:n toimeenpanon käynnistynee alkuvuonna 2023.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelu

Maakuntien liitot vastaavat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Liitot tekevät valmistelun yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelmassa kuvataan alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen maakunnittaisten kulmalukujen perusteella. Lisäksi suunnitelmassa ilmoitetaan arvio kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta sekä mahdollinen varojen kohdentaminen ylimaakunnalliseen toimintaan.

Valmistelussa olevat Pohjois-Pohjanmaan myöntövaltuudet 2022–2024

  2022 2023 2024 YHTEENSÄ
JTF+valtio 57,098 31,503 7,489 96,09
EAKR+valtio   20,53 22,453 42,983
ESR+valtio   15,167 11,605 26,772
YHTEENSÄ 57,098 67,2 41,547 165,845

JTF-rahaston rahoitustaulukot valmistellaan nyt ensimmäistä kertaa. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy vuonna 2023. Tämän vuoksi Pohjois-Pohjanmaalla on vuonna 2023 käytettävissä yhteensä 88,601 miljoonaa euroa JTF-myöntövaltuutta. Voimakas etupainotteisuus johtuu siitä, että 57 prosenttia JTF:stä on EU:n elvytysrahaa. Koko ohjelmakauden JTF-myöntövaltuudet ovat 118,523 miljoonaa euroa.  JTF:n osalta tarvitaan uudenlainen ja aktiivinen ote hankkeistukseen, jotta varmistetaan se, että maakunta pystyy vastaanottamaan koko rahoituksen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa rahoitushaun 1.9.2022

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haettavana toimintaympäristön kehittämisavustusta ja toimintaympäristön kehittämisavustusta elinkeinoelämäverkottuneille tutkimushankkeille Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hakemukset Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettaviin toimintaympäristön kehittämisavustuksiin tulee jättää 1.9.–31.10.2022. Kyseessä on kaksi erillistä määräaikaista hakuilmoitusta. Näihin hakuihin on käytettävissä yhteensä enintään 4,0 miljoonaa euroa, josta 2,0 miljoonaa euroa Pohjois-Pohjanmaalla, 1,1 miljoonaa euroa Lapissa ja 0,9 miljoonaa euroa Kainuussa.

Hankehakujen tuloksia

  • Pohjois-Pohjanmaan liitolla on voimassa jatkuva haku kansallisiin AKKE- ja AIKO-rahoituksiin. 6.2022 mennessä saapui 12 hakemusta, joissa haettiin tukea 945 627 euroa.
  • Pohjois-Pohjanmaan liiton 18. ohjelmakauden 2014–2020 hankehaku päättyi 30.6.2022 Määräaikaan mennessä saapui 16 hakemusta, joissa haettiin tukea noin 4,2 miljoonaa euroa.
  • Pohjois-Pohjanmaan liiton Kestävän kaupunkikehittämisen ensimmäinen EAKR-hankehaku päättyi 10.6.2022. Haussa saapui 16 hankehakemusta, joilla haettiin tukea yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Kestävän kaupunkikehittämisen ESR+ hankehaku päättyi 16.8.2022. Haussa saapui yksi ryhmähankehakemus, jossa on kolme osahakemusta. Hakemuksilla haettiin tukea yhteensä 333 388 euroa. Hakukierrosta varten oli varattu enintään 390 000 euroa.

Muut asiat

Suomen matkailustrategian 2022–2023 linjauksen mukaan matkailuhankerahoituksen kohdentamisen koordinaatiota edistetään lisäämällä matkailun rahoittajien välistä tiedonvaihtoa. Samalla alueella toimivia rahoittavia viranomaisia kannustetaan säännöllisesti laatimaan yhteinen tilannekuva alueen matkailuhankkeiden rahoitustarpeista ja sisältöjen priorisoinnista sekä suhteuttamaan näkymä kansallisen tason toimenpiteisiin. Hankkeiden toteuttajia kannustetaan edistämään yhteistyötä sisällöllisesti samankaltaisten hankkeiden kanssa hankkeen toiminta-aluetta laajemmin.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 28.9.2022.