Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

22.02.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön päätöksiä 22.2.2023

TEM:n myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2023

Valtioneuvosto päätti 16.2.2023 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan -ohjelman vuoden 2023 varojen jaosta välittäville toimielimille. Valtuuksien jakoesitys ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille on sisällöllisesti maakuntien rahoitussuunnitelmaesitysten mukainen. Myöntövaltuuksien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi sekä rahoituksen tehokkaan hankkeistuksen ja maksatusten kiertonopeuden varmistamiseksi esitetään alueellisia EAKR-varoja jaettavaksi välittäville toimielimille tässä vaiheessa vain 60 prosenttia valtuuksista. Alueellisia JTF-varoja esitetään jaettavaksi välittäville toimielimille tässä vaiheessa myös 60 prosenttia valtuuksista. Loppuosa valtuuksista esitetään jaettavaksi työ- ja elinkeinoministeriön päätöksillä hankerahoituksen edistymisen perusteella.

Lähtökohtaisesti kukin alue ja viranomainen olisi vaiheistuksesta huolimatta saamassa alkuperäisen rahoitussuunnitelman mukaisen myöntövaltuusosuutensa, mutta rahoituksen riittävän kiertonopeuden ja ohjelman tuloksellisuuden varmistamiseksi alkuperäisistä suunnitelmista voitaisiin poiketa, jos rahoitusta ei saada käytettyä ja vastaavasti lisärahoitukselle olisi muualla ilmeistä tarvetta. Tulevina vuosina poikkeamia alkuperäisestä rahoitusjakaumasta voidaan vastaavasti oikaista. JTF-rahoitusta on mahdollista jakaa vain JTF-alueille.

Vuonna 2022 jakamatta jätetyt JTF-varat sekä alueelliset ESR+-varat esitetään jaettavaksi välittäville toimielimille
täysimääräisesti.

Avoimet hakuilmoitukset

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa yhtä hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta

Tiimien tehokas etätyöskentely / ESR
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun Yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 94 306 €
Haettu tuki 66 014 €

Hankkeessa toteutetaan tiimivalmennuksia yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisäämiseksi muuttuneessa työympäristössä. Tiimien tehokasta etätyöskentelyä tukevien valmennusten keskeinen työkalu on yritysten etätiimipalaverien videoanalyysi.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa 13 hanketta rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta

Toivotun tulevaisuuden kaupunkikeskusta / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun Liikekeskus ry
Kokonaiskustannusarvio 347 506 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 243 255 €

Toivo-hanke tuottaa ratkaisuja pohjoisen kaupunkikeskustan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Se nostaa esiin palvelut ja liiketoiminnot, joilla tuetaan kestävää kuluttajuutta ja varmistetaan kaupunkikeskustan pitkän ajan elinvoima. Osallistamiseen pohjautuvalla työllä toteutetaan EU:n Vihreän kehityksen ohjelman Uuden eurooppalaisen Bauhaus -aloitteen mukainen elinkeinoympäristö arktisessa ympäristössä ja luodaan ilmastoresilienssi kaupunkikeskusta.

AWE – Arctic Water Excellence / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto / Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Osahakijat: GTK, THL, Kaakkois-Suomen AMK, Lappeenrannan-Lahden tekn. yliopisto, Kajaanin AMK, Oulun yliopisto, VTT, Oulun yliopiston Kajaanin yksikkö
Kokonaiskustannusarvio 2 784 883 € (P-P 545 891 €)
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 2 092 972 € (P-P 382 124 €)

Hankkeen tavoitteena on auttaa uusien teknologioiden kehittymistä sekä niiden pilotointia ja jalkautumista käytäntöön vesi-intensiiviseen teollisuuteen sekä vesihuoltosektorille. Toiminnalla edistetään uusien innovaatioiden sekä uuden liiketoiminnan muodostumista alalle.

Edistyksellisellä teknologialla tukea nautakarjatalouteen – Kehittämishanke / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Luonnonvarakeskus
Kokonaiskustannusarvio 406 473 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 284 529 €

Edistyksellisellä teknologialla tukea nautakarjatalouteen -hankepariin kuuluu kehittämis- ja investointihanke. Tavoitteena on resurssitehokkuuden, eläinterveyden ja kilpailukyvyn edistäminen naudanlihantuotantoketjussa, parantaa Luken Ruukin koetoiminta-aseman tutkimuspihaton tutkimusmahdollisuuksia ja naudanlihantuotannon resurssitehokkuutta sekä edistää vähähiilistä naudanlihantuotantoa ja tuotantoeläinteknologiaan liittyvää yritystoimintaa.

Edistyksellisellä teknologialla tukea nautakarjatalouteen – Investointihanke / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Luonnonvarakeskus
Kokonaiskustannusarvio 363 370 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 254 359 €

Hankittavat laitteet ja järjestelmät muodostavat kaksi kokonaisuutta. Ensimmäinen laitekokonaisuus muodostuu Luke Ruukin tutkimuspihatolle hankittavista laitteista, jotka mittaavat ja parantavat eläinten hyvinvointia, terveyttä ja kasvatusolosuhteita. Toinen kokonaisuus muodostuu järjestelmistä, joiden käyttöä ja toimivuutta testataan ja tutkitaan käytännön tilaolosuhteissa.

