Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

11.04.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui tiistaina 11. huhtikuuta Oulussa. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä kertoi hallitusohjelmaan vaikuttamisesta sekä kansanedustajayhteistyöstä. Lisäksi TE-palvelut 2024 -uudistus herätti runsaasti keskustelua. Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alussa. Muodostettavia työllisysalueita koskevat sopimuksen tulee toimittaa TEM:lle lokakuun 2023 loppuun mennessä.

EMMI-hankkeella taustaselvityksiä ilmasto- ja energiavaihemaakuntakaavaan

Pohjois-Pohjanmaan liiton EMMI – Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi -hankkeen ensimmäisen työpaketti tuottaa tausta-aineistoa vireillä olevaan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan. Tuloksena syntyy maakunnallisen tarkastelun tasoinen yleispiirteinen teemakartta vetypotentiaalista, tarkempi kohdekuvaus seitsemästä erilaisesta potentiaalisesta alueesta sekä sijainninohjausmalli vetyGIS. Lisäksi selvityksessä käydään läpi aurinkoenergian sijoittumisen reunaehtoja maankäytön suunnittelussa sekä bioenergiaan liittyviä näkökohtia. Lopputuloksena on kokonaisvaltainen tarkastelu vihreän vedyn tuotantoalueiden sijoittamisesta maakunnan alueelle.

CPMR:n Itämeren komission työryhmät valmistelevat tulevat painopisteensä

CPMR:n Itämeren komission hallitus päätti helmikuun alussa työryhmien puheenjohtajat sekä antoi heille tehtäväksi aloittaa vuosien 2023–2024 työsuunnitelmien valmistelu. Suunnitelmaluonnokset lähetetään jäsenalueille kommentoitavaksi huhtikuussa. Maritime working group -työryhmän puheenjohtajana toimii Sari Nurro sekä  Arctic task force -ryhmän puheenjohtajana Jari Nahkanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Muut ryhmät ovat Transport working group ja Energy and Climate working group.

Pohjoiseen liikenne- ja logistiikkahanke

Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin alueet ovat valmistelleet yhteistyössä New North liikenne- ja logistiikkahanketta, jonka tavoitteena on sujuva ja kestävä liikennejärjestelmä pohjoisella alueella. Hankkeen työpaketteihin sisältyy sujuvat kuljetusketjut, huoltovarmuus, sähköinen lentoliikenne sekä vihreät kuljetuskäytävät vahvalla yhteistyöllä ja viestinnällä. Hankepartnereina ovat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan liitot, Merenkurkun neuvosto Kvarken sekä Västerbotten ja Norrbotten Ruotsista, Troms/Finnmarkin sekä Nordlandin alueet Norjasta. Vuosina 2023–2026 toteutettavan hankkeen kustannusarvio on noin 2,12 miljoonaa euroa.

Syksyn 2023 kokousaikataulu

Syyskaudella 2023 maakuntahallituksen kokouspäivät ovat 21.8., 25.9., 16.10., 13.11. ja 18.12.2023. Maakuntavaltuuston kokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 11.12.2023.

Lyhyesti

  • Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta katetaan vuosina 2023–2025 korkeintaan 20 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 250 000 euroa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmahallinnon kuluja.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto on ottanut käyttöön ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäinen ilmoituskanavan, joka on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton henkilöstöön kuuluville tai kuuluneille henkilöille. Ilmoituksen voivat tehdä myös maakunnan liiton luottamushenkilöt ja liiton rahoittamien hankkeiden toteuttajat, mutta heidän osaltaan ilmoittajansuojelulain soveltaminen ilmoittajaan ja ilmoitukseen arvioidaan tapauskohtaisesti lain soveltamisedellytykset huomioon ottaen. Ilmoituskanava löytyy Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Ilmoituksen voi tehdä halutessaan täysin anonyymisti.
  • maakuntajohtajan päätökset ajalta 4.3.–3.4.2023
  • toimiston antamat lausunnot ajalta 4.3–3.4.2023

Lisätiedot:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntajohtaja Markus Erkkilä, p. 040 685 4045