Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

27.01.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö piti sähköisen kokouksen 27.1.2021. Kokouksessa käytiin läpi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun sekä maaseutuohjelman ajankohtainen tilanne, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämä yrityksen  kehittämisavustusrahoituksen (EAKR) tilannekatsaus ajalta 1.1.–31.12.2020 sekä kuultiin tilannekatsaus maaseuturahaston ajankohtaisista asioista.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategialla tähdätään muun muassa tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamalla sekä digitalisaation tehokkaampaan hyödyntämiseen. Strategian painopistealueet ovat uudistuva ja hyvinvoiva Pohjois-Pohjanmaa, ilmastoviisas Pohjois-Pohjanmaa sekä verkostoitunut, vetovoimainen ja kansainvälinen Pohjois-Pohjanmaa. Älykkään erikoistumisen toimeenpanon onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta mitataan seuraamalla TKI-toiminnan ja elinkeinojen kehitystä sekä hanketoiminnan vaikuttavuutta.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja REACT-EU-rahoitussuunnitelman 2021–2022 laatiminen

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja siihen liittyvä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelma vuosille 2021–2022 on laadittava 12.3.2021 mennessä. Toimeenpanosuunnitelma laaditaan kahden vuoden välein maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Rahoitussuunnitelma laaditaan REACT-EU-rahoitusta varten vuosille 2021–2022. Rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. EAKR-varat kohdennetaan pk-yritystoiminnan vahvistamiseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. ESR-varat kohdennetaan muun muassa digitaalisten taitojen parantamiseen sekä yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistämiseen. Syksyllä 2020 laadittu Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelma 2020–2021 sisältää selviytymissuunnitelman. Tässä yhteydessä tarkistetaan asiakirjan ajantasaisuus ja lisätään siihen rahoitustaulukot, joissa myöntövaltuudet jaetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käytössä oleviin rahoitusvälineisiin. Asia viedään maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Prikka kiertoon – työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke/ESR
Hakija: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun kaupunki, ODL, Oulun Ev-Lut. Seurakuntayhtymä, DIAK Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 733 759 €/917 209 €

ExpertZones – asiantuntijoiden hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen Pohjois-Suomessa/ESR
Hakija: Oulun yliopistoRahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 201 129 €/268 171 €

KanTaMus: Kansantanssin ja -musiikin digipedagogiikka/ESR
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Oulun yliopisto
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 277 250 €/346 564 €

Ilmastoindikaattori – Materiaali- ja energiatehokkuutta hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten minimoimisella/EAKR
Hakijat: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 210 000 €/280 393 € 

KulttuuriOsaaja- Kulttuurinen osaaminen sote-alan työharjoitteluissa/ESR
Hakijat: Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 490 889 €/613 609 €, Pohjois-Pohjanmaan ESR-osuus 260 009 €

KEPEÄ – Kehittävä työelämäpedagogi/ESR
Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Marttayhdistysten liitto ry/Oulun Palvelualan Opisto, KSAK Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haettu tuki/kokonaiskustannukset: 437 360 €/546 700 €, Pohjois-Pohjanmaan ESR-osuus 303 945 €

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puolla seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

  • Digimarkkinoinnilla työelämään – maahanmuuttajien työllistäminen digitalisaation pariin/ESR
  • Maahanmuuttajien siirtyminen työelämään käänteisen koodausopetuksen kautta/ESR
  • Tarinoiden matkassa – Paanutonttu/ESR
  • Vain luontoelämää -esiselvityshanke/ESR