Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

21.08.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti syyskauden ensimmäisen kokouksensa Oulussa maanantaina 21. elokuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli hallitusohjelman keskeisiä asioita maakuntaliiton näkökulmasta.

Korkeintaan kolmen prosentin korotus vuoden 2024 kuntarahoitukseen, loppiaisvastaanottoa ei järjestetä

Talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026 laaditaan maakuntahallituksen kesäkuussa hyväksymien linjausten mukaisesti. Maanantaina 21.8. pidetyssä kokouksessa keskusteltiin kuntarahoituksen suuruudesta ja mahdollisista talouden sopeuttamistoimenpiteistä vuoden 2024 talousarvioon. Suurinta talousarviomenojen kasvu  on henkilöstön palkoissa, jotka vuoden 2023 ja 2024 tehtyjen kunnnallisten palkkaratkaisujen myötä kasvavat merkittävästi.

Maakuntahallitus päätti kuntarahoituksen suuruudeksi korkeintaan kolme prosenttia vuodelle 2024. Lisäksi päätettiin, ettei loppiaisvastaanottoa järjestetä vuonna 2024.

Maakuntahallitus päätti kuntarahoituksen rahoituskehyksestä äänestyksen jälkeen. Keskustelun yhteydessä Juha Pylväs esitti Tiina Hanhikorven kannattamana, että kuntarahoituksen rahoituskehystä nostetaan korkeintaan kolme prosenttia ja loppiaisvastaanottoa ei pidetä vuonna 2024. Mikko Korkeakoski esitti Kaarina Kailon, Esa Aallon ja Sari Nurron kannattamana, että kuntarahoituksen rahoituskehystä nostetaan korkeintaan neljä ptosenttia, loppiaisvastaanottoa ei pidetä vuonna 2024 ja lisäksi etsitään muita säästötoimia.  Juha Pylvään esitystä kannattivat Jussi Ylitalo, Tiina Hankikorpi, Miika Heikkilä, Marjut Lehtonen, Hanna Markkanen, Lauri Nikula ja Juha Pylväs. Mikko Korkeakosken esitystä Esa Aalto, Kaarina Kailo, Mikko Korkeakoski, Jari Nahkanen ja Sari Nurro.

Maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliiton uusi palvelusopimus voimaan 1.1.2024

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliiton palvelusopimuksen. Sopimus tulee voimaan allekirjoituksen jälkeen 1.1.2024.

Palvelusopimus koskee Suomen Kuntaliitto ry:n maakuntien liitoille palvelumaksua vastaan tarjoamia palveluja ja yhteistyötä. Sopimuksen avulla Kuntaliitto tukee kumppanuusmallilla maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä sekä tarjoaa maakuntien liitoille sopimuksessa mainittuja palveluita sekä edunvalvontayhteistyötä. Uudessa palvelusopimuksessa siirrytään aiemmin maakunnan koon mukaan porrastetuista palvelumaksuista tasasuuriin maksuosuuksiin. Vuoden 2024 alusta alkaen Kuntaliiton vuosittainen palvelumaksu kaikille maakunnille on 12 000 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke tukee kuntia TE-palvelu-uudistuksessa

Valtion tuottamat työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) siirtyvät kuntien tuotantovastuulle 1.1.2025. Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan kunnille tietoa uudistuksesta sekä tukee uudistuksen organisointia ja kuntien valmistautumista muutokseen. Hanke tuottaa tietoa rahoituksesta ja uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen sekä laaditaan kotoutumisen palvelu- ja rakenneuudistuksen tarkastelu skenaariomallinnuksin. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun saakka.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Jäsenmuutokset

Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.5.2023 Merja Rasinkankaalle (PS) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Anneli Näpän (kesk) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lyhyesti

  • Merkittiin tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus.
  • Päätettiin laskujen hyväksyjät 1.9.2023 alkaen.
  • Myönnettiin AKKE -hallinnointihankkeelle omarahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta maksimissaan 92 000 euroa.
  • Merkittiin tiedoksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen päivitys sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen täsmennys.