Pre-Incubator for Scalable Business Environment / EAKR
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY/EAKR, toimintaympäristön kehittämisavustus
Hakija: Oulun kaupunki/Business Oulu
Kokonaiskustannukset 215 606 €
Haettu tuki 172 484 €

Oulun alueella on huomattava pula uusista start-up-yrityksistä. Hanke pureutuu ongelmaan tiimien muodostamisen ja toimintaympäristön kehittämisen näkökulmasta. Ongelmaa pyritään ratkaisemaan kolmesta näkökulmasta: asiakkaiden verkottuminen, yhteisöllisen foorumin luominen ja alueellisten start-up ekosysteemin toimijoiden yhteistyön jatkokehittäminen.

NOHEVA – Puurakentamisesta ja matkailusta rakentuvaa vähähiilistä kriisivalmiutta / EAKR
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY/EAKR, toimintaympäristön kehittämisavustus
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannukset 258 556 €
Haettu tuki 184 683 €

Hankkeella vahvistetaan Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta massiivipuurakentamisen keskittymänä, jossa yritykset verkostoituvat, niiden toiminta on kriisin kestävää ja perustuu vähähiilisiin ratkaisuihin. Yritysten tietoutta teollisuus- ja luontomatkailun yhdistämiseen tuetaan. Kuntia autetaan tunnistamaan yritysten mahdollisuudet puurakentamiseen ja matkailuun liittyvien palveluiden tuottajina.

Vedyn potentiaalisten kalliovarastopaikkojen esiselvitys / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Geologian Tutkimuskeskus
Kokonaiskustannusarvio 148 305 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 103 812 €

Hankkeen tavoitteena on etsiä Pohjois-Pohjanmaan alueelta kalliolohkot, jotka parhaiten soveltuvat vedyn maanalaisen varaston rakentamiseen.

Vedyn tuotanto- ja käyttömahdollisuudet osana paikallista energiaratkaisua / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun Yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 695 672 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 486 970 €

Hankkeessa tutkitaan vedyn paikallista tuotantoa ja käyttöä erityisesti teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeisiin. Hankkeessa tutkitaan myös aurinkovedyn eli valokatalyyttisesti ilman sähköenergiaa tuotetun vedyn soveltuvuutta sekä kehitetään siihen pohjautuvia ratkaisuja paikalliseen vedyn tuotantoon Pohjois-Suomen olosuhteissa.

Pre-Incubator for Scalable Business Programme / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset 477 741 €
Haettu tuki 382 193 €

Oulun alueelle tarvitaan toimiva hautomokokonaisuus, jolla voidaan tukea tehokkaasti kasvuliiketoimintaa ja kiinnostusta kasvuyrittäjyyteen. Hankkeen toimenpiteet pyrkivät lisäämään osaamistasoa ja valmiutta reagoida elinkeinoelämän muutoksiin. Hanke tähtää erityisesti yrittäjävalmiuksien kehittämiseen siten, että päämääränä on nopeasti kasvava ja skaalautuva uuden liiketoiminnan kasvu (start-up ja scale-up).

Taiteen taimet ja kulttuurituutorit / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset 651 790 €
Haettu tuki 521 432 €

Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen henkilöstön taide- ja kulttuurikasvatuksen ammatillisen osaamisen vahvistaminen, kehittäminen ja syventäminen.

HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Päähanke: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osahankkeet: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Vaalan kunta
Kokonaiskustannukset 720 484 €
Haettu tuki 576 388 €

Tavoitteena on edistää heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja taloudellista pärjäämistä, verkostojen yhteistyön vahvistaminen sekä eri toimijoiden osaamisen lisääminen. Hanketta toteutetaan Vaalassa, Iissä, Nivalassa ja Pudasjärvellä ratkaisukeskeistä yhteiskehittämistä hyödyntämällä, jolloin kuntakohtaiset kohderyhmät, kehittäjäasiakkaat, ammattilaiset ja päättäjät sekä kolmas sektori ovat aktiivisesti mukana toiminnassa.

AVOT – Arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Päähanke: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osahankkeet: Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.
Kokonaiskustannukset  728 151 €
Haettu tuki 582 520 €

Tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia työ- ja toimintamalleja, joka parantavat tukea tarvitsevien elämänlaatua. Hanke selkeyttää eri toimijoiden rooleja, erityisosaamista ja työn sisältöä erityisesti päihde- ja mielenterveystyössä.

fTwist – rohkeutta ja resilienssiä bisnekseen / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto
Kokonaiskustannukset 625 558 €
Haettu tuki 469 169 €

Hankkeen tavoitteena on lieventää Suomessa sukupuolenmukaista vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla, edistää naisten työllistymistä ja siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen. Samalla edistetään naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätä heidän ja yrittäjänä toimivien naisten liikkeenjohdollista osaamista.

Yhdelle hankkeelle ei puoltoa

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puolla hanketta Tulevaisuuden energia rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelmasta. Hankkeen hakijana on Pohjois-Suomen Messut r.y.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 21.3.2023.