Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

26.09.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti kokouksensa Oulussa maanantaina 25. syyskuuta.  Pohjois-Pohjanmaan liiton uusi maakuntajohtaja Jussi Rämet on aloittanut tehtävässään 1.9.2023 ja tämä maakuntahallitus oli hänelle ensimmäinen uudessa tehtävässä.

Talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioluonnoksen vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2024–26 jatkovalmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus päätti pyytää kuntien ja seutujen lausunnot luonnoksesta 23.10.2023 mennessä.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin maakuntahallituksen 21.8.2023 § 103 hyväksymän suunnittelukehyksen mukaisesti.

Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -219 617 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Vuoden 2024 talousarvion loppusumma on pienentynyt toimintatuottojen osalta viisi prosenttia verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Jäsenkuntien maksuosuuksia korotettiin kolme prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Tilikauden tulos on poistojen jälkeen -219 617 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettavien erien jälkeen tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa. Talousarvio 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2024–2026 löytyy Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivuilta.

Pohjois-Pohjanmaan tietoliikennepalveluiden yhteishankinnan optio käytettiin

Maakuntahallitus päätti, että Pohjois-Pohjanmaan liitto käyttää option tietoliikennepalvelujen kolmen toimitussopimuksen osalta toistaiseksi voimassa olevana.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on osallistunut vuodesta 2018 lähtien Pohjois-Pohjanmaan tietoliikennepalveluiden yhteishankintaan. Kilpailutuksesta vastasi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintapalvelut ja hankinnasta muodostui puitejärjestely, jonka pääehdoista sopi sairaanhoitopiiri. Vuoden 2022 alusta puitesopimus on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä Pohteelle. Pohteen aluehallitus päätti 4.4.2023 kokouksessaan hyödyntää tietoliikennepalveluiden puitesopimuksen optiokauden. Ilman päätöstä optiosopimus olisi päättynyt 15.8.2023 mennessä.

Aluehallituksen tehtyä päätöksen option käytöstä myös Pohjois-Pohjanmaan liiton oli tehtävä päätös option käytöstä ennen toimitussopimusten päättymistä eli viimeistään 25.10.2024. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan liiton toimitussopimuksen arvo on 2 090 euroa kuukaudessa ja neljälle vuodelle 100 330 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan tavoitteellinen aluerakenne 2050

Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun Pohjois-Pohjanmaan tavoitteellisen aluerakenteen teemoista. Pohjois-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakunnallisen aluerakennetyön valmistelun yhdessä sidosryhmien kanssa. Työssä huomioidaan muuttuneen maailmantilanteen vaikutukset. Tarkastelussa huomioidaan tämänhetkisen tilannekuvan lisäksi liikenteellinen saavutettavuus, elinkeinorakenteet ja investoinnit, palvelurakenne, energia ja tietoliikenne, koulutustarjonta sekä luonnon monimuotoisuus.

Maakunnallinen aluerakennetyö täydentää ympäristöministeriön kansallisen alueidenkäytön kehityskuvatyön tietoja Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta maakunnan osalta.

Lyhyesti

  • Nimettiin edustajat Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan.
  • Nimitettiin maakuntajohtajan sijaiseksi suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.
  • Päätettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton laskujen hyväksyjät.
  • Merkittiin tiedoksi aluekehittämispäätös 2023 ja nimettiin osallistujat maakuntien vuosittaisiin aluekehittämiskeskusteluihin.
  • Nimettiin Juha Laukka Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan.
  • Päätettiin kevään kokousaikataulu.
  • Merkittiin tiedoksi liiton yleislausunnot tuulivoima- ja aurinkovoimatuotannosta, Karelia CBC -ohjelman tilannekatsaus sekä osallistumiset CPMR:n vuosikokoukseen ja Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokoukseen.
  • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 12.8.-15.9.2023
  • Toimiston antamat lausunnot ajalta 12.8.-15.9.2023